Elektronika u půdozpracující techniky

V průběhu předvádění zemědělské techniky na polním dni firmy LEMKEN v Křenicích u Prahy nesměl chybět ani intenzivní radličkový kypřič Karat. Tento univerzálně využitelný stroj nachází v praxi velmi široké využití v průběhu celého roku, a tomu také odpovídají široké možnosti výbavy. Předváděný polonesený model byl vybaven velmi dobře a mohl tak prezentovat zajímavé možnosti firmy LEMKEN v oblasti strojů pro zpracování půdy.

Na slupicích bylo patné, že Karat je vybaven rychlovýměnným systémem radlic. Tento systém dovoluje provádět odejmutí a připevnění radliček bez použití nářadí. Tím je značně urychlena jak výměna opotřebených radliček, tak i záměna jedné sady radlic za druhou při přechodu na jinou pracovní hloubku.

A právě rovnoměrná pracovní hloubka i při práci ve zvlněném terénu je cílem elektronického systému ContourTrack. Tím byl kypřič Karat rovněž vybaven, na což poukazovala přítomnost pístnice v oblasti před zadním utužovacím válcem. Za běžných podmínek je u poloneseného kypřiče právě opěrný válec tím prvkem, který určuje pracovní hloubku radliček. Při práci na rovině to funguje dobře, ovšem za jízdy přes nerovnosti nikoli – radličky se buď zahloubí nadměrně, anebo se naopak vyhloubí. Proto firma LEMKEN vyvinula automatickou elektronickou regulaci polohy celého pole radliček na základě informací o tlaku na přední kopírovací kola. Ta jsou vybavena tenzometrickými senzory, které registrují jejich zatížení. Pokud toto zatížení vzroste, je zasunutím pístnice pole radliček automaticky přizvednuté, a pokud zatížení kol klesne, pístnice se vysune a radličky se zahloubí více. Tato regulace pracuje za jízdy samočinně a zaručuje nejen konstantní kvalitu práce, ale i rovnoměrné zatěžování traktoru. Předvedený nesený Karat 9 elektronikou vybaven nebyl.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství 6/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *