Jak vypadá budoucnost Zetoru?

Na základě podpisu smluv mezi Českou konsolidační agenturou a HTC Holding, a. s. ze dne 29. 6. 2002 se majoritním vlastníkem brněnského Zetoru stala slovenská firma HTC Holding, které nyní patří 98 % akcií tohoto tradičného tuzemského výrobce traktorů. K datu 31. 7. 2002 byla zpracována mimořádná účetní závěrka, která opět potvrdila ztrátové hospodaření Zetoru, které za prvních sedm měsíců tohoto roku vykázalo minusovou bilanci ve výši 178 mil. Kč (za loňský rok to bylo –630 mil Kč).

Také celkový hospodářský výsledek letošního roku bude v Zetoru záporný a do černých čísel by se podle plánu managementu HTC Holding měla traktorka dostat v březnu roku příštího. K tomu je nezbytné provést řadu restrukturalizačních opatření jenž budou probíhat ve třech fázích. V první etapě půjde o zastavení ztrátovosti Zetoru, tedy o vyhledání těch oblastí, kde je možné vyrábět efektivněji. V této etapě přitom bude jen menší část investic směřována na podporu prodeje. V druhé etapě již bude prodej podporován více, přičemž stále bude pokračovat zvyšování efektivnosti výroby. Ve třetí fázi kdy budou teoreticky již jen malé možnosti pro úspory v rámci podniku, bude největší pozornost věnována prodeji (nové trhy atd.).
První etapa restrukturalizace je spojena i s propouštěním neproduktivních pracovníků. V Zetoru byl totiž poměr technicko hospodářských a režijních pracovníků ku jednicovým pracovníkům ekonomicky nevýhodný ve srovnání se strukturou v konkurenčních firmám. Do konce roku by proto Zetor a jeho dceřiné společnosti mělo opustit v souladu s probíhající 1. etapou restrukturalizace cca 800 zaměstnanců s cílem dosáhnout konečného stavu okolo 2 tisíc pracovníků.
„Jsme si vědomi toho, že propuštění je proces složitý a nepopulární. Na druhé straně je to jediná cesta jak Zetor udržet při životě. Stejně tak jako když se chirurg rozhoduje zda má amputovat končetinu, aby zachránil zbytek organismu. Při uvolňování zaměstnanců z pracovního poměru spolupracujeme s odbory, takže zohledňujeme například takové skutečnosti jako je-li v Zetoru zaměstnáno více členů rodiny apod.“ řekl ředitel HTC Holding ing. Teodor Lysák.
Zajímavé je přitom to, že přes obecně vysokou nezaměstnanost v Brně jsou ne všichni pracovníci se ochotni rekvalifikovat a mnozí raději podnik opouštějí. A proto ač se to zdá paradoxní, zatímco v Zetoru se masivně propouští, na druhé straně tento podnik hledá nové pracovníky. A to zejména vysokoškolsky vzdělané THP a dále pracovníky kvalifikovaných dělnických profesí (svářeče CO2, lakýrníky, obsluhy CNC strojů apod.).
Kromě snížení počtu pracovníků musí Zetor také nacházet oblasti, kde lze ušetřit. Kromě úspor v rámci podniku jsou to i dodavatelé. Jak řekl výrobní ředitel HTC ing. Peter Ondro „ Je nám jedno, kde se budou nakupované díly vyrábět. Naším prvořadým cílem je dosáhnout nižších cen nakupovaných dílů, samozřejmě při zachování jejich kvality. Jako první samozřejmě oslovíme stávající dodavatele s nimiž jsme ochotni uzavírat dvou až tříleté kontrakty, avšak ve většině případů za odlišných podmínek než jsou ty současné.“
Co se týče prodeje traktorů, ten půjde zatím po stávající prodejní síti, přičemž tam kde jsou negativní výsledky budou pochopitelně hledáni noví zástupci. Zatím první změnou je opětné začlenění dceřinné prodejní firmy Zetor ČR opět pod Zetor as tak aby si traktory Zetor neprodával sám mezi sebou.
Do března příštího roku by se měly snížit materiálové náklady o 10 %, režijní náklady rovněž o 10 % a náklady na energii o plných 30 %. Restrukturalizační opatření musí změnit negativní stav, kdy ze 100 Kč vytvořené hodnoty jde 180 Kč na osobní náklady. Snížením počtu zaměstnanců a s pomocí dalších opatření by se měl tento nepříznivý stav v první fázi zlepšit tak aby na mzdy odcházelo jen 75 % z vytvořené hodnoty.
V loňském roce bylo vyrobeno 3500 traktorů Zetor, v letošním roce by to mělo být asi 4300 ks a v roce příštím přes 5000 ks. Jedná se přitom o starou řadu Major určenou výhradně na export, nižší výkonovou řadu Super a střední výkonovou řadu Forterra, včetně nového modelu 114 41. Po stabilizaci podniku by se výroba měla postupně zvýšit až na úroveň cca 10 tis. ks traktorů za rok a to při již odpovídající efektivní struktuře zaměstnanců. Nárůst výroby samozřejmě souvisí s opětovným upevněním postavení na světových trzích (export činí 95 %). Nový vlastník se přitom také netají se záměrem dále rozšířit stávající sortiment strojní výroby.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *