Možnosti zvýšení efektivnosti práce soupravy traktoru s kombinovaným kypřičem

Využití pasivního nářadí hraje v systémech zpracování půdy zásadní roli. Je třeba si ale uvědomit, že žádná technologie, ať již s pluhem nebo bez něj, si nemůže dělat nárok na dokonalost. Vždy musíme mít na paměti aktuální stav půdy, její mechanicko-fyzikální vlastnosti, zaplevelenost a plodinu, pro jejíž setí půdu připravujeme. V technologiích bez orby představuje podmítka základní operaci, kde se uplatňuje široká škála radličkového a talířového nářadí v různém provedení. Jednotlivé typy nářadí podléhají neustálému vývoji, který se zaměřuje na růst plošné výkonnosti, zvyšování intenzity zpracování půdy, sdružování různých operací a snižování spotřeby paliva.

Švédská firma Väderstad představuje významného výrobce strojů na zpracování půdy, jejíž obchodní zastoupení u nás má Agrall zemědělská technika a. s. Společnost Agrall zemědělská technika a. s. jako objednavatel, ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, resp. Ústavem techniky a automobilové dopravy realizovala terénní měření s cílem poskytnout zákazníkům informace  o možnostech zvýšení efektivnosti práce strojů, které prodává. V tomto příspěvku představujeme výsledky měření soupravy traktoru Claas Arion 640 CMATIC s kombinovaným kypřičem Väderstad Cultus CS 350.

 Materiál a metody

          Traktor Claas Arion 640 CMATIC je vybaven moderní hydromechanickou převodovkou EQ200 (viz obr. 1). Parametry traktorového motoru byly před polními zkouškami měřeny v laboratořích Mendelovy univerzity v Brně. Maximální výkon naměřený přes PTO byl 120 kW. Traktor byl na zadní nápravě opatřen pneumatikami Michelin Multibib 650/65 R 38, nahuštěnými na tlak 150 kPa. Na přední nápravě byly použity pneumatiky Michelin Multibib 540/65 R 28 s tlakem 150 kPa. Celková hmotnost traktoru byla 9160 kg, zatížení zadní nápravy 4530 kg, což je 49,5 %, přední nápravy 4630 kg, což je 50,5%.

Nesený kombinovaný kypřič Cultus 350 (viz obr. 2), je tvořen třemi řadami šípových radliček umístěných na odpružených slupicích, řadou urovnávacích hvězdic a ocelovým drobicím válcem.

Měření bylo provedeno na poli po sklizni pšenice ozimé, po sklizni bylo strniště ošetřeno talířovými branami do hloubky 5 cm. Jednalo se o hlinitou půdu, půdotvorný substrát spraš. Z jednotlivých měřících úseků byly odebrány vzorky půdy ke stanovení vlhkosti a byl změřen penetrometrický odpor. Průběh penetrometrického odporu je zobrazen na obr. 3, průměrná vlhkost půdy byla 17,6 %.

Měření se konalo v srpnu 2016 na pozemcích Zemědělského družstva Jiřice u Miroslavi, RHEA Holding Dešná. Na rovné části zkušebního pozemku byly vytyčeny 30metrové měřicí úseky. Mezi jednotlivými úseky byl ponechán dostatečný prostor na seřízení soupravy. Měření se prováděla vždy na plný záběr kypřiče a bylo dbáno, aby nedocházelo k překrývání jednotlivých záběrů. Všechna měření se prováděla na stejnou hloubku kypření 24 cm. Nastavení drobicího válce bylo u všech měření konstantní, na pozici 6. Při polních zkouškách byly měřeny následující hodnoty: spotřeba paliva, čas na projetí měřeného úseku, síly v horním táhle a v čepech dolních táhel, poloha ramen zvedacího ústrojí a prokluz. Z naměřených hodnot byla vypočtena hektarová spotřeba paliva a efektivní výkonnost soupravy. Během zkoušek byly realizovány tři skupiny měření s různou délkou horního táhla a nastavením regulace tříbodového závěsu. Všechny zkoušky proběhly ve čtyřech opakováních a pro vyhodnocení byly použity průměrné hodnoty.

 

Bauer František, Čupera Jiří, Sedlák Pavel, Polcar Adam, Fajman Martin, Slavík Jiří, Žídek Martin, Renčín Lukáš, Mendelova univerzita Brno

 

Výsledky měření a celý článek v časopise Mechanizace zemědělství.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *