Dva režimy jízdy traktorů TTV

Plynulé převodovky pronikají stále razantněji do výbavy moderních traktorů a vypadá to, že každá značka bude mít brzy technologii plynulého pojezdu v některé ze svých modelových řad. Tak je tomu i v případě firmy Deutz Fahr, která má v nabídce řadu TTV s plynulou převodovkou s označením ZF Eccom.

V modelové řadě TTV jsou tři typy, a sice Agrotron 1130, 1145 a 1160. Co se týče výkonů první disponuje 125 k( 92 kW), druhý 140 k (103 kW) a třetí 155 k (110 kW) jmenovitého výkonu. V ČR zatím jezdí jedno „týtývýčko“ a sice model 1145 TTV jenž je nyní ve vlastnictví zemědělské společnosti Mamiam, hospodařící na 1400 ha v okolí Slušovic. Zde jsem měl možnost si jej prohlédnout a také si s ním zajezdit.
Základní dojem z nového traktoru byl velmi pozitivní, a to především z pohledu ovládání. Deutz Fahr TTV je totiž něco mezi Fendtem Vario a Casem IH CVX. Proč? Protože nabízí dvě volby režimu jízdy, a to jednak prostřednictvím joysticku, či chcete-li pojezdové páky, a nebo prostřednictvím plynového pedálu, který se v tomto režimu chová jako pojezdový.

Manuální režim
Při tomto způsobu jízdy se plynovým pedálem (nožní, ruční plyn) mění otáčky motoru, přičemž rychlost je regulována pákou pojezdu (systém Fendt 700). Nejprve je třeba stisknout aktivační tlačítko na přední straně páky (bezpečnostní funkce) a stlačením páky vpřed traktor zrychluje vpřed nebo vzad, podle toho jaký směr jízdy byl zvolen červenými tlačítky na hlavici páky. Přitažením páky dozadu traktor zpomaluje a pokud se páka podrží v koncové poloze traktor se zastaví a to i ve svahu (je bržděn prostřednictvím hydrostatu převodovky). Pro reverzaci stačí přepínat červená tlačítka na páce. Traktor se pak plynule rozjíždí na opačnou stranu a to vždy stejnou rychlostí jaká je pákou navolena. Zajímavé je to, že pokud je páka v koncové poloze (není tlačena směrem dozadu) traktor se pohybuje rychlostí 0,3 km/h. Toho lze využít například při pomalém nacouvávání při připojování nářadí. Pro zařazení neutrálu se používá tlačítko umístěné před pojezdovou pákou.

Automatický režim
V automatickém režimu se s ohledem na rychlost jízdy páka pojezdu nepoužívá a toto ovládání přebírá pojezdový pedál (systém Case IH CVX). Není to však plná automatika jakou má Case, tedy režim kdy se s ohledem na zatížení mění i otáčky motoru. U řady TTV se otáčky motoru nastaví ručním plynem a stačováním nožního plynu se mění pojezdová rychlost. A to ve čtyřech rozsazích. 0 až 5 km/h, 0 až 10 km/h, 0 až 20 km/h a 0 až 50 km/h. Rozsah si volí řidič podle toho zda bude traktor jezdit při polních pracích, kde je třeba citlivější ovládání, nebo bude jezdit po silnici. Pokud se v tomto režimu uvolní pojezdový pedál při jízdě v kopci traktor se automaticky zastaví (klidová regulace).
Automatický režim nabízí samozřejmě i volbu tempomatu. Ten se aktivuje stiskem tlačítka na ovládací páce. Traktor pak udržuje takovou rychlost jaká byla v okamžiku stisku tlačítka. Tempomat se zruší opětovným stisknutím zmiňovaného tlačítka, použitím ruční nebo nožní brzdy či spojkového pedálu.
Při jízdě s tempomatem jsou udržovány konstantní otáčky motoru i konstantní pojezdová rychlost. Samozřejmě jen v případě, že výkonu je dostatek. Pokud se zvýší zatížení motoru a jeho otáčky poklesnou o 80 min-1 sníží se automaticky pojezdová rychlost. To lze úspěšně využít při práci s vývodovým hřídelem, kdy se udržují jeho konstantní otáčky a s ohledem na terénní nerovnosti, půdní podmínky či jiné okolnosti se upravuje pojezdová rychlost. Uvedený pokles otáček nelze nastavit.
Pokud chce obsluha v režimu tempomatu změnit nastavenou pojezdovou rychlost, provede to posunutím pojezdové páky vpřed nebo vzad.

Vlastní jízda
Měl jsem možnost sedět v kabinách mnoha nových traktorů a všechny na mne působily dobrým dojmem. Platí to i o Agrotronu TTV. Kabina je přiměřeně tichá, nabízí dostatek prostoru pro obsluhu a dobrý výhled. A stejně tak jako u konkurence, horší to má spolujezdec, jehož sedačka je pro použití jen příležitostné. Ale koneckonců tak tomu je i v běžné praxi.
Vlastní jízda je záležitost velmi příjemná. V manuálním režimu reaguje páka pojezdu přiměřeně citlivě a rozjezd i zpomalování jsou plynulé.
Z mého pohledu je příjemnější systém ovládání, kdy se pohybem páky vpřed zrychluje a vzad zpomaluje, zatímco směr jízdy se přepíná tlačítkem (tedy ten co má TTV). Škoda, že traktor byl agregován pouze s rotačním žacím strojem a sklízel stařinu z nově pronajatých pozemků. Tato činnost pro něj totiž nepředstavovala žádnou zátěž a tak jsme nemohli řádně vyzkoušet potenciometr „agresivity“ převodovky.
Zato jsem si mohl vyzkoušet sekvenční systém po sobě jdoucích úkonů. Uložení do paměti bylo velmi snadné a tak jsem mohl při otáčení použít zvednutí žacího stroje, snížení otáček motoru, změnu směru jízdy vzad, změnu směru jízdy vpřed, zvýšení otáček na pracovní a spuštění nářadí. Zapínání vývodového hřídele přitom obstarala automatika reagující na zvednutí zadního TBZ. Vše fungovalo bez problémů, logicky a velmi jednoduše. K tomu je třeba poznamenat, že navolených úkonů bylo zbytečně mnoho a šlo jen o to si je vyzkoušet. Při běžném sečení je pochopitelně zbytečné při otáčení couvat a obsluha při tomto úkonu ani nezvedala žací stroj, na tož aby vypínala vývodový hřídel.
Pro vlastní sečení se osvědčil tempomat, kdy byly udržovány konstantní otáčky motoru (s ohledem na potřebné otáčky pro žací stroj) a též konstantní pojezdová rychlost. Jak jsem již zmínil energetický nárok na sečení byl nízký, takže ani velmi členitý terén nezpůsoboval snižování pojezdové rychlosti. Proto si myslím, že by se vyplatilo použití ekonomických otáček vývodového hřídel 1400 n/min (zařazeno bylo klasických 1000 n/min), aby motor mohl pracovat s příznivější spotřebou paliva. To jsem nezkusil a snížené otáčky nepoužívala ani obsluha, protože koneckonců je příjemnější jezdit s přebytkem než nedostatkem výkonu.
Když se vrátím k tempomatu – co se týče nastavení funguje dobře, avšak pamatuje si vždy jen jednu rychlost. Takže když jedete konstantní rychlostí a krátkodobě zrychlíte do tempomatu se okamžitě uloží vyšší rychlost a není možné se rychle vrátit na rychlost původní. Abych to lépe vysvětlil. Možné to je ale musíte si původní rychlost zase nastavit. A co se týče nastavování ještě bych uvítal možnost regulace zatížení motoru. To znamená nastavení poklesu otáček při kterých bude docházet ke snižování pojezdové rychlosti. Standardně je to 80 n/min a to mi připadá málo.
To by byly dvě výtky které jsem shledal v ovládání. Jinak je svezení s“týtývíčkem“ velmi příjemné a musím říci, že pojezdová páka se konstruktérům povedla. Také možnost různých režimů ovládání (pojezdová páka, pojezdový pedál) to nenabízí zatím žádná konkurence, takže ten kdo usedne do kabiny tohoto traktoru bude určitě spokojen.

Zájem o plynulé převodovky stoupá
Zdá se, že technologie plynulého pojezdu se bude v konstrukci traktorů objevovat stále častěji, protože odezvy na ni z praxe jsou pozitivní. Zatím se nedá jednoznačně tvrdit, že by plynulé převodovky významně přispívaly ke snížení provozních nákladů, avšak jejich přínos pro komfort obsluhy, citlivé nastavování rychlosti při polních pracích nebo možnosti tempomatu, to jsou nesporné přednosti. A to platí i pro Deutz Fahr TTV.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *