Dvě M pro zemědělskou výrobu

Zemědělství je známé značnými nároky na dopravní a skladovací kapacity. S těmi skladovacími pomáhá zemědělcům od roku 2007 firma Morkus Morava. Aktivity firmy jsou zaměřeny do tří oblastí. Jedná se o výstavbu hal, montáž sil a nádrží a též potřebný servis zahrnující opravy, revize a renovace. Výstavba hal je v zemědělství určena především pro stáje, seníky, zastřešené kapacity na uskladnění zrnin, ale i zakrytování silážních jam, nebo prostory pro uskladnění techniky. K výše uvedeným účelům jsou používány různé druhy konstrukcí, nejčastěji příhradová, nebo rámová, a různé druhy střešních a obvodových plášťů. Podle požadavků zákazníka na estetické a izolační vlastnosti stavěného objektu. V současné době oblíbeným řešením střešních krytin jsou vlnité VT profily, které jsou cenově příznivé a vyznačují se i snadnou montáží. V nabídce firmy Morkus Morava jsou i obloukové haly s krycí plachtou, nebo plechem, které jsou jednoduchým a hlavně rychlým řešením tam, kde nejsou nároky na dlouhou životnost a izolační vlastnosti. Ale i tento typ hal je možné vybavit zateplením. Také v oblasti sil a nádrží má firma Morkus Morava širokou nabídku. Ta začíná u sil a zásobníků obilnin ve smaltovaném či pozinkovaném provedení, přičemž součástí dodávky jsou i systémy dopravy zrnin, ale mohou to být i čisticí a třídící linky, nebo sušárny. Další zajímavou součástí nabídky jsou smaltované nádrže na kejdu, které se v upravené verzi mohou použít i jako zásobníky na kapalná hnojiva, nebo jako fermentory v bioplynových stanicích. Samozřejmostí je i nabídka přídavných systémů, které s provozem nádrží souvisejí. Kromě potrubních systémů a čerpadel může jít též o míchadla digestátu a kejdy a další systémy, které jsou pro provoz nezbytné. A díky kvalitnímu smaltu je použití nádrží i mimo zemědělské činnosti, například pro pitnou vodu či naopak v čističkách odpadních vod a samozřejmě v různých průmyslových odvětvích. I smaltované nádrže je možné vybavit zateplovacím pláštěm, což může mít význam například u fermentorů bioplynových stanic. V některých zemědělských podnicích dosud stojí takzvané Vítkovické nádrže, které již nejsou způsobilé k provozu. Morkus Morava zajišťuje jejich revizi, opravy a renovace. Mnohdy stačí jen vyměnit dílčí části, na nichž je poškozená vrstva smaltu a nádrž může znovu sloužit svému účelu. Podle aktuálního stavu je možné i její zvýšení, a tím navýšení úložného objemu. V případě, že oprava již není rentabilní, provádí firma též kompletní likvidaci. Nabídka výrobků a služeb od firmy Morkus Morava je tedy dostatečně široká na to, aby si v ní potenciální uživatel našel, co potřebuje. Zejména tehdy, pokud se zajímá především o skladovací kapacity finálních i odpadních produktů ze zemědělství, nebo výstavbu hal určených pro různé činnosti, které se zemědělstvím souvisejí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *