Jak si vybrat sklízecí mlátičku?

Pořízení sklízecí mlátičky patří zpravidla k významným strojním investicím zemědělského podniku. Zákazník je při jejím nákupu postaven před rozhodnutí, které může ovlivnit ekonomiku jeho podniku na řadu let. Za situace, kdy jsou na našem trhu k dispozici stroje od většiny významných světových výrobců, je rozhodování o výběru značky i typu velmi komplikované. Je pochopitelné, že se zákazníci snaží získat o těchto strojích informace nejen od prodejce, ale snaží se získávat informace také studováním odborných časopisů. Proto se také toto číslo Mechanizace zemědělství a Technických trendů snaží poskytnout čtenářům údaje o novinkách na našem trhu a v tabulkovém přehledu mapuje i technické parametry většiny nabízených strojů na trhu ČR.

Zákazníka při nákupu zajímají zpravidla technické, případně technicko-ekonomické parametry stroje. Stejně tak velký význam mají pro zákazníka ekonomické podmínky nákupu. Pořizovací cena a způsob její úhrady hraje při rozhodování o nákupu též významnou roli.
V minulém roce bylo možno zaznamenat na trhu se sklízecími mlátičkami v ČR výraznější posun zájmu o nákup použitých strojů. Tuto skutečnost lze přičítat možná i tomu, že se především na německém trhu projevuje, zvláště díky dotační politice, přebytek relativně málo použitých strojů. Stáří strojů zpravidla nepřesahuje 3 – 4 roky a mají odpracováno od 1000 do 3000 ha. Tento fakt spolu s příznivou cenou činí takové stroje pro naše zemědělce bezesporu velmi zajímavou alternativou vůči novým strojům.
Lidé, pohybující se v oblasti obchodu a využití zemědělské techniky, takový vývoj trhu se zemědělskou technikou většinou předpokládali. Je naprosto běžné, že obchod s použitou technikou je v zásadě rovnocenný obchodu s novou technikou. Je třeba tento obchod respektovat a uznávat. Současně je ale třeba vyžadovat, aby i tento obchod respektoval a uznával obecně závazné právní normy a předpisy. Musí se stát samozřejmostí, že i použité stroje budou od všech prodejců vybavovány návody k obsluze a pro uživatele velice potřebnými pokyny o pravidlech bezpečnosti práce.
Takové stroje, jako jsou sklízecí mlátičky, musí být pochopitelně vybaveny i všemi doklady a náležitostmi, které jsou nezbytné pro provoz na pozemních komunikacích. U nových strojů jsou tyto věci standardně vybavovány importérem. Je nutné, aby i použité stroje, které jsou dovážené do ČR, byly všemi potřebnými náležitostmi vybaveny.
Zamyslím-li se nad otázkou nákup sklízecí mlátičky, vybaví se mi v mysli úsloví „koupit můžu – provozovat musím“. S touto myšlenkou se mi vybaví i úvaha na téma servis, servisní síť a náhradní díly.
Charakteristickým znakem dobré úrovně servisu je především jeho rychlost a dostupnost v době nasazení stroje a to po celou dobu jeho technického života. Do charakteristiky dobře fungujícího servisu lze zahrnout i různé služby, jako například posezónní prohlídky, informace o seřizovacích parametrech a podobně.
Zvláštní velmi významnou kapitolu pochopitelně tvoří zabezpečování náhradních dílů. V dobře organizované a fungující prodejní síti by neměl být problém se zabezpečením potřebných náhradních dílů. Lze jenom doufat, že i prodejci použitých strojů si budou vědomi odpovědnosti vůči svým zákazníkům.
Rozhodnutí o potřebnosti nákupu sklízecí mlátičky je poměrně jednodušší, než výběr konkrétní značky a typu. Doufám, že informace obsažené v tomto čísle Mechanizace zemědělství alespoň trochu pomohou toto rozhodování usnadnit.

Jiří Pospíšil

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *