Americký systém na moravském poli

Farma Rostislava Jonese z Nového Dvora nedaleko Hustopečí u Brna obhospodařuje kolem 740 ha orné půdy. Od roku 1993, kdy vznikla, přešla postupně k jednoduchému osevnímu postupu, jehož základem je v současnosti 520 ha kukuřice na zrno a pšenice. „V zemědělství pracuji už padesát let a kukuřici se věnuji od roku 1972,“ řekl týdeníku Zemědělec Rostislav Jones. „Podle mého přesvědčení má velkou budoucnost a také proto je pro nás nosnou tržní plodinou. Abychom dosahovali co nejlepších výsledků a naše práce měla smysl, začal jsem úzce spolupracovat s řadou odborníků, ať už vědeckovýzkumné základy či obchodních firem.“ Od letošního roku sejí na farmě veškerou kukuřici přesným secím strojem Great Plains s technologií Twin Row. S ní dokážou zasít kukuřici na vzdálenost rostlin až 28 cm, takže mají dokonalý životní prostor, kořeny mohou růst do všech stran, přitom na hektar připadne až 98 tisíc jedinců. Za vhodných podmínek – pokud je ornice dobře připravená, nahnojená a při dostatku srážek by se měl zvýšit výnos až o 10 či 15 procent. Více přinášíme v Zemědělci č. 30

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *