Na návštěvě v Medlově

Společnost Mespol Medlov a. s., vznikla v roce 1999 transformací Zemědělského družstva Medlov. Výměra orné půdy, kterou Mespol obhospodařuje není zanedbatelná. Do roku 2001 to bylo 1450 ha, po převzetí půdy po zaniklém zemědělském podniku v Novém Malíně na Šumpersku se celková plocha orné půdy zvětšila na 2127 ha (2350 ha ZP). Podnik se věnuje jak rostlinné, tak i živočišné výrobě. Rostlinnou výrobu Mespol provozuje ve dvou výrobních oblastech, v bramborářské, kam spadá středisko v Novém Malíně a v řepařské v okolí Medlova. Zde má akciová společnost své sídlo a provozuje zde živočišnou výrobu, přesněji chov skotu a prasat. Způsob zpracování půdy se odvíjí od následně pěstované plodiny. Pro ozimé obilniny se půda zpracovává mělce bez orby, oře se před cukrovku, kukuřici a část výměry řepky. Zajištění všech prací vyžaduje kvalitní a spolehlivou techniku. O tom, čemu se v Medlově věnují, jaké má podnik zaměření a s jakou technikou hospodaří jsme si povídali s Ing. Josefem Smyčkou, hlavním agronomem, který má na starosti i dílny a mechanizaci v podniku. Více se dočtete v regionální příloze týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *