Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Flexibilní koncept zpracování půdy a setí

Firma Pöttinger nabízí na našem trhu unikátní stavebnicový systém zpracování půdy a setí pod označením Multiline. Tento systém spojuje radličkový kypřič anebo krátké talířové brány do jedné jednotky spolu se secím strojem. Vznikne tak nákladově příznivá, ale současně výkonná souprava pro výsev do mulče. Dovoluje agregaci uvedených strojů i s...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Na úrodné Hané voněla orná půda

V Přerově –Prosenicích se poslední sobotu v září uskutečnilo 44. mistrovství České republiky v orbě jednostranným a oboustraným dvojradličným pluhem, jehož součástí bylo i 15. mistrovství v orbě s koňmi, 6. mistrovství v orbě historickou technikou a 4. ročník v orbě víceradličnými pluhy. Všech soutěží se zúčastnilo 33 oráčů, z...

Kategorie: Zpracování půdy

Nová výbava pro plynulou orbu

Zvětšování pracovních záběrů se v poslední době nevyhýbá ani radličným pluhům. Dlouhé pluhy, ať s přímým nebo děleným rámem, pak na souvratích zanechávají ukončení jednotlivých jízd do písmene Z. Tyto velké stupňovitě ponechané nerovnosti pak vedou k tomu, že jízda na souvrati při její doorávce je velmi nepříjemná a neklidná....

Kategorie: Zpracování půdy

Červená premiéra v zemi tulipánů II

Na dvoudenní akci Agritechnica Previews v Nizozemsku představila společnost Kverneland Group více než stovce novinářů z celé Evropy dvacítku inovovaných strojů pro přípravu půdy a setí, aplikaci hnojiv i pesticidů a sklizeň pícnin včetně systémů precizního zemědělství. Během praktické prezentace novinek, která se koná jednou za dva roky před hannoverským...

Kategorie: Zpracování půdy

Novinky pro nadcházející rok odhaleny

Firma Horsch pokračuje ve svém dobře nastartovaném dalším rozvoji. Zatímco v roce 2016 dosáhla navýšení obratu oproti roku předchozímu o 21 procent, pro letošní rok bude toto navýšení ještě větší. Aby bylo možné realizovat, byl také zvětšen počet zaměstnanců z 1309 na 1600. Nedílnou součástí rozvoje jsou také investice; největší...

Kategorie: Zpracování půdy

Nářadí s promyšlenou konstrukcí

Péče o trvalé či dočasné travní porosty se vyplácí stejně tak jako investice do úrodnosti orné půdy. Jedině zdravé a druhově pestré porosty mohou poskytnout dostatek kvalitního krmiva. Nabídka techniky pro údržbu travních porostů na trhu se v poslední době rozšiřuje a k výrobcům s velmi inovativním přístupem patří i...

Kategorie: Zpracování půdy

Pro podmítku a přípravu půdy

Při zpracování půdy může zemědělec volit mezi orebnými a bezorebnými technologiemi. V rámci dané technologie pak ale musí zvolit správnou techniku jak do konkrétních půdních a klimatických podmínek, tak odpovídající výkonu agregovaných traktorů. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Význam hlubokého zpracování půdy

Principy udržitelného hospodaření vychází z promyšlené péče o půdu, jako o nejcennější výrobní prostředek v zemědělství tak, aby její úrodnost byla zachována, případně vhodnými postupy ještě zvýšena. Za tím účelem je třeba věnovat pozornost i vhodným osevním postupům a návratu organické hmoty do půdy ve formě slámy, zapravování porostů meziplodin...

Kategorie: Zpracování půdy

Pluhy s komfortním nastavováním

Každý správný oráč má zájem na tom, aby zorané pole k něčemu vypadalo a aby orba zároveň splnila svůj účel. K tomu je zapotřebí svědomitý přístup, zkušenosti a strojové vybavení na odpovídající úrovni. Jedním z výrobců kvalitních pluhů je německá firma Lemken. Pluhy v modré barvě jsou známé svojí pevností...

Kategorie: Zpracování půdy

Neustálý vývoj a moderní výroba

Švédské pluhy Överum bude i po vstupu Kongsklide do nadnárodního koncernu CNH dovážet do České republiky společnost PEKASS. Během více než dvaceti let se potvrdilo, že tyto jednoduché, přitom technicky vyspělé stroje splňují požadavky českých zemědělců na výkon, kvalitu a malý příkon. Za těmito vlastnostmi se skrývá nejen vyhlášená švédská...

Kategorie: Zpracování půdy