Archiv autora: Petr Beneš

Filtr

Přehlídka traktorů v Kameni se vydařila

Na českém trhu se zemědělskou technikou se nabízí celá škála zemědělských traktorů – v širokém výkonovém rozpětí i provedení podvozku či výbavy. Pro zájemce o pořízení nového traktoru tak vzniká do určité míry složitá situace. Proto možnost seznámit se s nabídkou všech významných výrobců moderních traktorů v různých výkonových kategoriích...

Kategorie: Traktory a doprava

Novinky budou představeny na podzimním veletrhu

Rakouská firma APV zažívá v poslední době dynamický rozvoj. Svou výrobu přestěhovala do nových prostor, dovolující další zvýšení produkce, rozšiřuje i počet zaměstnanců na 125, a to včetně specialistů v oblasti vývoje. Snaží se reagovat na požadavky svých zákazníků z celého světa. Řadu novinek má firma připravenou pro další rok;...

Kategorie: Secí stroje

Inovativní technika s vyšší precizností

Firma Amazone je tradičním německým výrobcem zemědělské techniky s velmi širokým programem. V letošním roce slaví výročí 100 let své techniky na aplikaci hnojiv. Úspěšný příběh začal v roce 1917 uvedením válcového rozmetadla Michel. Také v současnosti ukazuje aplikační technika s logem Amazone trendy na trhu – příkladem může být...

Kategorie: Aplikační technika

Flexibilní koncept zpracování půdy a setí

Firma Pöttinger nabízí na našem trhu unikátní stavebnicový systém zpracování půdy a setí pod označením Multiline. Tento systém spojuje radličkový kypřič anebo krátké talířové brány do jedné jednotky spolu se secím strojem. Vznikne tak nákladově příznivá, ale současně výkonná souprava pro výsev do mulče. Dovoluje agregaci uvedených strojů i s...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Je výhodná jízda psím chodem s ohledem na utužení půdy?

Z hlediska utužení půdy je významný především první přejezd. I přes významný pokrok v konstrukci pneumatik, zejména s ohledem na provoz při nízkém tlaku huštění pneumatik, dochází k určitému stupni utužení ve vrchních vrstvách půdy. V kombinaci s méně vhodnými půdními podmínkami, zejména vlhkostními, můžeme takto vyvolat podpovrchové zhutnění, které...

Kategorie: Traktory a doprava

Propojením ke zvýšení produktivity

Zřetelným trendem posledních desetiletí bylo zvyšování výkonů motorů a růst pracovních záběrů jak u traktorů, tak u samojízdných sklizňových strojů. V současnosti je již hranic v tomto směru téměř dosaženo, což je také možné díky konstrukci nových typů podvozků. Místo toho se do popředí zájmu výrobců techniky a také praktických...

Kategorie: elektronika

Fendt e100 Vario: kompaktní traktor s bateriovým pohonem

Fendt je jedním z průkopníků elektrifikace v zemědělství. Již mnoho let vyvíjí řešení pro efektivní využití systémů pohonu na bázi elektřiny. A nyní tento známý výrobce představil první traktor s pohonem na baterie, způsobilý k praktickému využívání, který za běžných podmínek může pracovat po celý den bez dalšího dobíjení....

Kategorie: Traktory a doprava

Sklízecí mlátička se zcela novou konstrukcí

Koncern AGCO přichází s úplně novou modelovou řadou sklízecích mlátiček vyšší výkonové třídy. Na základě stálého zvyšování výkonnosti strojů v této kategorii se jejich celková šířka pro transport po silnici stává stále více limitujícím faktorem. A to zvláště v případě, že jsou mlátičky osazeny podvozky s obzvláště šetrným působením na...

Kategorie: Sklizňové stroje

Nová výbava pro plynulou orbu

Zvětšování pracovních záběrů se v poslední době nevyhýbá ani radličným pluhům. Dlouhé pluhy, ať s přímým nebo děleným rámem, pak na souvratích zanechávají ukončení jednotlivých jízd do písmene Z. Tyto velké stupňovitě ponechané nerovnosti pak vedou k tomu, že jízda na souvrati při její doorávce je velmi nepříjemná a neklidná....

Kategorie: Zpracování půdy