Lemken Rubin 12 otevřel nové možnosti při zpracování půdy

Jedním z trendů v zemědělství současnosti je rostoucí zájem o hlubší zpracování půdy. Cesty pro realizaci tohoto opatření v praxi jsou různé. Známou alternativou je nasazení radličkového kypřiče. Za určitých podmínek ale může být značně energeticky náročné a nákladné, nebo nemusí být efekt na ornou půdu optimální. Proto mnozí zemědělci hledají jiná řešení. Jedním z nich jsou i krátké talířové brány Rubin 12 od firmy Lemken.

Firma Lemken patří k průkopníkům v konstrukci krátkých talířových bran. S modelovými řadami Rubin 9 a Heliodor dosáhla velkých úspěchů.  Konstruktéři ale neusnuli na vavřínech a rozhodli se vyvinout stroj, který bude vhodně kombinovat rychlost, průchodnost a řezný účinek na rostlinnou hmotu talířového nářadí s možnostmi práce ve větších hloubkách radličkových kypřičů. Výsledkem je stroj, který je svou konstrukcí i pojetím vhodný do podmínek v ČR – Rubin 12.

V letošním roce je na našem trhu nabízen také v polonesené verzi se šířkou záběru až do šesti metrů. Jedním z prvních uživatelů je Jan Staník, který hospodaří na 1600 hektarech orné půdy v okolí Neratovic. Je otevřený moderním technologiím a rád testuje a pořizuje novinky od renomovaných výrobců zemědělské techniky, mezi nimi i od firmy Lemken.

V roce 2003 se stal prvním majitelem podmítače Rubin 9 v ČR, a protože byl  spokojen, o pět let později si pořídil tento kvalitní a efektivní stroj ještě jeden. Pro hlubší zpracování půdy využívá radličkový kypřič; mnohé pozemky ale mají těžší jílovité půdy a tam je potom nasazení kypřiče příliš energeticky náročné.

Při hledání alternativy nenechal Jan Staník bez povšimnutí ani vývoj stroje Rubin 12. Nejprve měl možnost testovat nesenou verzi se záběrem tří metrů, vybavenou unikátně konstruovaným opěrným kolem. Stroj pracoval k jeho spokojenosti, ale pracovní záběr byl malý. V letošním roce firma Lemken uvedla na náš trh také polonesená provedení. Jan Staník neváhal a pořídil si verzi s pracovním záběrem pěti metrů. Také proto, že traktory s dostatečným tahovým výkonem má k dispozici.

A jak vypadá hodnocení práce stroje ve srovnání s doposud používaným radličkovým kypřičem? Redakce měla možnost vidět Rubin 12 při práci na podmítnutém pozemku při zpracovávání vzešlého výdrolu ozimé řepky.

Při práci byl Rubin 12 agregován s traktorem Fendt 939 Vario Profi Plus, tedy s plnohodnotným traktorem o tahovém výkonu 360 k. V těžké jílovité černozemi pracovaly talíře o průměru 736 mm v hloubce 18-22 cm.

Na poli bylo možné také zhodnotit kvalitu práce. Půda byla do stanovené hloubky nakypřená a promísená se slámou i se zpracovávaným výdrolem.  Jan Staník také potvrdil, že Rubin 12 nevykazuje žádný stranový tah, a ocenil velmi dobrou manévrovatelnost, danou umístěním pojezdové nápravy před sekcí opěrných válců.

Pokrok lze shrnout do jedné věty: S Rubinem 12 se v oblasti zpracování půdy do větší hloubky podařil firmě Lemken podobný skok kupředu jako s uvedením talířových bran Rubin 9 pro rychlou podmítku.*

Více informací přinese Mechanizace zemědělství č. 9/2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *