Filtr

Měření výkonových parametrů a emisí kapalných paliv s vysokým podílem biosložky

Článek se zabývá ověřením tří směsí paliv s různým podílem biosložky u modelového jednoválcového motoru bez přídavných zařízení pro úpravu spalin. Na tomto spalovacím dieselovém motoru se měřily výkonové charakteristiky a jednotlivé složky emisí za účelem posouzení těchto směsí kapalných biopaliv v praktickém použití, a to tak, aby splňovaly současnou a připravovanou evropskou legislativu do roku 2020. U všech zkoušených směsí paliva se prováděl detailní chemický rozbor a vlastnosti. Evropská legislativa ukládá povinnost snížení skleníkových plynů v dopravě v roce 2020 o 6 %. Vedle toho musí každý členský stát zajistit, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě. Související směrnice Evropského parlamentu a Rady (EV) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty, a směrnice 20019/28EC o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů omezuje použití biopaliv vyráběných z obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, cukernatých plodin a olejnin a z plodin, pěstovaných na zemědělské půdě jako hlavní plodina především k energetickým účelům na 7 % energetického obsahu paliv použitých v dopravě. Směrnice tak počítá s využitím konvenčních biopaliv, pro pokročilá biopaliva stanovuje indikativní cíl minimálně 0,5 %. Za surovinovou základnu biomasy jsou specifikovány lignocelulózové materiály, nepotravinové celulózové materiály, zpracovatelské zbytky a zbytky ze zemědělství, vodohospodářství, rybolovu a lesnictví. Tato směrnice také definuje obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu, používaná v dopravě. Jejich energetický obsah pochází z obnovitelných zdrojů jiných než biomasa. Pro vznětové motory se jako palivo používá motorová nafta podle EN 590 (2013) omezující obsah metylesterů mastných kyselin (FAME) na 7 % (V/V). Jako další paliva se používají dieselová paliva s vysokým podílem FAME (B20 a B30) podle EN 16709 (2015), dieselové palivové směsi obsahující FAME B30 podle ČSN 65 6508 (2013) a EN 16709 (2015).* Ing. Radek Pražan, Ph.D. Ing. Petr Jevič, CSc., Ing. Zdeňka Šedivá, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha Celý článek najdete v Mechanizaci zemědělství 6/2017.

Kategorie: Zkoušky a testy

Aktuální články

Prodeje traktorů v Evropě

I v letošním roce se nám podařilo získat údaje o prodejích traktorů z některých evropských zemí a to díky iniciativě novinářů z organizace TOTY (Tractor Of The Year). V letošním roce máme k dispozici data z osmnácti evropských zemí. A jak se kde prodává? Ve většině zemí byly zaznamenány poklesy,...

Kategorie: Traktory a doprava

Do Horek zavítali zemědělští učňové ze středních Čech

Na krajské meziškolní odborné soutěži zemědělských dovedností žáků učebních oborů se sešli ve čtvrtek 4. května zástupci ze středních škol z Čáslavi, Vlašimi, Hubálova, Jesenice, Středokluk a také z místní, pořádající, školy v Horkách nad Jizerou. Soutěžící změřili v zajímavém dni svoje teoretické vědomosti i praktické dovednosti. Soutěžilo se například...

Kategorie: Nezařazené

Krabi od Bodamského jezera

Každý stroj opouštějící výrobní linku v německém Pfullendorfu nedaleko Bodamského jezera je vybaven řízením všech kol. U teleskopických manipulátorů je běžné, ovšem u kolových nakladačů nikoliv, a právě proto jsou všechny stroje značky Kramer jedinečné i v celosvětovém měřítku. ...

Kategorie: Manipulační technika

Využití zemědělských manipulátorů

Manipulátory se v našich podmínkách ve větší míře využívají od poloviny devadesátých let dvacátého století a do zemědělských provozů se rozšířily ze sektoru stavebnictví. Proto také většina výrobců této techniky nabízí stroje jak pro zemědělské provozy, tak pro potřeby stavebního sektoru. Pro řadu podniků a farem jde o nepostradatelnou techniku...

Kategorie: Manipulační technika

Rozmetadla v zemědělské dopravě

Článek se zabývá problematikou aplikace organických hnojiv, prioritně kompostu, pomocí rozmetadel. Hlavní sledovanou operací je doprava, která tvoří z hlediska spotřeby energie a práce dominantní podíl. Při sledovaných dopravních vzdálenostech (3 až 5 km) bylo na dopravu spotřebováno asi 3/4 času (tedy práce) a více než 2/3 z celkové spotřeby...

Kategorie: Aplikační technika

Sklizeň píce při západu slunce I

V Zemědělci č. 21 jsme přinesli první informace o II. noční show Krone a Tatra v České republice, při níž společnosti HZT Technik – servis, a. s., a Krone představily na původním polním letišti v Bernarticích na Písecku kompletní program techniky na sklizeň pícnin. Téměř dvě tisícovky návštěvníků si mohly...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Soutěžit budou špičkové stroje

Už je to tu zase. Každoroční soutěž o titul Traktor roku 2018 se rozběhla na plné obrátky a jako vždy začala v Itálii. Nedaleko Lago di Garda se porota novinářů setkala se zástupci výrobců nominovaných traktorů a během dvou dnů se od nich dozvěděla, proč právě jejich kandidát by měl...

Kategorie: Traktory a doprava

Kvalita je výsledkem souhry všech detailů

Jedním z velkých výrobců stavební techniky ve světe je japonská firma Kubota. V České republice má výhradní zastoupení pro Kubotu společnost Staves. Kromě svého sídla v Olomouci má tato firma také pobočku v hlavní městě. A právě na jeho východním okraji, konkrétně v Hummer Centru v Horních Počernicích, tato firma...

Kategorie: Manipulační technika