Má význam dělená doprava?

Luboš Stehno, Mechanizace zemědělství, Profi Press

Utužování půdy je velkým problémem současného zemědělství a dělená doprava, která vyčlení dopravu silniční od přepravy polní, v něm může být nápomocna. Dnes je již běžné využití překládacích vozů při sklizni obilnin a olejnin, jejichž nasazení sice primárně sleduje vyšší efektivitu práce sklízecích mlátiček, ale pokud je překládací vůz a traktor vybaven vhodnými pneumatikami, pak působí na půdu šetrněji než klasický nákladní automobil se silničním obutím. A to zejména při sklizni zrnové kukuřice, kdy již bývají povětrnostní podmínky obtížnější, půda je vlhčí a náchylnější na poškození. Obdobné je to při sklizni silážní kukuřice, kde je systém překládání rovněž možný, i když v praxi se zatím nevyužívá. Mnohdy obtížným prvkem dopravy je též aplikace statkových hnojiv, zejména kejdy. S kejdou se často převáží velké objemy vody a malé objemy živin a požadavek na velkou kapacitu cisteren zatěžuje půdu, zejména pokud jsou vybaveny aplikátory, které kejdu zapravují. Proto dnes již není neobvyklé využití přívozních cisteren a speciálních aplikátorů, které jezdí jen po poli, mají flotační pneumatiky a ty jim umožní lepší průjezdnost i nižší poškození půdy. Oddělení silniční a polní dopravy je proto jasným trendem moderního zemědělství.*

 

Petr Beneš, Mechanizace zemědělství, Profi Press

Nedávná minulost a současnost je naplněna hledáním nejrůznějších možností, jak velké objemy hmot – zvláště pícnin – přepravovat pomocí strojů, které jsou k provozu na silnicích vhodnější. Doprava po poli a odvoz po silnici jsou vzájemně odděleny – traktorové návěsy vysýpají svůj náklad na kraji pole, často do příjmových zásobníků překládacích stanic.

Dále se pro nakládku píce může využívat i čelního kolového nakladače. Nicméně k dlouhým prodlevám v uložení píce na poli by nemělo docházet – od doby sklizně hmoty po její uložení do silážního žlabu by neměly uplynout více, než dvě a půl hodiny.

Specifická organizace čeká řetězec strojů při přesunu na nové pozemky. Po skončení sklizně na poli se řezačka spolu se svými odvozci přesunou na další pozemek, zatímco nakladač dokončuje překládku hmoty z polního meziskladu. Po jejím skončení se také on přesune na nové pole, kde již sklizeň nějakou dobu běží a odvozci hmoty od řezačky již založili nový mezisklad řezanky (na vhodném místě). Nakladač se k němu přesune, a jakmile dorazí i nákladní automobily, ihned se pustí do překládky. Toto je otázka vzájemné sehranosti členů řetězce a zvoleného způsobu komunikace. Překládání řezanky také vyžaduje pracovní síly navíc, například na obsluhu překládací stanice či kolového nakladače, a traktor navíc.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *