Je výhodná jízda psím chodem s ohledem na utužení půdy?

Doc. ing. Milan Kroulík, Ph.D. , Technická fakulta ČZU v Praze

Z hlediska utužení půdy je významný především první přejezd. I přes významný pokrok v konstrukci pneumatik, zejména s ohledem na provoz při nízkém tlaku huštění pneumatik, dochází k určitému stupni utužení ve vrchních vrstvách půdy. V kombinaci s méně vhodnými půdními podmínkami, zejména vlhkostními, můžeme takto vyvolat podpovrchové zhutnění, které bude hrát významnou negativní roli například při předseťové přípravě nebo setí, kdy tato vrstva může být problematická při vzcházení porostu. Přikláním se proto spíše k variantě soustředěných stop.*

Bc. Michal Svoboda, Agrall zemědělská technika a.s.

Z pohledu utužení půdy je jízda psím chodem určitě výhodná a to především proto, že půda je zatěžována rovnoměrně v celé šířce stroje (nevznikají „koleje“ s větším utužením).

Další uplatnění nalezne psí chod při činnostech, jako jsou aplikace kejdy nebo digestátu, rozmetání hnojiv, atd., na loukách a osetých pozemcích, kdy je traktor díky tomu, že každé kolo jede ve své vlastní stopě, šetrnější k rostlinám.
Psí chod není vhodné používat v těžkých tahových pracích s taženým nářadím, kdy kvůli jízdě traktoru bokem není osa tažného prostředku a nářadí v jedné přímce a za určitých okolností může dojít ke zhoršení tahových vlastností a jízdní stability.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *