Červená šňůra od Klatov po Košice

Tradiční předváděcí dny společností Pöttinger a Zetor se letos uskutečnily na dvanácti místech České republiky a Slovenska. Oproti předešlým rokům byla jiná nejen trasa, ale především sortiment předváděné techniky. V minulých letech putovala po obou republikách karavana strojů na sklizeň pícnin, letos je nahradily rozmetadlo hnoje, pluh a secí kombinace. Praktickou ukázku zmíněné techniky doplnil na druhé zastávce ve Vodňanech diskový podmítač Terradisc 6000, který se ve zdejším závodě firmy Pöttinger již vyrábí.

Naši a slovenští zemědělci se mohli během praktických ukázek přesvědčit o tom, že kombinace traktorů Zetor o výkonu 80 až 120 k s rozmetadlem statkových hnojiv, neseným čtyřradličným pluhem a třímetrovou secí kombinací pracují velmi dobře a spolehlivě v různých půdních podmínkách. Během praktické ukázky ve Vodňanech měli zemědělci také první příležitost prohlédnout si zdejší výrobní závod firmy Pöttinger. Zatím je vybudována čtvrtina továrny, kde se budou konstruovat, montovat a testovat některé stroje známého rakouského výrobce. Během posledních osmi let testoval Pöttinger v okolí jižních Čech přibližně 45 strojů, dnes zde testuje nový model secího stroje Terrasem o záběru 6 m, která bude oficiálně představena na výstavě Agritechnica v Hannoveru.

Evropa posiluje
Firmu Pöttinger a její sortiment představil v prostorách výrobního závodu Ing. Zdeněk Bílý, obchodní zástupce pro Českou republiku a Slovenskou republiku. „Z historického hlediska je pro nás důležitý rok 1989, kdy na trh přicházejí sběrací vozy Jumbo, dále rok 2001, tehdy jsme zakoupili divizi secích strojů firmy Rabe v Bernburgu a především rok 2007, kdy byla uvedena do provozu první část výrobního závodu firmy Pöttinger ve Vodňanech o rozloze 5600 metrů čtverečních. Zahájena byla i druhá etapa výstavby, v březnu příštího roku by měla být dokončena další hala o stejné rozloze, kde bude umístěna kataforézní prášková lakovna a kalírna. Celkové investice dosáhnou téměř 22 milionů eur.“
Firma Pöttinger má dnes čtyři výrobní závody, z nichž hlavní středisko se nachází v Grieskirchenu. Na celém světě zaměstnává více než 1000 pracovníků, z toho 150 ve Vodňanech. V hospodářském roce 2006/2007 dosáhla rekordního obratu ve výši 199 mil. euro, což je o 16 % více než v předešlém období. Nejvíce se na něm podílely žací stroje (94 mil. euro), sběrací vozy (47 mil. euro) a technika na zpracování půdy a setí (33 mil. euro). Zbytek tvoří náhradní díly a lakované součástky pro jiné výrobce. Největší navýšení prodejů dosáhla firma v Polsku (45 %), na Slovensku (34 %) a v České republice (14 %), teprve pak následuje Německo (13 %) a Francie (12 %). Nejsilnějším trhem podle obratu je Německo (26 %), každý rok zde zemědělci odeberou až 7000 tisíc strojů, následuje Rakousko (17 %) a na třetím místě se s 11 % umístily Česká republika a Slovensko, které tak předstihly Francii.

Strmý růst doma i na Slovensku
„V hospodářském roce 2003/2004 se u nás a na Slovensku prodalo 650 strojů značky Pöttinger, o rok později to bylo již 1151 kusů, v roce 2005/2006 zemědělci zakoupili 1368 strojů tohoto rakouského výrobce a v posledním hospodářském roce byla překročena o čtyři kusy magická hranici 1600 prodaných strojů,“ řekl přítomným Zdeněk Bílý. „Dnes máme v provozu přes sedm tisíc strojů u téměř 1500 uživatelů. V oblasti pícninářské techniky zaujímáme jednoznačně první pozici jak v České republice, tak i na Slovensku. Pokud jde o stroje na zpracování půdy, dělíme se o třetí a čtvrté místo. Jen pro zajímavost, podle žebříčku nejprodávanějších modelů za rok 2006/2007 jsme v obou republikách prodali 169 čelně nesených diskových žacích strojů Novacat 306 α-motion, 98 vzadu nesených diskových žacích strojů Novacat 305 či 90 dvourotorových shrnovačů Eurotop 651. To jsou tři nejžádanější stroje Pöttinger. Velmi mě potěšilo 12. místo velkoobjemového sběracího vozu Faro 8000 L na seno a slámu, který máme v nabídce teprve druhým rokem a v loňském roce jsme jich prodali třicet dva. Druhým rokem máme v nabídce i secí stroj Terrasem 4000 pro půdoochranné technologie, který se s 28 prodanými kusy umístil na 13. místě.“
„Tato čísla ukazují nejen na technickou vyspělost techniky Pöttinger, ale také na kvalitní servis a rychlé dodávky náhradních dílů,“ vysvětluje Ing. Bílý. „Prodejem prvního stroje naše spolupráce se zemědělcem nekončí, ale začíná. V komplexní nabídce máme připraveny jednotlivé modely na zpracování půdy, setí, hnojení či sklizeň pícnin, stejně jako ucelené technologie. Nabídka strojů Pöttinger uspokojí menší hospodáře i velké zemědělské podniky.“

Bubnové i diskové žací stroje
V žebříčku nejprodávanějších modelů v roce 2006/2007 se mezi nejlepšími deseti umístilo pět žacích strojů. Pöttinger vyrábí jednak bubnové žací stroje se záběrem 1,85 až 3,00 m a jednak diskové žací stroje Novadisc se záběrem 2,20 až 8,92 m, které se vyznačují jednoduchou konstrukcí, sníženou hmotností a přijatelnou cenou. Pro diskové žací ústrojí je příznačný optimalizovaný tvar žacího disku, snadná opravitelnost, menší energetická náročnost, vynikající kvalita řezu a rychloupínání nožů. V akční nabídce je model Novadisc 730 se záběrem 7,3 m, jehož předností je malá energetická náročnost a velká svahová dostupnost. Více než sedmdesát žacích strojů Novadisc se osvědčilo s traktory Zetor i v podhorských podmínkách, při spotřebě kolem 1 l nafty na hektar lze posekat 5 až 6 ha za hodinu.
V nabídce firmy Pöttinger jsou i žací stroje Novacat se středovým uchycením, které dokonale kopírují terénní nerovnosti. Existuje řada variant od nesených v záběru 2,20 až 3,46 m, přes čelně nesené o záběru 2,62 až 3,46 m až po žací kombinaci Novacat 8600 s pracovním záběrem až 9,98 m. V posledním roce se u nás prodalo téměř 180 čelně nesený žací strojů Novacat α-motion o záběru 3,00 nebo 3,5 m, předností tohoto zařízení je snadné připojení k traktoru, dobrý výhled, velký příčný i výškový výkyv a především aktivní nosný rám, který se pohybuje společně s žací lištou v rozsahu 0,5 m. V provozu je také kolem devadesáti žacích kombinací Novacat 8600, které jsou určené pro traktory s otočným řízením nebo s čelním vývodovým hřídelem. V České republice pracují i tři tyto kombinace agregované se samojízdnou řezačkou. Žací stroje Pöttinger lze doplnit prstovým lamačem, mačkacím válcem nebo shazovacím pásem. Modely Novacat o záběru 3,5 m až 9,98 m lze vybavit zařízením extra dry pro plošný rozhoz.

