Jak funguje nová pětka

Traktory New Holland nové pětkové řady jsou novinkou na našem trhu, a to novinkou zajímavou. Jejich výrobce na nich zapracoval zejména z pohledu motorů, které musí plnit emisní limit Tier 4f, a když už byl k úpravám legislativně donucen, vzal to z gruntu. Původní modelová řada T5 (Tier 4i) používala pro úpravu spalin systém recirkulace výfukových plynů a filtr částic. S nástupem normy Tier 4f by toto řešení již nepostačovalo a požadované hodnoty emisí by nebylo možné splnit ani masivním přisáváním výfukových plynů do sání. Navíc, jak známo, přisávání spalin zpět do sání není moc optimální řešení, výfukové plyny se před ním musí chladit, dochází ke kondenzaci a tím zanášení sacího traktu. Proto platí, že čím méně je nutné spaliny přisávat tím lépe. Nové motory v traktorech New Holland T5 si též něco přisají, ale jen menší množství, výrobce uvádí jako maximum 10 %. Hlavní boj s emisemi je na systému SCR, který dovoluje spalování ochuzené směsi s výsledkem vyšší teploty spalin a vyšší produkce oxidů dusíku, které jsou redukovány v katalyzátoru, do něhož je vstřikován vodný roztok močoviny. Uživatelsky nepříjemným faktem tohoto řešení je nutnost tankování močoviny a o něco vyšší složitost systému, příznivé benefity představují nižší spotřeba nafty a též lepší otáčková charakteristika motoru. Spalování chudší směsi totiž dovolí snadnější nastavení motoru nejen pro lepší spotřebu paliva, ale i lepší akceleraci a vyšší točivý moment. A ten se u nových motorů zvýšil o 6 % a spolu s ním se zvýšilo i jeho převýšení (například u modelu T5.120 z 32 na 37 %). A protože točivý moment je u traktoru důležitějším parametrem než výkon, dá se s klidem říci, že traktory New Holland T5 vybavené novými motory budou zcela jistě dosahovat vyšší výkonnosti při všech typech prací, zejména při těch tahově náročných. Více informací v časopise Mechanizace zemědělství 11/2016.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *