Manipulační technika

Ing. Milanu Palíkovi je 28 let. Po absolvování střední průmyslové školy strojnické s oborem počítačová grafika v konstrukci strojů nastoupil na Vysoké učení technické v Brně, fakultu strojního inženýrství, kde se v magisterském studiu věnoval na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství oboru stavebních a transportních strojů. Ve společnosti Agrotec a. s. pracuje od roku 2013 na pozici produkt manažera pro stavební stroje a v poslední době se věnuje i zemědělským teleskopickým manipulátorům. Manipulační, stavební i zemědělská technika jej tak provází každý den. Podívejme se postupně na jednotlivé kategorie a začněme čelními nakladači. Na první pohled vypadají všechny stejně, ale ve skutečnosti se jednotlivé typy od sebe liší v konstrukci, ovládání a výkonu. Z jakých konstrukcí a systémů ovládání si může zemědělec v současné době vybírat? Zemědělci mají k dispozici různé velikosti a typy nakladačů. Z hlediska konstrukce se čelní traktorové nakladače skládají z konzole, která je připevněna k rámu traktoru, vlastního nakladače tvořeného výložníkem a dále hydraulických rozvodů. Kinematikou nakladače je paralelogram, který udržuje nářadí ve stále rovnoběžné poloze s podložím. Nakladače se vybavují jedním ze dvou typů paralelogramů, mechanickým nebo hydraulickým. Kinematika mechanického paralelogramu je spojena pomocí čepů, kterých je velký počet, druhou volbou je paralelogram, využívající hydraulické válce, které umožňují vyrovnávání. Nakladač obsluha ovládá buď pomocí elektronického joysticku, který je v kabině traktoru, v níž je nainstalován příslušný rozvaděč (stačí tedy pouze připojit hadice nakladače), nebo elektronicky, což je téměř stejné, nicméně toto ovládání se dodělává až poté (joystick s rozvaděčem spojen dráty).* Celý rozhovor si přečtete v dubnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *