Intenzivní zpracování půdy

Ke zpracování půdy lze přistupovat různými způsoby, od nichž se také odvíjejí technologie základního zpracování půdy, přípravy seťového lože nebo zakládání porostů. Z tohoto pohledu rozdělujeme výše uvedené technologie na konvenční, zahrnující orbu jako základní způsob zpracování půdy, a progresivní, které orbu jako takovou vynechávají. Ale i technologie bez orby počítají s různou hloubkou a s různou intenzitou zpracování půdy. Kromě konvenčních a progresivních metod se v souvislosti s rozšiřováním různých půdo-ochranných technologií při pěstování širokořádkových kultur, jejichž nejrozšířenějším zástupcem v našich podmínkách je silážní či zrnová kukuřice, stále častěji setkáváme také s částečným, tedy pásovým zpracováváním půdy. Na rozdíl od plošného zpracování se půdní profil kypří v pásech s různou roztečí a hloubkou zpracování. Do takto připravené půdy se následně zakládá porost, a to s využitím přesných secích strojů, umožňujících uložení osiva v jednoduchých nebo dvojitých řádcích. Zpracování půdy pak zahrnuje nejen operace od zpracování strniště po přípravu seťového lože, ale také hloubkové kypření či podrývání, a to opět s důrazem na zpracování půdy v celé šíři záběru, ale také cílené podrývání s minimálním narušením povrchu pozemku. Při intenzivním zpracování půdy se používá diskové, radličkové a kombinované nářadí, využívané též pro provádění podmítky, ale také různé modely dlátových pluhů, kypřičů a podrýváků. Celý článek Ing. Filipa Javorka vychází v červencovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *