Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

Nové radličkové kypřiče

Kypřiče Karat 9 firmy LEMKEN nemají označení "intenzivní" bezdůvodně. Jejich radličky jsou rozloženy tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti při mísení a drobení půdy. Pro ještě vyšší účinnost jsou pak určeny kypřiče Karat 12, osazené čtyřmi řadami radliček. Tuto novinku měli možnost vidět při práci návštěvníci Dne Zemědělce v...

Kategorie: Zpracování půdy

Pluhy Lemken Diamant 11 pro nejnáročnější

Otočné pluhy firmy Lemken se v naší zemědělské velkovýrobě výborně osvědčují již od svých začátků. Jsou spolehlivé, s velkou plošnou výkonností, vynikající manévrovací schopností a jednoduchou obsluhou. Dosahovaly vysoké kvality práce ve všech podmínkách. Také výběr orebních těles byl velmi široký a toto pozitivum si firma udržuje až do současnosti....

Kategorie: Zpracování půdy

S novými stroji a zajímavými inovacemi

Firma LEMKEN je tradičně silně zastoupena na domácím německém trhu a klade velký důraz na prezentaci v průběhu veletrhu Agritechnica. Se stoupajícím podílem na zahraničních trzích v regionech celého světa roste i snaha o inovace sortimentu strojů, což je patrné i na množství novinek, přichystaných k prezentaci na Agritechnice.

Kategorie: Zpracování půdy

Technika pro zpracování půdy

Společnost KUHN CENTER CZ využila výstavu Den Zemědělce v Kameni u Pelhřimova k praktickému předvedení techniky na zpracování půdy. Přehlídku zahájil nesený řádkový kypřič Striger 100 R – novinka pro rok 2018 určená pro technologii strip-till, tedy pásové zpracování půdy. Inovovaný Striger má zesílenou konstrukci pro nasazení i v nejtěžších...

Kategorie: Výstavní a předváděcí akce, Zpracování půdy

Flexibilní koncept zpracování půdy a setí

Firma Pöttinger nabízí na našem trhu unikátní stavebnicový systém zpracování půdy a setí pod označením Multiline. Tento systém spojuje radličkový kypřič anebo krátké talířové brány do jedné jednotky spolu se secím strojem. Vznikne tak nákladově příznivá, ale současně výkonná souprava pro výsev do mulče. Dovoluje agregaci uvedených strojů i s...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Na úrodné Hané voněla orná půda

V Přerově –Prosenicích se poslední sobotu v září uskutečnilo 44. mistrovství České republiky v orbě jednostranným a oboustraným dvojradličným pluhem, jehož součástí bylo i 15. mistrovství v orbě s koňmi, 6. mistrovství v orbě historickou technikou a 4. ročník v orbě víceradličnými pluhy. Všech soutěží se zúčastnilo 33 oráčů, z...

Kategorie: Zpracování půdy

Nová výbava pro plynulou orbu

Zvětšování pracovních záběrů se v poslední době nevyhýbá ani radličným pluhům. Dlouhé pluhy, ať s přímým nebo děleným rámem, pak na souvratích zanechávají ukončení jednotlivých jízd do písmene Z. Tyto velké stupňovitě ponechané nerovnosti pak vedou k tomu, že jízda na souvrati při její doorávce je velmi nepříjemná a neklidná....

Kategorie: Zpracování půdy

Červená premiéra v zemi tulipánů II

Na dvoudenní akci Agritechnica Previews v Nizozemsku představila společnost Kverneland Group více než stovce novinářů z celé Evropy dvacítku inovovaných strojů pro přípravu půdy a setí, aplikaci hnojiv i pesticidů a sklizeň pícnin včetně systémů precizního zemědělství. Během praktické prezentace novinek, která se koná jednou za dva roky před hannoverským...

Kategorie: Zpracování půdy

Novinky pro nadcházející rok odhaleny

Firma Horsch pokračuje ve svém dobře nastartovaném dalším rozvoji. Zatímco v roce 2016 dosáhla navýšení obratu oproti roku předchozímu o 21 procent, pro letošní rok bude toto navýšení ještě větší. Aby bylo možné realizovat, byl také zvětšen počet zaměstnanců z 1309 na 1600. Nedílnou součástí rozvoje jsou také investice; největší...

Kategorie: Zpracování půdy