Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

Soudobá technika pro ochranu rostlin

Vývoj v oblasti techniky na ochranu rostlin se zaměřuje především na přesné dávkování přípravků, stejně tak jako na zvyšování efektivity provozu dané techniky s využitím prvků precizního zemědělství. Trend v ochraně rostlin je jasný - aplikovat pokud možno jen včas a za optimálních podmínek, tedy během velmi krátké doby ošetřit...

Kategorie: Aplikační technika

Aplikace nejen minerálních hnojiv

Minerální hnojiva představují nedílnou součást agrotechnických opatření rostlinné výroby v konvenčních zemědělských systémech. Tato hnojiva lze rozdělit podle různých kritérií. Z pohledu jejich aplikace rozlišujeme hnojiva pevná a kapalná. Jejich konzistence pak ovlivňuje volbu vhodné aplikační techniky. ...

Kategorie: Aplikační technika

Technika pro práci i zábavu

Pick-up je původně užitkový automobil s odkrytým prostorem pro náklad, konstrukčně vycházející z terénních vozů. Japonské automobilky, značku Nissan nevyjímaje, mají ve výrobě pick-upů dlouhou tradici. Vyráběly tyto vozy především pro USA, kde zaujímají historicky významné místo. V Evropě jsou pick-upy oblíbené zejména v zemědělské nebo lesnické sféře. Narozdíl od...

Kategorie: Automobily

Kompaktní kolové traktory

Na malých farmách, ale také v komunálním sektoru či při obhospodařování trvalých kultur v sadech a vinicích se setkáme s různými typy kolových traktorů, jejichž rozměry jsou uzpůsobeny danému nasazení. Vyznačují se kompaktními rozměry, to však neznamená, že by nějak utrpěla výkonnost této techniky. ...

Kategorie: Traktory a doprava

Nemalá investice se vyplatila

Na dojivost, kvalitu mléka a zdravotní stav zvířat má vliv řada faktorů. Jedním z nich je kvalita používané senáže. O co nejlepší senáž dlouhodobě usilují ve Výrobně-obchodním družstvu se sídlem v Kámeně. Pomáhá jim v tom pásový shrnovač píce Kuhn MM 900, eliminující její znečištění na minimum. ...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Řešení jednoosých malotraktorů

Jednoosé malotraktory nalézají velmi široké uplatnění v komunálním sektoru, jejich různé verze jsou také využívané pro zahradní práce a práce okolo domu. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se budeme setkávat s různými provedeními, od nichž se odvíjí jak zařazení do různých výkonových kategorií, tak jejich cenová hladina. Tuto techniku...

Kategorie: Malotraktory

Malý, ale výkonný pomocník

Provozování sadů má oproti zemědělské výrobě řadu specifik. Jedním z nich je i používaná technika. V sadech patřících Zemědělské společnosti Lukrena a. s. z Dolní Lukavice přecházejí postupně na intenzivní způsob pěstování ovoce. Nová technologie vyžaduje odpovídající techniku, a tak se vedení společnosti rozhodlo v loňském roce vybrat vhodný traktor....

Kategorie: Traktory a doprava

Pro podmítku a přípravu půdy

Při zpracování půdy může zemědělec volit mezi orebnými a bezorebnými technologiemi. V rámci dané technologie pak ale musí zvolit správnou techniku jak do konkrétních půdních a klimatických podmínek, tak odpovídající výkonu agregovaných traktorů. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Monitoring stavu porostů v precizním zemědělství

Rozvoj technických prostředků a technologických postupů umožňuje široké uplatnění principů precizního zemědělství zejména z hlediska monitoringu a cíleného řízení pracovních souprav, včetně variabilní změny kvalitativních a kvantitativních parametrů práce strojů. V rámci zemědělské praxe se jedná o použití navigací v návaznosti na předem stanovené trajektorie pracovních jízd, o optimalizaci pracovních...

Kategorie: Precizní zemědělství

Precizní zemědělství dnes a zítra

Precizní zemědělství je typicky mezioborovou disciplínou, která v sobě musí efektivně skloubit množství nejmodernějších poznatků z technických, biologických a ekonomických věd. I z těchto důvodů tato již více než 25 let stará myšlenka není do praxe zavedena zdaleka tak, jak se na začátku rozvoje precizního zemědělství předpokládalo. ...

Kategorie: GPS navigace, Precizní zemědělství