Archiv autora: Luboš Stehno

Filtr

Porovnání výkonu a emisí u dvoupalivového vznětového motoru

Cílem měření bylo zjistit vliv rozdílných kapalných paliv vhodných pro dvoupalivové (duální) vznětové motory, u nichž ve vhodných režimech dochází ke spalování připravené (přibližně homogenní) směsi zemního plynu a vzduchu iniciovaného vznícením kapalného paliva. Takto provozovaný motor je pro účely tohoto článku nadále nazýván zjednodušeně jako duální. Posuzován byl vliv...

Kategorie: Paliva

Víceúčelová traktorová dopravní technika

Využití klasických kolových traktorů, systémových nosičů a v určitých případech také traktorů pásových představuje zásadní řešení technologie dopravy v zemědělských podnicích. V posledních letech doplňují klasické kolové traktory také některé modifikace vycházející z různých typů nákladních automobilů, které se využívají jako tahače sedlových návěsů či jako nosiče nástaveb, avšak homologovány...

Kategorie: Dopravní technika

40 let lisování obřích balíků

Hranolové balíky dnes váží podstatně více než válcové balíky, protože technologie lisování umožňuje významně pevněji stlačit sklízenou hmotu. V našich podmínkách jde o sklizeň sena a slámy. Dnešní nejběžnější šířky hranolových balíků dosahují od 90 do 120 cm a výšky od 50 do 130 cm a tyto míry předurčují rozměr...

Kategorie: Sklizňové stroje

Žací technika a její kombinace

Sklizni a výrobě objemných krmiv dominují rotační žací stroje, přičemž převažuje využívání diskových modelů. Řada výrobců však nabízí kromě diskových také bubnové modely, jejichž nabídka však nedosahuje takové rozmanitosti jako v případě diskové žací techniky. Trhu dominují rotační modely, avšak pro specifické podmínky jsou stále k dispozici žací stroje lištové,...

Kategorie: Sklizeň pícnin

Pět set balíků za den není problém

Zemědělské služby Dynín jsou podnikem tvořeným ze čtyř zemědělských subjektů, hospodařících na celkové výměře asi 5000 ha zemědělské půdy v českobudějovickém regionu. Jedním z podniků je i Kooprodukt Lišov a. s. obhospodařující výměru 2200 ha, z nichž asi 1800 tvoří půda orná....

Kategorie: Sklizňové stroje

Nejen osvědčené, ale hlavně nové stroje

Dvacátý leden byl vyhrazen Dni otevřených dveří Gomselmaš. Tak jako každým rokem v podobném datu vyráží autobus do Běloruska, aby se potenciální zákazníci mohli podívat, jak vypadá výroba sklizňové techniky u našich východních sousedů. Ale ještě předtím, než zákazníci vyjedou, je připravena ukázka techniky v prodejním a servisním středisku ve...

Kategorie: Sklizňové stroje

Důležitá je kvalita i logistika

V srdci Prahy, hotelu Marriott proběhla v lednu mezinárodní konference firmy Claas zaměřená na vše, co se týká výroby a distribuce náhradních dílů. Její účastníci přijeli z různých zemí světa a my jsme si mohli pohovořit s Ulrichem Timckem, který je generální ředitel společnosti Claas Service and Parts GmbH a...

Kategorie: Náhradní díly

Dvě nové pneumatiky v nabídce

Společnost Alliance Tyres Group (ATG) představuje dvě nové pneumatiky. Jedna je určena pro přívěsnou techniku a časté jízdy po sinici i při vyšších rychlostech, druhá je záběrová, určená pro traktory s nižším výkonem a jezdící převážně mimo zpevněné komunikace.

Kategorie: Pneumatiky