Kámen plný inspirace

Třídenní polní výstava zemědělské techniky včetně praktických ukázek řady strojů se ve své historii vrátila na letiště v Kameni podruhé. První „dlouhý“ Den Zemědělce se zde konal před dvěma lety a už tehdy jasně prokázal, že vícedenní akce, které jsou ve světě zcela běžné, mají svoje místo i u nás. Pro zemědělce jsou především zdrojem inspirace, čím doplnit vlastní strojový park. Vždyť vidět na jednom poli stroje různých značek při práci, posoudit jejich funkčnost, porovnat rozdíly a mít možnost si je na místě vyzkoušet nemůže nabídnout žádná jiná výstava. Stejně jako před dvěma léty se i letos Den Zemědělce těšil velikému zájmu. Tato v historii největší polní prezentace zemědělské techniky v České republice přilákala téměř sto dvacet vystavujících firem, které předvedly při práci více než sto souprav moderních strojů, další stovky exponátů byly vystaveny na ploše letiště. Během tří dnů našlo cestu do Kamene 10 až 12 tisíc návštěvníků. Každý den začínal polní snídaní a komentovanou prohlídkou poloprovozních pokusů na sto hybridů kukuřice od čtrnácti osivářských organizací. Následovaly tolik očekávané praktické ukázky zemědělské techniky, které končily krátce po poledni. První den byl zaměřen na sklizeň silážní kukuřice a obilnin, druhý patřil technice na sklizeň pícnin a třetí den byl zaměřen na zpracování půdy a setí. Odpoledne pak měli návštěvníci spoustu času prohlédnout si nebo vyzkoušet vystavené stroje, požádat zástupce obchodních organizací o informace nebo prospekty, občerstvit se a podělit se s ostatními o zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *