Den, kdy se setkává praxe s teorií

Koncem března proběhlo setkání zástupců Agrovenkova, vedoucích pracovníků předních zemědělských podniků z našeho regionu, se studenty Středního odborného učiliště opravárenského Králíky. Cílem bylo seznámit žáky, učitele i vedení SOUo a radního pro školství Ing. Bohumila Bernáška za Pardubický kraj s možnostmi, jak najít uplatnění budoucích absolventů jak učňovského, tak i středoškolského nástavbového oboru ve sféře zemědělství.

Jak dnes vypadá struktura zemědělské výroby v okresech Ústí nad Orlicí, Svitavy či Rychnov nad Kněžnou? Připomeňme si, jaké typy zemědělských subjektů dnes u nás máme. V prvé řadě drobné rolníky s výměrou do 10 ha, dříve se jim říkalo kovozemědělci. Zemědělská činnost slouží k přivýdělku drobného rolníka s tím, že má jiné hlavní zaměstnání. Tomu odpovídá i obrovský podíl manuální ruční práce bez možnosti mechanizace. Další v řadě jsou malé farmy 11-50 ha, zde se už práce bez mechanizace neobejde. Lze tvrdit, že struktura takové výměry uživí na plný úvazek jednoho člověka, ovšem pracovní nasazení trvá 365 dní v roce většinou v sezóně od úsvitu do soumraku. Následují rodinné farmy tvořené generacemi prarodičů, rodičů i jejích dětí a dnes i vnoučat s výměrou 51-200 ha. Zdárným příkladem takových farem v našem blízkém okolí jsou: Martincovi (Králíky), Podzimkovi (Hedeč), Pařízkovi (Červený Potok), Urbanovi (Orlice), Chládkovi (Podlesí u Lanškrouna) či Bínovi (Bílá Voda) atd. A aby byl výčet struktury podniků v našem okolí kompletní, nesmí chybět ty větší podniky 200-10 000 ha či i více. Opět jenom ve zkratce zmíníme  významné zaměstnavatele našich absolventů Jamenská a. s., Podorlicko Mistrovice, Kunvaldská Kunvald, ZEOS Prostřední Lipka, VIKA Kameničná, Klas Nekoř, Rolnická Červená Voda a jistě mezi největšími jsou např. ZOD Zálší či ZOD Žichlínek.

Důležité místo mají i ty podniky, jejichž činnost nespočívá v samotném hospodařením na poli, nýbrž nabízejí služby či servis pro zemědělce. S naší školou významně spolupracují: AgroKonzulta Žamberk (Horsch, Deutz-Fahr), Agrotec Hustopeče (Amazone, New Holland), Marek ZT Helvíkovice, STROM Helvíkovice (John Deere, Poettinger), Agromex Želkovice (Fendt,Fella), Mikula zemědělská technika či Vobosystém s. r. o.  Výše jmenované firmy spojuje to, že jsou to naši absolventi, kteří v nich pracují. Ti nejlepší  to dotáhli na pozice vedoucích pracovníků či vlastníků firem, příkladem nám může být Ing. Václav Filip (Jamenská a. s.) nebo Jiří Marek (VIKA Kameničná).

Cílená příprava na zaměstnání

 Po naplnění prostoru jídelny našimi žáky a představení čestných hostů  se role průvodce zhostila  ředitelka SOUo Mgr. Petra Doubravová spolu se zástupcem Agrovenkova Václavem Koblížkem. Následně proběhlo několik prezentací zástupců budoucích zaměstnavatelů, ukázky prezentací, které obsahovaly videa či fotografie přímo z živočišné i rostlinné výroby několika zemědělských podniků. Hlavním tématem diskuse byla možnost vytvoření vzájemné spolupráce mezi učilištěm a zaměstnavateli. Hovořilo se zde o podporování studentů ze strany budoucích zaměstnavatelů formou stipendia během studia.

Václav Koblížek z Agrovenkova položil posluchačům přímou otázku, kolik z nich uvažuje o budoucím možném působení v zemědělství. Jistou pravdou je, že zemědělství nenabízí takové finanční možnosti, jaké nabízí např. práce pro automobilku v Kvasinách či  subdodavatele této firmy. Ovšem zemědělství je tradiční lidskou činností spojenou s utvářením krajiny v našem okolí. O to víc, že Kralicko se stává turistickou výkladní skříní Pardubického kraje, a to nejen svými aktivitami při zimních sportech. V posledních letech vnímáme zvýšenou turistickou návštěvnost i v létě, v menší míře se dá tak hovořit o celoroční víkendové turistice, neboť zde máme co nabídnout. Ovšem abychom si vytvořili jakousi image alpských středisek, musíme si své zemědělce – krajinotvorce, udržet. Neboť na zdevastovanou či zarostlou krajinu se nikdo jezdit dívat nebude a nezapomínejme, že jiná místa se také mění.

Doufám tak, že ti, co jsou v současnosti v zemědělství či počítají s nástupem do této sféry, mají být na co hrdí. Jsou to oni, kdo tvoří krajinný ráz. A hlavně pracují s něčím, co tu po nich zůstane i pro další generace. Právě proto se ředitelka SOUo Mgr. Doubravová obrátila s dotazem na zástupce Rady Pardubického kraje z resortu školství Ing. Bernáška, zda by se nenašly prostředky na nákup nového traktoru pro potřeby autoškoly našeho učiliště. Ten současný má ve svém rodném listě rok výroby 1982 a svým věkem tak spadá pomalu do kategorie „traktoru dědečka“, kterého často trápí neduhy a nemoci.

V této souvislosti jsem si vzpomněl na slova ministra zemědělství Mariana Jurečky z loňského zemědělského veletrhu  Techagro o tom, jak si i jeho známí stěžují na nedostatek odborníků v zemědělství či připomenutí připravovaného projektu traktorů pro autoškoly zemědělských škol.

Realistický trenažér

 Abych zakončil optimisticky, konstatuji, že nezůstalo jen u slov. Na závěr této akce se snahy o změnu chopily samotné zemědělské podniky VIKA Kameničná, Marek ZT, VEMAS, Jamenská a. s., Podorlicko Mistrovice. Byl realizován projekt trenažéru pro výuku jízdy s traktorem, kombajnem, řezačkou nebo jinými zemědělskými stroji, který díky výborné grafice, volantu s pedály a joystikem na ovládání funkcí se stává velice realistickým.

Pár prvních jedinců si již trenažér mohlo otestovat. Naši žáci  i veřejnost si jej mohou sami vyzkoušet při nejbližší školní akci Technohrátky dne 24. 5. 2017 či náborech žáků základních  škol, kde jej budeme jistě prezentovat. Díky patří i firmě AgroKonzulta Žamberk, KLAS Nekoř a Vobosystém Chmeliště za pomoc s realizací výukových nástěnných obrazů. Tímto bych jim chtěl i osobně poděkovat.

Dalším spuštěným projektem jsou virtuální testy EduPageTech v rámci výuky odborných předmětů pro naše studenty. Škola je zapojena do evropského projektu vzdělávání LANDTECHNIK Academie-online, kdy sledujeme aktuální trend ve vzdělání podle německého modelu. Nabízejí se tak možnosti dalšího vzdělávání přes internet, sledování aktuálních trendů servisu zemědělské techniky pro bývalé absolventy. Vše tak záleží i na projevení hlubší spolupráce se zemědělskými subjekty. Nic nekončí jen výučním listem či maturitním vysvědčením. Dokazují to přibývající výjimky z řad bývalých žáků, kteří se snaží to, co jim tato škola dala, jí také následně oplácet.*

 Za kolektiv SOUo Králíky

Vojtěch Hubálek, DiS.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *