Když techniku, tak pouze kvalitní

Nákup nového zemědělského stroje představuje nemalou investici, a tak je třeba jej zodpovědně vybírat a před nákupem také vyzkoušet. Platí to jak pro zemědělské podniky, tak pro soukromé zemědělce. Jen dobře vybraný stroj vykonávající kvalitní práci, s promyšlenou a odolnou konstrukcí, bude schopen dlouhá léta spolehlivě pracovat.

Bratři Pavel a Daniel Havlíčkovi hospodaří v obci Klášter nad Dědinou ležící mezi Hradcem Králové a Dobruškou. Pavel je absolventem Mechanizační fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze, Daniel zase Fakulty agronomické. Specializaci bratrů odpovídá i rozdělení činností na rodinném statku. „Bratr se stará o rostlinnou výrobu a ekonomiku provozu, já mám na starosti mechanizaci a pracovní síly,“ vysvětluje na úvod Ing. Pavel Havlíček.

Hospodaří od studií

Oba bratři hospodaří od roku 1991. „Tehdy za námi přišli rodiče, jestli s bratrem chceme v budoucnu hospodařit. Chuť jsme měli, a tak si rodiče vzali v restituci 20 ha půdy po předcích a my jsme mohli začít. Pravdou je, že v době studií nám rodiče vydatně pomáhali. Později nám nějakou půdu přenechal strýc, nějakou jsme přikoupili, nějakou pronajali, a tak dnes hospodaříme na 290 ha zemědělské půdy,“ vzpomíná Pavel Havlíček. Polovinu výměry orné půdy zaujímá v osevním postupu ozimá a jarní pšenice. Na 50 až 60 hektarech pěstují bratři řepku a na 18 hektarech cukrovku (na cukr i na výrobu lihu). Jarní obilniny doplňuje na 10 až 20 hektarech mák a na stejné výměře sója. V kraji je významnou plodinou krouhárenské zelí, a tak nemůže chybět ani v osevním postupu bratrů Havlíčkových. Ti jej pěstují na třech hektarech. A protože je poptávka po zelí stálá, vyplatila se i investice do nové kruhárny.

Důraz na kvalitu

Oba bratři se shodují v názoru, že techniku je třeba pořizovat pouze kvalitní. Tomu podřizují i výběr nových strojů a vždy pečlivě zvažují, pro jaké činnosti si stroj pořizují, co od něj očekávají a samozřejmě, za jakou bude cenu. Dlouhá léta používají traktory John Deere, k nimž přibyl také jeden Fendt. Při zpracování půdy a setí agregují traktory s technikou Väderstad, Lemken či Köckerling.

Zpracování půdy s orbou i bez ní

„Protože tady máme opravdu různé druhy půd, od písků až po žlutý jíl, a potýkáme se s velmi rozdílnými vlhkostními poměry, potřebujeme také odpovídající techniku,“ vysvětluje Daniel Havlíček a pokračuje: „To je také jeden z důvodů, proč část pozemků ořeme a část zpracováváme bezorebně. Ořeme především pro řepku, cukrovku a další jařiny. Bezorebně zpracováváme pozemky například po máku, sóji či po řepce.“

Potřeba výkonnější techniky

Správně zpracovat půdu předpokládá být vybaven vhodnou technikou. Bratři Havlíčkovi mají pluh, rotační brány a další půdozpracující stroje, ale v menších pracovních záběrech. Chyběla jim výkonnější technika. „Před časem jsme se rozhodli, že si začneme pořizovat techniku s většími pracovními záběry, protože má samozřejmě řadu výhod, především úsporu času,“ říká Pavel Havlíček. A protože větší závěsné nářadí slabý traktor neutáhne, bylo třeba doplnit traktorový park o dostatečně silný trakční prostředek. Výběru vhodného nářadí tak předcházel výběr vhodného traktoru. Na podzim roku 2015 si bratři zapůjčili na zkoušku traktor John Deere s výkonem 250 k. „A když už jsme ho tady měli, kontaktoval jsem Miloslava Zobinu ze společnosti Agrotech HK, jestli by nám mohl zapůjčit na vyzkoušení kvalitní radličkový kypřič s větším pracovním záběrem. Po dohodě jsme dostali na vyzkoušení kypřič Allrounder s pracovním záběrem devět metrů,“ vzpomíná Pavel Havlíček. Byl konec září, bratři Havlíčkovi připravovali pozemky před setím pšenice, a tak se jim Allrounder vysloveně hodil. A přestože tehdy panovalo velké sucho, předseťový kombinátor Allrounder se zhostil své práce velmi dobře. „Sejeme třímetrovým secím strojem Väderstad a potřebujeme pro něj mít pěkně urovnaný pozemek,“ vysvětluje Pavel Havlíček a pokračuje: „Máme sice pětimetrové disky, ale ty jsou dělené na tři sekce, a tak sice pěkně kopírují terén, ale neurovnají jeho povrch tak, jak bychom si přáli. Proto jsme hledali radličkový kypřič, který jednak perfektně připraví půdu před setím a jednak srovná povrch pole.“ A protože kompaktor už bratři Havlíčkovi mají, hledali méně agresivní stroj do středních a lehčích půd, který vytvoří optimální strukturu půdy. Allrounder tyto požadavky splnil. Hydraulicky nastavitelná smyková lišta, ovládaná řidičem, spolehlivě dorovnává půdní nerovnosti vzniklé v předchozích operacích. Vlastní radličkové pracovní orgány lze využít buď se srdíčky pro celoplošné podříznutí a likvidaci plevelů a výdrolů, nebo s úzkými dlátky, které spolehlivě a efektivně pracují zvláště v brzké jarní přípravě. Pochvalu si vysloužil i zadní dvojitý STS válec, který půdu přiměřeně zpětně utuží, ale nerozmačká na prach. Tím vytvoří půdní strukturu, která zamezuje slití půdy – vytvoření půdního škraloupu. Ten nepříznivě ovlivňuje vzcházející rostliny. Po zkouškách tedy bylo jasno.

Nákup nového stroje

Bratři Havlíčkovi byli jak s traktorem, tak agregovaným kypřičem spokojeni, a tak si stejnou dvojici i pořídili. Pouze ji výkonově přizpůsobili svým podmínkám. Na loňské jarní výstavě Techagro si objednali traktor John Deere řady 6 s výkonem 215 k a k němu si na stejné výstavě koupili Köckerling Allrounder se záběrem 7,5 m. A protože zakoupený stroj byl výstavním exponátem, dorazil na dvůr k bratrům Havlíčkovým mnohem dříve než traktor. „Měli jsme tehdy nejsilnější traktor s výkonem 180 k a nebyli jsme si jisti, zda bude výkonově Allrounderu stačit,“ vysvětluje tehdejší obavy Pavel Havlíček. Se slabším traktorem nakonec na jaře připravili pozemky pro sóju a některá pole ještě i v létě. Nebyla to ideální dvojice do agregace, ale svoji práci zvládla. Nový JD 6215 R přišel v září a od té doby již Allrounder pracuje s výkonově odpovídajícím traktorem. Navíc Pavel Havlíček oceňuje na novém traktoru převodovku DirectDrive, která je podle něj pro polní práce ideální, přináší oproti plynulé převodovce úsporu paliva a vyšší tahový výkon.

Allrounder odvádí kvalitní práci

Kypřič Allrounder není v hospodářství bratří Havlíčkových ještě ani rok, ale hodnotit jeho práci již rozhodně lze. Loni Allrounder absolvoval s dlátky mělké podmítky po sklizni obilnin a se srdíčky se zapojil do předseťové přípravy. „Díky tomu, že máme výkonnější techniku, můžeme si dovolit i pracovní operaci navíc. Například dříve jsme po řepce rovnou diskovali, nyní jsme před diskováním půdu zpracovali Allrounderem. Pro půdu je to jenom dobře,“ pochvaluje si agronom Daniel a dodává: „Navíc jsem si všiml, že po Allrounderu výdrol lépe vzchází.“ Po mělké podmítce následuje zpracování půdy talířovým podmítačem, který podle Daniela Havlíčka po Allrounderu odvádí lepší práci než dříve. Další operace záleží na pěstovaných plodinách. Pro jařiny se seje zelené hnojení, pro ozimy se oře. Pro setí po orbě se osvědčila secí kombinace s rotačními bránami, v ostatních případech půdu před setím bratři Havlíčkovi připravují buď kompaktorem (těžší půdy), nebo Allrounderem s případným následným přejezdem válci. Pro setí jařin se půda na podzim zoře a upraví Allrounderem, na jaře pak připraví před setím bránami, kompaktorem nebo Allrounderem s dlátky. Stroj pracuje převážně v hloubce od 4 do 8 cm rychlostí kolem 12 km/h. S prací předseťového kombinátoru Allrounder jsou bratři Havlíčkovi velmi spokojeni. Přinesl jim novou kvalitu, výkon a úsporu času nebo chcete-li – vyšší produktivitu práce. Jak ale na závěr poznamenává s úsměvem Pavel Havlíček, domů stejně bratři dříve nechodí. „Protože zvládneme zmíněné operace dříve, jdeme většinou ve zbývajícím čase dělat nějaké jiné potřebné práce.“ Zkrátka, na statku je stále co dělat. Vzhledem k tomu, že Allrounder zpracuje ročně kolem 300 až 350 ha půdy, bude sloužit oběma bratrům opravdu dlouhá léta, stejně jako jiný stroj firmy Köckerling – radličkový kypřič Trio, který ke spokojenosti obou bratrů pracuje na farmě již od roku 2008.

Jiří Hruška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *