Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Švédské pluhy do českých podmínek

Od roku 1993 zastupuje na českém trhu švédské pluhy Överum společnost PEKASS. Jak jsme informovali v Zemědělci č. 30, nic se nemění ani poté, co švédský výrobní závod společně s firmou Kongskilde přešel pod nadnárodní koncern CNH. Společnost PEKASS bude i nadále dovážet do České republiky modré pluhy Överum proslulé...

Kategorie: Zpracování půdy

Tradiční nářadí v moderní podobě

Zemědělství je speciální oblastí lidské činnosti. Pro úspěšné hospodaření je třeba specializovaná technika, která je výkonná, vhodně adaptovaná podmínkám a spolehlivá. Zvláště technika pro zpracování půdy, tedy základního výrobního prostředku v zemědělství, má vykazovat požadovanou účinnost se současným šetrným působením na půdu. Zrovna takové stroje má v sortimentu firma LEMKEN.

Kategorie: Zpracování půdy

Kvalitní technika pro úspěšné

Firma LEMKEN je specializovaný výrobce strojů na zpracování půdy, setí a ochranu rostlin. Konstrukční řešení, která vzešla z dílen této firmy, posouvají v mnohém moderní zemědělství dopředu. V oblasti zpracování půdy firma LEMKEN reaguje na moderní trendy, takže v současnosti může nabídnout stroje pro klasické i bezorebné zpracování půdy, využívající...

Kategorie: Zpracování půdy

Pěstování plodin v podmínkách s ohrožením vodní erozí

Současným ústředním problémem zemědělství je zhoršující se stav půdy a nebezpečí poklesu půdní úrodnosti. Hlavními rizikovými faktory jsou eroze půdy, utužení půdy, narušení půdní struktury a změny vláhového režimu půdy, snižující se retence vody v krajině a změny klimatu v Evropě. Do půdy se nevrací zpět dostatek organické hmoty ze...

Kategorie: Zpracování půdy

Zpracování půdy předchází úprava posklizňových zbytků

Zakládání porostů nové úrody začíná již před setím, kterému předchází základní zpracování půdy a příprava seťového lože, přičemž v řadě případů se výše uvedené operace kombinují, a to různými způsoby. V řadě případů je nutné provádět též agrotechnické zásahy, které souvisejí s tzv. managementem posklizňových zbytků. Typický příklad, kdy provádíme...

Kategorie: Zpracování půdy

Zpracování půdy po plodinách sklízených v letním období

Půda patří mezi základní výrobní faktory a s ohledem na svou obtížnou genezi je to důležitý a velmi těžko obnovitelný přírodní zdroj. Produkční a mimoprodukční funkce půdy jsou nezastupitelné. Půda je vystavena rostoucímu antropogennímu zatížení a je proto nutné věnovat náležitou péči technologiím zpracování půdy snižujícím negativní vlivy na její...

Kategorie: Zpracování půdy

Po pečlivém výběru spokojenost

Zemědělské obchodní družstvo “Blata“ sídlí v obci Sedlec nedaleko Českých Budějovic a patří mezi největší zemědělské podniky v jižních Čechách. V roce 2014 při výběru předseťového kombinátoru vedení družstva vsadilo na značku Köckerling, a protože se stroj v náročných podmínkách osvědčil, vyzkoušelo si a následně pořídilo i diskový podmítač stejné...

Kategorie: Zpracování půdy

Norsko, krajina pluhům zaslíbená

Společnost Kverneland Group Czech s. r. o., ve spolupráci s mateřským podnikem Kverneland v norském městě Klepp, uspořádala pro prodejce zemědělské techniky Kverneland v České republice a na Slovensku návštěvu závodu, v němž se vyrábějí pluhy se šípem ve znaku. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Tmavomodré pluhy zůstávají modré

Pod křídla nadnárodního koncernu CNH přešla 1. února 2017 společnost Kongskilde a s ní i značka Överum, která k ní patří od roku 1999. Samozřejmě se začalo v celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje, spekulovat, zda vyhlášené švédské pluhy Överum zůstanou modré, či se změní na červené Kongskilde a jakých případných...

Kategorie: Zpracování půdy

Vliv technologie na stav a vlastnosti půdy

Půda patří mezi základní výrobní faktory a zároveň, díky své obtížné genezi, patří z hlediska ekonomického mezi tzv. vzácné statky. Je to důležitý a velmi těžko obnovitelný přírodní zdroj. Produkční a mimoprodukční funkce půdy jsou nezastupitelné. Půda je vystavena rostoucímu antropogennímu zatížení a je proto nutné věnovat náležitou péči technologiím...

Kategorie: Zpracování půdy