Detailní pohled na traktory New Holland HD – motor

V lednu tohoto roku jsem měl možnost navštívit servisní školení na traktory New Holland HD. Absolvoval jsem rovnou pokročilejší úroveň 2 a v průběhu tří dnů se snažil i něco zapamatovat, což se mi moc nepodařilo. Naštěstí jsem rovněž vyfasoval mohutný školicí manuál a z této „bible servisáka“ se pokusím přetavit do nějaké jednodušší formy část informací. Zcela jistě ne všechny, protože v takovém případě by se jednalo o tak velké množství textu, které by se v žádném případě nemohlo vtěstnat na stránky našeho časopisu.

Traktory New Holand z nové sedmičkové modelové řady s přídomkem HD jsou novinkou na našem trhu. HD je zkratka pro anglický výraz Heawy Duty a znamená vhodnost pro těžký provoz, kterého je u nových traktorů  dosaženo například vyšším rozvorem, výkonnějším motorem i vyšší celkovou hmotností. Koncepčně používají traktory New Holland T7 HD prvky ze sedmičkové řady (motor, kabina, převodovka) a ostatní konstrukční celky jsou z řady osmičkové, tedy uzpůsobené zejména pro vyšší celkovou hmotnost, nebo výkonnější hydraulický systém s vyšší zdvihací kapacitou tříbodového závěsu.

Modely T7 HD jsou vyráběny v provedení T7.290 a T7.315, modelové označení odpovídá maximálnímu výkonu motoru. Šestiválce NEF se zdvihovým objemem 6,7 l mají nové hlavy válců, turbodmychadlo s variabilní geometrií a široký rozsah otáček maximálního výkonu, plných 500 ot/min.

 S vyšší účinností

 Nejpodstatnější změnou nových motorů je jejich emisní systém, který plní limit Tier 4f (Tier 4B). S ním souvisí i upravená elektronika řízení motoru. Zatímco u původních motorů (Tier 4i)  byly řídicí jednotky motoru a systému SCR samostatné a dokonce se lišily i v napájecím napětí (jednotka systému SCR s označením DCU 15 pocházela z motorů od nákladních automobilů, a tak byla na 24 V), nová řídicí jednotka EDC 17 CV41 je dvanáctivoltová a určená jak pro řízení motoru, tak systému SCR.

Nový systém SCR disponuje zvýšenou účinností, což je logický důsledek toho, že mezi normami Tier 4i a 4f jde pouze o snížený obsah oxidů dusíku ve výfukových plynech. Zatímco původní systém SCR měl účinnost v jejich redukci na úrovni okolo 80 %, ten aktuální, mající v názvu „High efficiency“ (Hi-eSCR) má účinnost mezi 95 a 98 %. Pouze při otáčkách motoru pod 1200 za minutu je účinnost snížená, a to na hodnotě 90 %.

Aby systém SCR vyšší účinnosti dosáhl, musí být technicky propracovanější. Obsahuje proto více čidel a senzorů, má navíc oxidační katalyzátor, CUC katalyzátor či lepší vstřikovač AdBlue, nebo škrticí klapku ve výfukovém potrubí.

 Turbo VGT

 Ještě než se pustíme do popisu komponentů systému SCR, je vhodné uvést nějaké informace o novém turbodmychadle. Jak již bylo zmíněno, jedná se o turbo s variabilní regulací náběžných lopatek, které směřují proud výfukových plynů na lopatkové kolo, a tím mění i výkon turbodmychadla. Náběžné lopatky jsou řízeny pomocí elektrického regulátoru, který je chlazen chladicí kapalinou z motoru. Plnicí tlak vzduchu je proti původním modelům ze sedmičkové řady zvýšen až na 3 bary (300 kPa) a zvýšené jsou i přeběhové otáčky motoru. Ač jmenovitých 2200 za minutu zůstalo zachováno, při brzdění motorem je limit posunutý až na 2750 ot/min, což některé řidiče traktorů může vyděsit, zejména když je to podpořeno sepnutím spojky ventilátoru chlazení na maximální výkon a s tím souvisejícím zvukovým projevem. Nové traktory tak tímto řešením maří více energie při deceleraci pomocí motoru a odlehčují převodovému ústrojí. Při deceleraci vstupuje do činnosti i škrticí klapka, která může fungovat jako motorová brzda. V tomto režimu dochází současně i k nastavení regulace turbodmychadla na maximální výkon.

 Škrticí klapka jako motorová brzda

 Primárním úkolem škrticí klapky ve výfukovém potrubí je regulace toku výfukových plynů. Ten může být zpomalován nejen při brzdění motorem, ale i při nižším zatížení motoru, nebo při jeho zahřívání. Přivřená klapka způsobuje protitlak, zvýšením odporu se průtok výfukových plynů významně zpomalí a rychleji se zahřeje výfukový trakt. *

 

Celý článek najdete v časopise Mechanizace zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *