Anglická technika na českých polích

Historicky první den techniky Simba se v ČR konal v polovině června tohoto roku. Místem konání byl pozemek firmy Astur Straškov, která hospodaří poblíž Roudnice nad Labem. Uspořádaly ho zde společnosti AGRI CS a Agroobchod Nové Strašecí.

Připraveno bylo deset strojů, z nichž až na jeden se všechny představily v praktických ukázkách při zpracování vojtěškového drnu. Jako tažné prostředky jim posloužily traktory Case IH různých výkonových tříd, podle toho jakým pracovním záběrem dané stroje disponovaly.
Simba je firmou, která byla před 32 lety založena v Anglii a její výroba byla a je orientována na produkci bezorebné techniky pro zpracování půdy. V nabídce jsou proto krátké talířové podmítače i talířové brány klasické koncepce, podrýváky a též stroje kombinované, které spojením různých pracovních orgánů vytvářejí optimální efekt zpracování půdy.

Talířové brány X-press

Krátké talířové brány X-press jsou klasické konstrukce, avšak mají jistá technická specifika, která je odlišují od konkurence. Je to jednak uložení ložiska na vnitřní straně talíře, což je praktičtější s ohledem na to, že proud zeminy od sousedního talíře dopadá na hladnou stranu a ložisko je následně méně znečišťováno (jeho mazací interval je 200 hodin).
Talíře jsou uloženy na pružných slupicích, které za jízdy vibrují a pomáhají tak k intezivnějšímu zpracování půdy. Poměrně značný je jejich výkyv při najetí na překážku a to až o 13 cm směrem vzad i do stran. Nastavení úhlu přední a zadní sekce je mechanicky regulovatelné, aby bylo dosaženo jednak navazování přední a zadní sekce a dále tím lze ovlivnit vnikání talířů do půdy. Tato vlastnost umožňuje stroj přizpůsobit aktuálním pracovním podmínkám a tudíž mu dává velkou variabilitu použití.

Podrývák Flatliner

Podrýváky Flatliner firmy Simba mohou být v různém provedení s hloubkou zpracování od 30 do 60 cm. Lze je osadit různými typy radliček, podle toho jak intenzivně má být půda zpracována. Z podstaty funkce však obvykle stačí užší zpracovávaný profil jednotlivých pracovních orgánů a jde hlavně o to rozrušit utuženou například podorniční vrstvu. Slupice podrýváku mohou být jištěny třemi způsoby. Jednak střižným kolíkem, anebo hydropneumaticky pomocí oleje a akumulátoru se stlačeným dusíkem.

DD válec

DD válec je specialitou firmy Simba, kterou výrobce doporučuje na všechny vyráběné stroje. Funkce tohoto válce vyplývá z jeho profilu kdy po uválení je vytvořen takzvaný „manšestr“ (jde zkrátka o stroj z Anglie). Manšestrem se rozumí tvorba utuženějších rýh s naopak kyprými hrůbky. Pozitivum je jednoznačně protierozního charakteru a zejména umožňuje lepší vsakování vody za deště, tedy hospodaření s vláhou. DD válec může mít průměr od 550 do 700 mm a specifikem Simby je také to, že při otáčení na souvrati jede stroj vždy po válci, nikoliv po transportním podvozku. Nevznikají tedy koleje.

Jedinečné kombinace

Spojením výše uvedených pracovních orgánů vznikají různé stroje s různým určením. Jako první z nich byla představena novinka a to kombinovaný stroj Simba SL 700. Jedná se o kombinaci talířových a radličkových pracovních orgánů což je netradiční řešení. Nejprve jsou řazeny krátké talířové brány (jedna řada) pak dvě řady podrývací sekce, dále druhá řada talířových bran a nakonec DD válec. Stroj má záběr sedm metrů, a protože podrývací sekce pracuje v hloubce mezi 20 a 30 centimetry potřebuje tento model výkonný tahač. V našem případě jím byl Case IH Steiger QuadTrac 535.
Dále následovaly klasické talířové brány X Press s DD válcem se záběry 4 a 5,5 metru. Tažnými prostředky jim byly traktory Puma 165 a Magnum 250. Model se záběrem 4 m je letošní novinkou. Jeho základem je nesený, sklopný model doplněný o lehký transportní podvozek. Díky tomu je možné jej agregovat i s traktory o výkonu 140 koní.
Čtvrtým z předvedených strojů byly nesené krátké talířové brány X Press se záběrem tři metry. Zajímavostí byl předřazený podrývák ST Bar, který je možné podle potřeby odpojit (v přední části má uchycení do TBZ traktoru, v zadní části pak má vlastní TBZ závěs). Stroj byl tažen byl traktorem Case IH Puma 210.
SL 500 byl obdobného provedení jako jeho větší sourozenec, model SL 700. Měl ale jednu zajímavost a to zařízení pro přísev. Tento systém je výhodný zejména pro přísev meziplodin při podmítce a dále byl s úspěchem vyzkoušen i pro založení porostu řepky. Stroj měl semenovody vyústěné až za DD válcem, ale dají se umístit i před něj, což je z pohledu výsevu výhodnější řešení. Model SL byl tažen traktorem Case IH 310 Magnum.
Posledním z aktivně předvedených strojů byla Simba Unipress. Jde o stroj určený zejména pro úpravu hrubé brázdy po orbě. V přední části má umístěné dvě řady výškově stavitelných slupic s hroty (možno osadit i radličkami), za nimi následuje hydraulicky stavitelný pružný smyk a dále jak jinak, oblíbený DD válec. Zajímavostí, je že smyk usměrňuje případné hroudy přímo na ostří válce, který je tak snaze rozřízne a rozdrtí.
Unipress měl záběr 8,2 metru a tažen byl opět Magnumem 310, tentokrát jedním z exemplářů zlaté série Gold Edition.

Zdařilo se

Stroje se předvedly v dobrém světle. Podmínky pro zpracování byly příznivé, protože v okolí Roudnice, je to samá pískovna a půda tudíž spíše lehká, stejně tak byla dobrá vlhkost půdy. Obtížnější to již bylo se zapracováním vojtěškového drnu což není tak snadné jako podmítka po sklizni obilnin. Ale strojům se to dařilo a návštěvníci mohli shlédnout kvalitní zpracování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *