Archiv pro rubriku: Zpracování půdy

Filtr

V Nabočanech se předváděly pluhy

Ve dnech 10. a 11. června se v Nabočanech u Chrudimi konala výstava Naše pole, jejímž organizátorem bylo vydavatelství Profi Press s. r. o. Výstava Naše pole je především přehlídkou orientovanou na moderní zemědělskou prvovýrobu. Jedním z jejích důležitých cílů je také české zemědělství zviditelnit jako obor. ...

Kategorie: Zpracování půdy

Předání moderního stroje přímo v expozici

Nejenom techniku, ale i ucelenou technologii jejího využívání nabízí společnost Agri CS, a.s. Jedná se o systém vertikálního zpracování půdy od výrobce Great Plains, který představuje efektivní variantu bezorebného zpracování půdy bez jejího obracení. Zohledňuje řešení problémů, s nimiž se zemědělci v současnosti potýkají, jako je výskyt zhutnělých půdních vrstev...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Od orby až po setí a ochranu rostlin – technika pro náročné

Firma Lemken má u nás jméno spolehlivého výrobce nářadí na zpracování půdy, setí a ochranu rostlin. Pro ni není problém dodat na zemědělský podnik ucelenou technologii tak, aby odpovídala požadavkům a konkrétním podmínkám. Stroje z celého sortimentu včetně novinek a inovací si mohl prohlédnout každý návštěvník veletrhu Techagro v pavilonu...

Kategorie: Aplikační technika, Zpracování půdy

Tiskové dny přinesly zajímavé novinky

Inovace – to je společný jmenovatel pro celý sortiment strojů firmy Lemken. Pro seznámení s novinkami a s pokrokem ve vývoji techniky za uplynulé období zorganizovala firma Lemken tiskové dny. Smyslem akce bylo techniku nejen zblízka přiblížit, ale i předvést při činnosti na poli. Tím se nejlépe mohou demonstrovat přednosti...

Kategorie: Zpracování půdy

Přišel na zkoušku a už zůstal

Společnost Agročas, spol. s r. o., Částkov provozuje ekologickou zemědělskou výrobu. Vzhledem ke svému zaměření, výrobním činnostem a značné výměře zemědělské půdy má poměrně vysoké nároky na zemědělskou techniku. Ta musí být kvalitní, výkonná, spolehlivá a v neposlední řadě odolná. Ne každý stroj je pro takto intenzivní využívání vhodný. A...

Kategorie: Zpracování půdy

Velká koncentrace zajímavých strojů

V pavilonu P byl situován článek společnosti Bednar FMT o rozloze téměř 1000 m2. Přesněji jeho hlavní část, protože další expozici si mohli návštěvníci prohlédnout na venkovní ploše před pavilonem o rozloze 500m2. Kromě řady novinek, byly na stánku přítomny všechny důležité stroje sortimentu této české výrobní firmy. ...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy

Novinky v červené barvě

Česká výrobní společnost SMS CZ představila na Techagru celou řadu nových i léty praxe prověřených strojů. SMS CZ se specializuje na výrobu strojů pro zpracování půdy a setí, ale ve svém portfoliu má i stroje pro obhospodařování trvalých travních porostů. ...

Kategorie: Secí stroje, Zpracování půdy