Americké sušárny i u nás

Praktickou ukázku sušárny Mathews Company uskutečnilo v RD Králíky konsorcium Prokos Pardubice. V průběhu akce seznámil zástupce firmy Jiří Chvála účastníky se sušárnou M-C 975 a možnostmi jejího využití. Kontakt firmy Prokos a místního RD se uskutečnil prostřednictvím týdeníku Zemědělec, v němž byl uveřejněn článek právě o sušárnách M-C.

Akce se uskutečnila právě v období, kdy nebylo co sušit. Zprvu nevýhoda se nakonec stala výhodou, neboť se zúčastnění mohli na vlastí oči přesvědčit, co sušárna skrývá ve svých útrobách, což by za provozu nebylo možné.
Praktické prohlídce předcházel podrobný výklad o celém zařízení.
„Důvodem k uspořádání akce byla možnost prezentovat první sušárnu M-C v provozu v české republice,“ konstatuje Jiří Chvála a pokračuje: „Firma Prokos je převážně projekční a konzultační organizací právě v oblasti posklizňového zpracování, skladování zrna a výroby krmných směsí založená již v roce 1991.“Protože je poslední dobou zvýšený zájem o výstavby a rekonstrukce sušáren a posklizňových linek vůbec, rozhodla se firma dovážet sušárny Mathews Company do České republiky. Dalším důvodem byl i velký úspěch tohoto výrobku na slovenském trhu, kde tuto značku zastupuje firma Jurex a kde pracuje již 36 sušáren.
Součástí dodávky sušárny bylo uzpůsobení stávající posklizňové linky tak, aby se nechala využívat s novou sušárnou. Byla provedena demontáž původní a instalace nové sušárny, úprava dopravních cest a elektroinstalace.
Firma Prokos nenabízí podle Jiřího Chvály ve svých projektech pouze tuto sušárnu, ale je schopna projektovat a instalovat zařízení podle přání zákazníka.
M-C 975
Tento model patří do řady sušáren počínaje modelem 370 a modelem 1195 konče. Jedná se o sušárnu založenou na jiném principu, než je u nás obvyklé, podle údajů firmy však v USA nejrozšířenější. Firma Mathews Company produkuje ročně kolem 700 kusů sušáren.
Zrno je sušeno v tzv. zrnových sloupcích širokých 30,5 cm. Jde vlastně o svislou komoru této šíře, která má perforované stěny. Pomocí ventilátorů je pak touto vrstvou protlačován sušící vzduch.
Sušárna se skládá z horní naskladňovací části. Střední část lze popsat jako kanál určený k přísunu vzduchu, boky jsou pak tvořeny vlastní perforovanou komorou. Spodní část je určena k odvodu usušeného zrna. K uzavření stroje slouží čela. Jedno z nich je pro přístup do útrob sušárny, na druhém z nich jsou instalovány ventilátory, hořáky a ovládací prvky.
Celé zařízení je řešeno modulově, což znamená možnost zvýšení výkonu sušárny nainstalováním dalšího patra. Rozměry zařízení pak narůstají pouze vzhůru. Celá sušárna je instalována na ocelovém základovém rámu, který je dimenzován i na nadstavbu zařízení.
Principielně jde o kontinuální sušárnu s přímým ohřevem. V sušárně je možné sušit zrno od velikosti 1,59 mm. Sušící teplota je automaticky udržována dle požadavků a nastavení obsluhou na každé sekci zvlášť. Zároveň je standardní součástí dodávky sledování výstupní vlhkosti materiálu a s tím synchronizovaná rychlost vyprazdňování.
Při rozběhu sušárny není nutné zrno „otočit“, neboť i spodní chladící sekce je vybavena hořákem, který zrno nejdříve usuší a po vypnutí je chladným vzduchem vychlazeno. Zároveň lze spodní hořák v určitých situacích také využít a zvýšit tím výkon celého zařízení.
Tento model je vybaven čtyřmi odstředivými ventilátory. Je schopen za hodinu usušit 10,8 tun zrna kukuřice z 25 na 15% vlhkost nebo 17,5 tun zrna pšenice z 17 na 12% vlhkost.
Pro úsporu energie je možné zařízení vybavit systémem recirkulace teplého vzduchu. Principem je instalování kanálu v chladící části, kdy se ohřátý vzduch znovu nasává ventilátory.
Všechny prvky sušárny jsou lehce přístupné díky možnosti jednoduchého odkrytování příslušných partií. Systém požárního zabezpečení dodávaný na přání automaticky zastavuje provoz stroje. Zařízení zároveň disponuje havarijními otvory pro rychlé vyprázdnění sušárny bez nároků na elektrickou energii.
A jak Jiří Chvála podotýká na závěr, sušárnu není možné dodat, ani nainstalovat (i když instalace samotná trvala v Králíkách asi deset dnů) a upravit dopravní cesty, vyjednat stavební povolení a podobně za týden. Je to práce na několik měsíců, proto by investoři se zahájením jednání o instalaci sušárny neměli otálet.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *