Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

Norsko, krajina pluhům zaslíbená III

Společnost Kverneland Group Czech s. r. o., ve spolupráci s mateřským podnikem Kverneland v norském městě Klepp, uspořádala pro prodejce zemědělské techniky Kverneland v České republice a na Slovensku návštěvu závodu, v němž se vyrábějí pluhy se šípem ve znaku. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Norsko, krajina pluhům zaslíbená II

Společnost Kverneland Group Czech s. r. o., ve spolupráci s mateřským podnikem Kverneland v norském městě Klepp, uspořádala pro prodejce zemědělské techniky Kverneland v České republice a na Slovensku návštěvu závodu, v němž se vyrábějí pluhy se šípem ve znaku. Smyslem celé akce bylo seznámit návštěvníky jednak s historií společnosti,...

Kategorie: Zpracování půdy

Mulčovací technika pro zemědělství

Mulčovače patří mezi techniku, která nachází velmi široké uplatnění nejen v zemědělských provozech. Vzhledem ke skutečnosti, že řada podniků a farem zasahuje svou činností také do lesnictví, vodního hospodářství či komunálního sektoru, uplatní svou mulčovací techniku rovněž v dalších oblastech. V širokém portfoliu četných výrobců mulčovací techniky se setkáváme s...

Kategorie: Mulčovače

Po pečlivém výběru spokojenost

Zemědělské obchodní družstvo “Blata“ sídlí v obci Sedlec nedaleko Českých Budějovic a patří mezi největší zemědělské podniky v jižních Čechách. V roce 2014 při výběru předseťového kombinátoru vedení družstva vsadilo na značku Köckerling, a protože se stroj v náročných podmínkách osvědčil, vyzkoušelo si a následně pořídilo i diskový podmítač stejné...

Kategorie: Zpracování půdy

Norsko, krajina pluhům zaslíbená

Společnost Kverneland Group Czech s. r. o., ve spolupráci s mateřským podnikem Kverneland v norském městě Klepp, uspořádala pro prodejce zemědělské techniky Kverneland v České republice a na Slovensku návštěvu závodu, v němž se vyrábějí pluhy se šípem ve znaku. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Vliv technologie na stav a vlastnosti půdy

Půda patří mezi základní výrobní faktory a zároveň, díky své obtížné genezi, patří z hlediska ekonomického mezi tzv. vzácné statky. Je to důležitý a velmi těžko obnovitelný přírodní zdroj. Produkční a mimoprodukční funkce půdy jsou nezastupitelné. Půda je vystavena rostoucímu antropogennímu zatížení a je proto nutné věnovat náležitou péči technologiím...

Kategorie: Zpracování půdy

Intenzivní zpracování půdy

Ke zpracování půdy lze přistupovat různými způsoby, od nichž se také odvíjejí technologie základního zpracování půdy, přípravy seťového lože nebo zakládání porostů. Z tohoto pohledu rozdělujeme výše uvedené technologie na konvenční, zahrnující orbu jako základní způsob zpracování půdy, a progresivní, které orbu jako takovou vynechávají. Ale i technologie bez orby...

Kategorie: Zpracování půdy

Zahraniční značka, tuzemský výrobce

Česká republika, přestože nevelká rozlohou i počtem obyvatel, se řadí mezi země s vyspělou výrobou zemědělské techniky. Zemědělci u nás i v zahraničí se mohou setkat s traktory, nákladními automobily, dopravní či aplikační technikou, technikou pro sklizeň píce nebo stroji na zpracování půdy a setí, vyrobenými v tuzemských závodech. Některé...

Kategorie: Zpracování půdy

Vždy pevně na všech čtyřech

Na to, aby se dokázal otočit, mu stačí trojnásobek jeho vlastní šířky. Srovnatelný kloubový nakladač potřebuje přinejmenším čtyřnásobek. Obratnější je pouze smykem řízený nakladač, jehož pohyb však není citlivý ani na pneumatiky, ani na povrch, po němž jezdí. Právě z toho důvodu by mohly být kolové nakladače Kramer se všemi...

Kategorie: Manipulační technika

Sklizeň volné a lisované slámy

Sláma různých druhů obilnin a dalších plodin se využívá jako stelivo, krmivo nebo jeden z obnovitelných zdrojů energie. Obecně můžeme říci, že je sklizeň spojena s technologiemi pro sběr a svoz volné slámy a slámy lisované do válcových nebo hranolových balíků. Sklizeň slámy představuje sled kroků, počínající sběrem z řádků...

Kategorie: Sklizňové stroje