Když je přesnost hnojení prioritou

Po rozmetadlech minerálních hnojiv, která umožňují kontrolovat aplikační dávku, poptávka neustále roste. Je to z důvodu vysokých cen hnojiva, ale i ochrany životního prostředí a z důvodu využití maximálního potenciálu polních plodin.

Značka KUHN nabízí v tomto ohledu velice sofistikovaná rozmetadla AXIS H-EMC. Jedná se o rozmetadla s hydraulickým pohonem rozmetacích disků. Disky jsou poháněny přímo hydraulikou traktoru. Kompatibilní jsou s čerpadly s konstantním průtokem i se systémem Load sensing. Díky tomu lze pracovat s nízkými otáčkami motoru pro co nejvyšší úsporu nafty.

Požadavky na rozmetadla

Aplikace minerálních hnojiv kotoučovými rozmetadly s sebou přináší řadu požadavků, které musejí rozmetadla pro svoji správnou funkci splňovat. Velice důležitá je přesnost rozmetání hnojiva. Tato přesnost by se dala rozdělit na dva požadavky, a to požadavky na rovnoměrné dávkování po celé šířce pracovního záběru a na potřebu aplikace přesného množství hnojiva na hektar.

Aby bylo dosaženo maximální přesnosti dávkování v celém pracovním záběru rozmetadla, jsou modely Kuhn Axis H EMC vybaveny speciálně tvarovanými výpadními otvory. Jejich tvar není pravidelný. Je to z toho důvodu, aby při malých i velkých dávkách hnojivo vždy vypadávalo na střed rozmetacích disků, kde mají lopatky nejmenší obvodovou rychlost. To společně s nízkými otáčkami pulzujícího čechrače vede k vysoké ochraně granulovaného hnojiva. Poškozením granulí totiž velice často vzniká nepřesné dávkování z hlediska příčné distribuce hnojiva.

Systém EMC

Velmi důležitým parametrem pro přesnost hnojení je aplikační dávka na hektar. Tato rozmetadla používají systém EMC. Systém EMC kontroluje dávkování hnojiva nezávisle pro levý a pravý rozmetací disk. To poskytuje značnou výhodu oproti klasickým rozmetadlům s vážicím systémem, kde dochází k regulaci aplikační dávky pro oba disky současně. Přesnost systému EMC nijak neovlivňuje svažitost terénu ani kolísání pojezdové rychlosti. Aplikační dávka je kontrolována každou sekundu a v případě odchylky od nastavených parametrů dochází k úpravě otevření šoupátek výpadních otvorů. Díky tomu je dávkování velmi přesné, a to i v případě méně kvalitního hnojiva.

ISO-Bus kompatibilní

Modely Kuhn Axis H-EMC jsou plně ISO-Bus kompatibilní rozmetadla. Pro ovládání je možné použít ISO-Bus terminál traktoru. Firma KUHN nabízí ISO–Bus terminál CCI 200. Rozmetadla jsou kompatibilní s GPS systémy (například Greenstar, Trimble, Müller) a umožňují ještě zvýšit efektivitu aplikace minerálních hnojiv. Při rozmetání lze využít funkce kontroly sekcí, která umožňuje plynulou změnu pracovního záběru v klínech a na okrajích pole. Podobnou funkcí je Optipoint, která zajišťuje automatické zapínání a vypínání hnojení na okrajích pole. Obě funkce pak nabízí zemědělcům nejen úsporu hnojiva, ale zabraňují i přehnojení částí pole, které může vést k nechtěnému polehnutí porostu, nebo naopak k nedostatečnému hnojení.

Pro zemědělce využívající výnosové mapy nabízí rozmetadla Kuhn Axis H EMC i možnost rozmetání podle těchto map. Na podobném principu funguje rozmetadlo i v kombinaci s N-senzorem. Tyto funkce nabízí optimalizovat přísun živin k rostlinám pro co nejvyšší efektivitu.

Pro ochranu životního prostředí a pro další úsporu hnojiva disponují rozmetadla Kuhn Axis H EMC i hraničním hnojením. Tato funkce zamezuje distribuci hnojiva za hranice pozemku a lze ji aktivovat z kabiny traktoru na levou nebo pravou stranu. V případě rozmetání na velmi úzkém poli lze aktivovat hraniční hnojení na obě strany, a to ve standardní výbavě.

Kromě výměny rozmetacích kotoučů se provádí veškeré nastavení rozmetadla z kabiny traktoru. Obsluze je tak umožněn vysoký pracovní komfort a pouze minimálně tak přichází do přímého kontaktu s agresivním hnojivem.

Tři modely v sortimentu

Firma KUHN má v sortimentu tři modely těchto rozmetadel. Jedná se o model 40.1 H EMC, 40.1 H EMC W a 50.1 H EMC W s maximálním objemem 3000 l (modely 40.1) a 4000 l (model 50.1).

 

Ing. Tomáš Vomela

KUHN CENTER CZ

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *