Kvůli službám větší model

Statek Doubrava leží mezi Sedlčany a Milevskem v okrese Příbram. Ing. Jan Doubrava převzal hospodářství po svém otci v roce 2008, po ukončení studií vysoké školy v Českých Budějovicích. Jeho rodina však v těchto místech hospodaří od roku 1991. Otec Ing. Jana Doubravy začal hospodařit na 20 ha zemědělské půdy, kterou získal zpět po restitucích. Od samého počátku se orientoval na chov skotu s produkcí mléka. Statek v Obděnicích postupně rozšiřoval, a tak Ing. Doubrava dnes obhospodařuje 50 ha orné půdy a 50 ha trvalých travních porostů. Veškerá produkce rostlinné výroby je určena pro potřeby statku. Vyrábějí si zde krmiva (včetně jadrných), senáž a spotřebují i vypěstovanou kukuřici. Stabilní osevní postup zahrnuje pícniny na orné půdě (jeteloviny), pšenici, kukuřici, ječmen a opět jeteloviny. Myšlenkou, pořídit si novou sklízecí mlátičku se Ing. Jan Doubrava zabýval dlouho. Svých 40 ha obilnin sklízel starou E 512, která byla nespolehlivá, málo výkonná a navíc vykazovala velké ztráty. V případě Jana Doubravy byl objem ztrát roven dávce krmení na jeden měsíc. Toto krmivo pak musel dokoupit. Se svou výměrou nebyl zajímavý ani pro službaře, navíc v takovém případě neměl ani zaručenu sklizeň v optimálním termínu. Tyto úvahy vyústily v rozhodnutí koupit nový stroj. Výběrového řízení se zúčastnily tři značky. Důležitými kritérii při rozhodování byla spotřeba, komfort ovládání, složitost konstrukce mlátičky a z ní vyplývající riziko poruch, blízkost servisního střediska a v neposlední řadě samozřejmě cena. Po zvážení všech pro a proti zůstal jeden adept – New Holland. Přispěl k tomu i fakt, že s touto značkou a jejím prodejcem, společností Kvarto, spol. s r. o., má Jan Doubrava velmi dobré zkušenosti a ví, že případný servis je na vysoké úrovni. Ale i tak nebylo rozhodování jednoduché. Otázkou bylo, jak výkonnou sklízecí mlátičku koupit. Nejdříve se Jan Doubrava přikláněl k menším modelům, konkrétně New Holland řady TC. Pak začal opět porovnávat, hodnotit a sledovat poměr cena/výkon. Následovala jednání a konzultace se společností Kvarto, spol. s r. o., a nakonec padla volba na větší typ, sklízecí mlátičku New Holland CX 8080 SL s automatickým vyrovnáváním sítové skříně a pracovním záběrem 7,6 metru. Celý článek vyjde v měsíčníku Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *