Archiv pro rubriku: Precizní zemědělství

Filtr

Rychlá, přesná a úsporná aplikace

Vyšší pracovní rychlost, a tím i větší výkon požadují zemědělci také u rozmetadel. Těmto požadavkům je třeba přizpůsobit dávkování hnojiva, aby aplikace byla účinná, přesná, úsporná a k životnímu prostředí ohleduplná. Při vyšších rychlostech je třeba zachovat nejen rovnoměrnost rozmetání v celém profilu zleva doprava, ale i ve směru jízdy....

Kategorie: Aplikační technika, Precizní zemědělství

Pokroková řešení oceněna medailemi

Na základě zvyšujících se omezení týkajících se využívání herbicidů i rozvojem rezistence je stále důležitější vytvářet inovativní řešení pro mechanická opatření týkajících se ochrany rostlin. To platí nejen pro speciální plodiny a ekologické podniky, ale také pro konvenční pěstování řádkových plodin.

Kategorie: Precizní zemědělství

Monitoring stavu porostů v precizním zemědělství

Rozvoj technických prostředků a technologických postupů umožňuje široké uplatnění principů precizního zemědělství zejména z hlediska monitoringu a cíleného řízení pracovních souprav, včetně variabilní změny kvalitativních a kvantitativních parametrů práce strojů. V rámci zemědělské praxe se jedná o použití navigací v návaznosti na předem stanovené trajektorie pracovních jízd, o optimalizaci pracovních...

Kategorie: Precizní zemědělství

Precizní zemědělství dnes a zítra

Precizní zemědělství je typicky mezioborovou disciplínou, která v sobě musí efektivně skloubit množství nejmodernějších poznatků z technických, biologických a ekonomických věd. I z těchto důvodů tato již více než 25 let stará myšlenka není do praxe zavedena zdaleka tak, jak se na začátku rozvoje precizního zemědělství předpokládalo. ...

Kategorie: GPS navigace, Precizní zemědělství

Satelitní systémy v zemědělství

Zemědělská technika, a to jak stroje, tak i nářadí, jsou z pohledu ovládání a nastavení stále sofistikovanější. Taková technická řešení se samozřejmě neobejdou bez vyspělých elektronických systémů. V případě precizního zemědělství můžeme hovořit o souboru různých faktorů. Hovoříme-li o velmi přesném provádění řady agrotechnických opatření, řadě uživatelů techniky se v...

Kategorie: GPS navigace, Precizní zemědělství

Precizní zemědělství a výbava strojů

Precizní zemědělství je odvětví obsahující mnoho nástrojů, jejichž cílem je reagovat na variabilní podmínky hospodaření, a to z hlediska klimatického, půdního a ekonomického. Mnohdy se totiž setkáváme v rámci jednoho půdního bloku s rozdílnými půdními podmínkami, což následně ovlivní i výnos pěstované plodiny. Pokud však dané podmínky známe, můžeme na...

Kategorie: Precizní zemědělství

Využití termometrie v rostlinné výrobě

Měření teploty jako faktoru vyjadřujícího kvantitativní a kvalitativní procesy v rámci zemědělské výroby a v potravinářském průmyslu je již standardní záležitostí. Dosavadní metody však vycházejí z konvenčních kontaktních metod využívajících termočlánky, teploměry, termistory apod., které v určitých případech poskytují pouze omezené možnosti použití. Problematické je jejich uplatnění zejména pro dokumentaci...

Kategorie: Precizní zemědělství

Co je to UTIPA?

Centrum precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze představuje Uživatelsko-technologický index precizního zemědělství (User-Technological Index of Precision Agriculture - UTIPA). Jedná se o ucelený systém, jehož hlavním cílem je na základě vypočteného indexu hodnocení technologií (metod) precizního zemědělství, kdy je hodnocen princip technologií, ne konkrétní produkty a výrobci. ...

Kategorie: Precizní zemědělství