Aplikace nejen minerálních hnojiv

Minerální hnojiva představují nedílnou součást agrotechnických opatření rostlinné výroby v konvenčních zemědělských systémech. Tato hnojiva lze rozdělit podle různých kritérií. Z pohledu jejich aplikace rozlišujeme hnojiva pevná a kapalná. Jejich konzistence pak ovlivňuje volbu vhodné aplikační techniky.

Pro aplikaci pevných hnojiv volíme odstředivá, pneumatická a skříňová rozmetadla, pro aplikaci tekutých hnojiv jsou určeny postřikovače různých konstrukcí. Výše uvedenou techniku nabízí řada výrobců, jejichž vývoj a výroba se ubírají směrem k efektivní a šetrné aplikaci. S tím souvisí nejen ekonomicky přijatelné využívání výše uvedených druhů hnojiv, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí. Nabídka aplikační techniky pro obě skupiny hnojiv je velmi široká a zahrnuje jak modely určené pro agregaci s kompaktními kolovými traktory, tak se setkáme se samojízdnou technikou určenou pro velké zemědělské podniky a služby. Z pohledu sestavování technologických linek je důležitá nejen aplikační technika, ale v řadě případů také přívozná. Tu v případě pevných minerálních hnojiv zastupují různé typy překládacích vozů či dopravní techniky opatřené přídavnými šnekovými dopravníky, v případě postřikovačů jde o cisternovou dopravní techniku.

Rozdělení aplikační techniky
Techniku sloužící k aplikaci různých druhů nejen minerálních hnojiv můžeme rozdělit do několika kategorií. Jde o základní modely nesené zpravidla v zadním, ale také předním tříbodovém závěsu, následované technikou taženou neboli závěsnou. Kromě těchto dvou konstrukcí se setkáváme s různými nástavbami určenými pro agregaci se samojízdnými nosiči nebo s podvozky nákladních automobilů či trakčních prostředků od nákladních automobilů odvozených. Nabídku uzavírají různá provedení samojízdné aplikační techniky, zpravidla samojízdných postřikovačů nebo samojízdných rozmetadel pevných minerálních hnojiv.

Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v říjnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *