Energetické využití biomasy

Společnost Step Trutnov a. s. byla založena v roce 1990. Díky svým dlouholetým zkušenostem nabízí široké portfolio výrobků od tlakových nádob až po kotle na biomasu. A právě ty nás zajímají. V oblasti kotlů na biomasu společnost nabízí kotle na spalování rostlinného materiálu (slámy, sena, konopí, ozdobnice, lnu a jiných plodin) a dřevního odpadu (dřevní štěpky, hoblin, odřezků, kůry, apod.).

Step Trutnov a. s. vyrábí kotle v několika výkonových řadách. Malé do 195 kW nebo velké, průmyslové, pro centrální dodávky tepla s výkony od 100 kW do 5 MW. Unikátností těchto produktů je odhořívání biomasy před podavačem ve spalovací komoře bez energeticky náročného rozdružování. Tyto výrobky mají velký význam z hlediska finančních úspor, v porovnání s ostatními komoditami dostupnými na trhu může zákazník za určitých okolností snížit své náklady až sedmkrát. Navíc je zde možnost kogenerace, tedy výroby jak tepelné, tak elektrické energie, kdy se zákazník stává zcela nezávislý na externích dodavatelích. Neposlední přidanou hodnotou je pozitivní vliv na životní prostředí a skleníkový efekt Země. Společnost Step Trutnov má na kotle několik vlastních užitných a patentových vzorů.

O historii společnosti, výrobním programu a především kotlích na biomasu jsme ve výrobním podniku hovořili s ředitelem společnosti a předsedou představenstva Liborem Pavlíčkem, MBA.*

Celý článek vychází ve Farmáři č. 3.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *