Archiv autora: Jiří Hruška

Filtr

Sklizeň volné a lisované slámy

Sláma různých druhů obilnin a dalších plodin se využívá jako stelivo, krmivo nebo jeden z obnovitelných zdrojů energie. Obecně můžeme říci, že je sklizeň spojena s technologiemi pro sběr a svoz volné slámy a slámy lisované do válcových nebo hranolových balíků. Sklizeň slámy představuje sled kroků, počínající sběrem z řádků...

Kategorie: Sklizňové stroje

Přehled sklízecích mlátiček

Pro mechanizovanou sklizeň obilnin, olejnin a dalších zrnin se dnes využívají samojízdné sklízecí mlátičky různých konstrukcí. Na trhu jsou modely pro malé a střední farmy i pro velké zemědělské podniky a podniky služeb. Podle konstrukce mláticího ústrojí a na něj navazující separace slámy rozdělujeme sklízecí mlátičky na tangenciální, axiální a...

Kategorie: Sklizňové stroje

Historicky největší polní den v České Skalici

Ve čtvrtek 8. června 2017, v roce 25. výročí založení firmy, uspořádala společnost Farmet a. s. velký Firemní den Farmet v České Skalici. Na ploše šesti hektarů nabídla zákazníkům, všem příznivcům zemědělské techniky se značkou Farmet i zahraničním hostům bohatý program. Po zahájení, jehož se ujal generální ředitel Ing. Karel...

Kategorie: Den otevřených dveří, Secí stroje, Zpracování půdy

Sedmkrát radličky pro přípravu půdy

Zemědělský podnik hospodařící na tisících hektarech orné půdy musí věnovat výběru vhodných půdozpracujících strojů maximální pozornost, protože nedokonale zpracovaná půda způsobuje komplikace při následných operacích, zvyšuje provozní náklady a vede následně k nižší úrodě a finančním ztrátám. V Zemědělském družstvu Dolní Újezd, hospodařícím nedaleko Litomyšle, proto věnují výběru nových strojů...

Kategorie: Zpracování půdy

Důvěra v technologii i značku

Jsou zemědělci, kteří hospodaří stále tradičním způsobem, jiní naopak zkouší všechny nové trendy, a pak jsou ti, kteří si zvolí tu svoji technologii a filozofii, a pak se snaží práci za pomoci techniky stále zdokonalovat. K poslední skupině patří rodina Vinařových z obce Dolní Roveň. Firma VIRP s. r. o....

Kategorie: Aplikační technika, Zpracování půdy

Technologie skladování objemných krmiv

Objemná krmiva hrají ve výživě přežvýkavců nezastupitelnou roli. Pro zajištění výroby kvalitních objemných krmiv je nutné zvolit správnou technologii nejen pro dané krmivo, ale také pro typ zemědělského provozu. Zvolené technologické postupy musí být koncipovány tak, aby bylo dosaženo minimálních skladovacích ztrát a aby jejich provozování vykazovalo efektivní ekonomické ukazatele....

Kategorie: Skladování

Běžná technika pro krmení

Chov skotu je spojen s řadou mobilních technologií, které se týkají přípravy krmné dávky a zakládání krmiva. V intenzívních chovech se uplatňují zejména různé modely míchacích krmných vozů. V chovech, kde se zakládá jeden druh objemného krmiva, se setkáváme s klasickými krmnými vozy. U krmné techniky, která není vybavena nakládacím...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

Téměř stovka strojů ve Staňkovicích

Společnost AGRIMA Žatec s. r. o. pořádala ve dnech 11. a 12. května tradiční dny otevřených dveří. V areálu střediska ve Staňkovicích čekal na návštěvníky historicky největší počet strojů. „Letos slavíme 24. výročí založení firmy, a tak s některými obchodními partnery spolupracujeme téměř čtvrt století, říká na úvod jednatel společnosti...

Kategorie: Den otevřených dveří

Stroje z Olbramovic mají tradici

Česká republika, přestože nevelká rozlohou i počtem obyvatel, se řadí mezi země s vyspělou výrobou zemědělské techniky. Zemědělci u nás i v zahraničí se mohou setkat s traktory, nákladními automobily, dopravní technikou, stroji na zpracování půdy a setí, technikou pro sklizeň píce, aplikační technikou či stroji pro živočišnou výrobu, vyrobenými...

Kategorie: Technika pro živočišnou výrobu

Malý, ale důležitý pomocník

Soukromý zemědělec, stejně jako velký zemědělský podnik, rozděluje zemědělskou techniku na potřebnou a nezbytně nutnou. Do kategorie nezbytně nutné patří rozhodně postřikovač. Jednak proto, že bez ochrany a výživy rostlin se žádný pěstitel neobejde, jednak proto, že s kvalitním vlastním postřikovačem ušetří čas a nemalé finanční prostředky. A není podstatné,...

Kategorie: Aplikační technika