Obrátit, shrnout a odvézt
Takový je účel další techniky Pöttinger. V nabídce je široký výběr obracečů Eurohit, z dvaceti typů je nejprodávanější variantou obraceč se šesti rotory o záběru 6,10 m. Rakouské obraceče se vyznačují kvalitním kopírováním pozemku i rozhozem píce a posunutým těžištěm k traktoru, takže k agregaci stačí model o výkonu 70 k. V zemědělském družstvu Opařany na Táborsku dokonce pracuje obraceč s pracovním záběrem 13 m.
V zemědělské praxi jsou oblíbené i rakouské shrnovače Eurotop, ať již jednorotorové se záběrem 2,80 až 4,60 m, či dvourotorové s pracovním záběrem 5,90 až 8,60 m. Z jednadvaceti modelů patří k nejoblíbenějším jednorotorový shrnovač Eurotop 421 se záběrem 4,20 m a dvourotorový model Eurotop 651, který má vynikající poměr mezi užitnými vlastnostmi a cenou. Právě u dvourotorových shrnovačů do středového řádku lze následně využít lis, sběrací vůz nebo řezačku. Novinkou je čytřrotorový shrnovač Eurotop 1252 se 13 rameny a pracovním záběrem až 12,5 m. U shrnovačů Eurotop se osvědčil velký průměr rotorů a krátké hrabice, což má vliv na menší zatížení a delší životnost strojů. V nabídce jsou i lisy s pevnou či variabilní komorou, stejně jako nesené či závěsné baličky.
Více než čtyřicetiletou tradici mají sběrací vozy Pöttinger. Dnes je k dispozici na padesát různých modelů o objemu korby 17 až 100 m3, které umožňují prostřednictvím nejrůznějších variant výbavy individuálně řešit sklizeň objemné píce u každého zemědělce. „V České republice a na Slovensku máme v provozu přibližně 1400 sběracích vozů, což představuje přibližně 90% podíl na trhu. Na evropském trhu pak zaujímají sběrací vozy Pöttinger téměř 53% podíl,“ pochlubil se Ing. Bílý. „Nejmenší vozy jezdí v zoologických zahradách v Brně, Plzni, Dvoře Králové, naopak největší vozy Jumbo o objemu až sto metrů krychlových se staly doménou českého zemědělství, stejně jako střední vozy Europrofi s objemem korby do padesáti metrů krychlových. Zemědělci oceňují u našich vozů především výsuvný nosník nožů a stropní profily, u největšího modelu Jumbo 10000 L pak třínápravový podvozek s hydropneumatickým odpružením a dvě aktivně řízené nápravy.“

Čtyři soupravy v praxi
Více než stovka zemědělců však zavítala do Vodňan kvůli praktické ukázce techniky na zpracování půdy a setí včetně hnojení. Jako první se představila souprava traktoru Zetor 105 41 Proxima Plus s rozmetadlem Pöttinger Twist 7001 F4. Rozmetací ústrojí je tvořeno buď čtyřmi vertikálními válci, které zajišťují precizní rozmetání, nebo dvěma horizontálními válci v kombinaci se dvěma rozmetacími talíři. Předností vertikálních válců je jemné rozptýlení materiálu. Pohon rozmetacího ústrojí zajišťuje vývodový hřídel s 540 otáčkami za minutu, podlahový dopravník pak pohání hydromotor. Celé ústrojí je jištěno střižným šroubem nebo vačkovou spojkou. V nabídce je i velkoobjemové rozmetadlo s celkovou hmotností 20 tun, které má snadno demotovatelné rozmetací ústrojí. Potom se může využít i k přepravě jiného objemného materiálu.
Druhou soupravu tvořil Zetor Forterra 114 41 a čtyřradličný otočný pluh Servo 35 Nova. Pöttinger vyrábí nesené pluhy dvou až pětiradličné a polonesené pluhy pěti až osmiradličné, které mohou být jištěny střižným šroubem nebo hydropneumaticky. Hydropneumatické jištění se zdvihem až 40 cm a výkyvem do strany až 20 cm je vhodné především do kamenitých podmínek. Pluhy lze vybavit systém plynulého nastavení záběru radlic, samozřejmostí jsou různé typy orebných těles.
Na zoraný pozemek vjel traktor Zetor Forterra 124 41 s mechanickým secím strojem Vitasem 301 A v kombinaci s rotačními bránami Lion 301 o záběru 3 m. Jde o lehčí kombinaci, kterou lze agregovat s traktory o výkonu kolem 110 k. Vitasem je vybaven secími botkami s roztečí 12,5 cm, klasickým zásobníkem a elektronickou kontrolou řady funkcí. Na přání je možné dodat i zásobník o objemu1000 l, různé typy botek a pod. Rotační brány Lion jsou podle Ing. Bílého nejstabilnější a nejrobustnější rotační brány na českém trhu, ve Vodňanech byly vybaveny packer válcem menšího průměru. Pöttinger vyrábí také pneumatické secí stroje, v loňském roce se u nás prodalo několik desítek secích strojů do půdoochranných technologií Terrasem ve třímetrové či čtyřmetrové verzi.
Posledním předvedeným strojem byl polonesený diskový podmítače Terradisc 6000 T, který již pochází z vodňanského závodu. Stroje Terradisc na přípravu půdy se vyrábějí v záběru 3 až 6 m, buď v neseném nebo poloneseném provedení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *