Královská třída na česká pole

Nosným produktem firmy Claas jsou bezpochyby sklízecí mlátičky. Není proto divu, že jejich vývoji je věnováno nemalé úsilí. V průběhu letošního roku se dočkaly inovací všechny výrobní řady mlátiček. Konstrukční vylepšení nalezneme na výkonově nejslabší řadě Medion, střední Mega i na té nejsilnější královské řadě sklízecích mlátiček Lexion. O tu bývá v České republice největší zájem a v průběhu října se její nové modely představily na českých polích. Stalo se tak při sklizni kukuřice na pozemcích Zemědělské společnosti Dobříš, s. r. o.

Nová řada Lexionů má označení 500 s tím, že typy 510 až 560 jsou vytřasadlové a typy 570 a 580 jsou vybaveny namísto vytřasadel odlučovacím rotačním systémem Roto Plus. Změny se dotýkají prakticky všech uvedených typů a nejde jen o zvýšení výkonu motoru, který se nyní pohybuje od 235 do 430 koní a zvětšení zásobníku zrna. Stroje jsou poháněny motory Caterpilar, nejsilnější typ 580 je osazen motorem Daimler Chrysler s třístupňovou převodovkou s elektrohydraulickým řazením.
Každý si na první pohled všimne pozitivní změny designu. Stroj moderně změnil tvar, kabina je oproti předcházejícím typům větší a prostornější, změnila se i lišta. Ta může být nyní dodávána v provedení vario do pracovního záběru devět metrů. Celá lišta je zprovozněna jedním zapojením nové multifunkční spojky, která integruje všechny její funkce.
Vylepšení se nevyhnulo ani dalším důležitým prvkům. Nové je nastavování koše a ovládání a zaslepování košů rotoru zbytkové separace u typů 570 a 580. Další novinkou je výkonnější řezačka s metačem s lepším rovnoměrným rozhozem.
Rozšířena byla nabídka strojů Lexion Montana pro sklizeň v horských podmínkách. Pro zájemce může být dodána také sklízecí mlátička s odpruženým pásovým podvozkem Terra Trac. Ovládací páka disponuje více funkcemi stejně jako palubní informační systém Cebis.
Na Lexionu 580 si povšimneme například změny v osazení světel a šíře kabiny, kterou lze osadit laserpiloty na pravé i levé straně. Nad kolem je karosérie doplněna plastovým blatníkem, takže nedochází k poškození plechu. Vylepšen je přístup k motoru, což podstatně usnadňuje jeho servis.
Lišty v široké nabídce
Pro sklizeň obilnin jsou vyráběny lišty v rozměrech 4,5 až 9 metrů, dva typy 4,5 a 5,4 m mohou být ve sklopném provedení. V nabídce nechybějí ani speciální lišty pro sklizeň sóji (4,5 až 9 m) a kukuřičné adaptéry.
Lišty vario mají pracovní záběr 5,4 a nově až 9 metrů a jejich délku lze za jízdy prodloužit o 20 cm nebo zkrátit o 10 cm. Při sklizni řepky je možné prodloužit lištu až o 30 cm pomocí vkládacích plechů.
Přihaněč má nový pohon s vysokým krouticím momentem. Jeho otáčky se nastavují rychle a hlavně plynule. Díky řešení hydraulického pohonu se otáčky nemění ani při zvýšení zatížení v hustých porostech. Lepší účinnost než původní zubové má ovládání axiálním pístovým čerpadlem.
Novinkou je digitální senzor přihaněče, který zajišťuje potřebnou rychlost reakce na nastalé změny a tím prodlužuje jeho životnost.
Pohon lišty lze doplnit aktivní brzdou žacího adaptéru, takže lišta po vypnutí nedobíhá a nemůže dojít k jejímu poškození. Nežádoucí rázy jsou eliminovány jemným modulovaným rozběhem adaptéru. Dokonalé kopírování terénu je zajišťováno dvěma čidly Auto Contour s jejichž pomocí je lišta automaticky nastavena jak v příčném, tak podélném směru. Tlumení kmitů adaptéru při otáčení na souvrati a při přejezdu brázd je aktivní.
Šikmý dopravník je vybaven ventilátorem pro odsávání prachu. U všech typů mlátiček pracuje zesílené řešení šikmých dopravníků heavy duty. Vylepšené vedení řetězů dopravníku optimalizuje jejich chod.
Jedině u sklízecích mlátiček Claas se můžeme setkat s Laser Piloty umístěnými na obou stranách, což obsluze umožňuje bezproblémovou jízdu v obou směrech. Kromě pohodlí řidiče je důležité maximální využití pracovního záběru lišty, které se pohybuje okolo 95 %. Řidič se nemusí věnovat pouze vlastnímu řízení, ale čas může využít k optimálnímu seřizování mlátičky během jízdy prostřednictvím palubního systému Cebis.
Mlácení a odlučování zrna
Všechny modely řady 500 jsou vybaveny mláticím ústrojím s urychlovacím bubnem, systémem APS. Mláticí lišty jsou nově šroubované, což přispívá ke větší stabilitě bubnu. Otáčky urychlovacího, mláticího i odmítacího bubnu jsou synchronní, tímto řešením je zaručen plynulý průchod materiálu bez rázů. Obsluha se tak nemusí obávat ucpání bubnu a práce bez rázů se pozitivně projevuje též na spotřebě. Mláticí ústrojí má šířku 1,42 nebo1,7 metru.
Koše urychlovacího bubnu jsou vzhledem ke svému segmentovému provedení jednoduše vyjmutelné a vyměnitelné. Pod předním košem jsou umístěny snadno odklopitelné odkameňovací plechy. Koše typu 580 jsou lisované s mezerami, u ostatních se využívá košů drátěných, z nichž zadní je univerzální a přední segmentový. Koše lze přizpůsobit sklizni jednotlivých druhů plodin do deseti minut. Nastavování košů je elektrohydraulicky ovládáno z kabiny včetně jištění proti jejich ucpání.
Variátor pohonu mláticího ústrojí je vybaven napínací automatikou. Výkon je tak za všech podmínek sklizně přenášen s velkou rezervou.
U strojů s vytřasadly je novinkou multiseparační systém MSS. Buben má řízené prsty nad vytřásadly, takže lze nastavit jejich agresivitu. Buben při zpracování materiálu využívá celé šířky, a tím zvýší výkon vytřasadel a optimalizuje odlučování zbytkového zrna.
Rotorové mlátičky 570 a 580 mají první dva segmenty uzavíratelné z kabiny. Jejich ovládání je řešeno vypínačem umístěným na ovládacím panelu. Otáčky rotoru jsou nastavitelné ve standardu dodávanou stupňovanou převodovkou na parametry 640, 800 nebo 960 n/min. Lze doporučit zařazení variátoru rotoru, který je dodáván na přání. Nastavuje rotory z kabiny v hodnotách 360 až 1010 n/min a má výrazný vliv na výkonnost mlácení i pohodlí obsluhy.
Čištění sklízeného materiálu je řešeno dvoustupňovou sítovou skříní s dlouhým vyjímatelným korčákem. První stupeň zajišťuje intenzivní profouknutí materiálu. Síta jsou protiběžná a jejich funkci lze za jízdy doladit z kabiny.
Při otevření pravých dveří kabiny obsluha přímo vidí na dopravník přepadu zrna, ale stroj může být vybaven i elektronickou kontrolou.
Výrazné konstrukční změny se dočkaly metače plev. Mají jiný tvar a nastavením otáček metače je zabezpečen rovnoměrný rozhoz plev po celé šířce záběru, což je především při zpracování půdy minimalizačními technologiemi velice důležité.
U vytřasadlových strojů je zpracování slámy řešeno buď řezačkou se standardním řezem se 64 noži, nebo speciálním řezem s 88 noži broušenými z obou stran s výkyvným protiostřím. První řešení je dostačující pro suché podmínky sklizně a průměrné výnosy, to druhé potom pro vyšší výnosy.
Vyprazdňování zásobníku zrna, jehož kapacita se téměř u všech typů mlátiček zvýšila (kromě typu 540 a Montana), je řešeno axiálním výsypníkem s výkonností 70 nebo 100 litrů za vteřinu. Konstrukce komínu zajišťuje dokonalý přehled z kabiny. Zásobník je elektricky otvíratelný. Napínání řetězu dopravníku může být mechanické nebo automatické s kvantimetrem. Ten umožňuje průběžné měření výnosu včetně vlhkosti sklízeného zrna. Výsypník má tři délky podle pracovního záběru lišty a je ovládán multifunkční pákou.
Větší pohodlí i funkčnost kabiny
Kromě již zmiňované změny prostoru kabiny bylo dosaženo snížení hlučnosti i optimálního přehledu obsluhy. Také osvětlení je řešeno podle posledních ergonomických poznatků a na přání lze doplnit i speciální osvětlení pro práci v noci. Sedačka je vzduchová a pohodlně nastavitelná podle výšky a váhy řidiče. Lepší je i řešení sedačky pro spolujezdce doplněnou chladicím boxem.
Multifunkční páka má více funkcí a moderní design. Ve standardu všech modelů je palubní ovládací systém Cebis zajišťující komfortní obsluhu stroje. I v jeho řešení se objevily některé nové funkce jako například nastavení stroje podle přednastavených hodnot pro různé plodiny, nebo měření spotřeby paliva či ztrát. Ale jeho možnosti využití jsou mnohem širší včetně komunikace se servisním partnerem v případě závady. Všechny změny, se kterými se u nové řady sklízecích mlátiček Claas Lexion 500 setkáme, jistě přispějí k ještě vyšší efektivitě sklizně.

Roman Paleček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *