Na problémy s vláhou a erozí

V loňském roce měla řada zemědělců problémy se zpracováním půdy a následně i s hroudami. Výjimkou byli farmáři s oranžovou technikou Simba, kteří i v těchto velice náročných podmínkách řešili zakládání porostů efektivně s velkým ohledem na půdní vláhu. Uvedené anglické stroje s několika pracovními sekcemi na jednom rámu jsou totiž výjimečné svou robustností, variabilitou nastavení, hospodařením s vláhou a pasivním, přesto však efektivním přístupem k hroudám.

Přesvědčit se o tom mohli i návštěvníci letošního veletrhu Techagro, kde technika Simba měla poprvé v historii brněnských výstav vlastní vnitřní expozici.

Úspěšný rok 2009
„Anglická rodinná firma Simba vyrobí ročně jen kolem 1400 strojů, neboť upřednostňuje kvalitu před množstvím“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Václav Madl, manažer společnosti AGRI CS, která k nám tuto techniku dováží. „Každý model, než opustí brány výrobního závodu, prochází velmi tvrdými kontrolními zkouškami. Proto se nelze divit, že o stroje Simba je mezi zemědělci stále větší zájem, na dračku jdou především modely X-Press a SL. Simba exportuje své produkty do více než 50 zemí světa, přičemž největším trhem je domácí Anglie, dále pak Francie, velice populární je tato žlutá technika také v Maďarsku a v Bulharsku.“
„Přestože je Simba na českém trhu velice mladou značkou, rok co rok roste počet u nás prodaných strojů,“ pokračuje V. Madl. „Například v roce 2009, i když plně propukla vážná hospodářská krize, jsme zvedli obrat proti roku 2008 o 26 procent. Tento úspěch ovlivnila nejen již zmíněná kvalita, ale také velký počet polních předvádění a výstav, kterých se zúčastňujeme. Stejně tak i restrukturalizace prodejních středisek, kdy jich z původních 22 zbylo pouze dvanáct. Jejich úkolem je věnovat se tomuto produktu naplno včetně kvalitního servisu a péče o zákazníka. Simba není jen obyčejná technika na zpracování půdy, ale umí řešit i problémy s půdní vláhou, erozí a hroudami. A to si už zemědělci uvědomují. I když byl pro ně rok 2009 velmi náročný, pro značku Simba byl naopak velmi úspěšný.“

Až pět operací jedním přejezdem
Expozici žluté techniky dominoval tažený kombinovaný stroj na zpracování půdy a setí Simba SL 700 DTD OSR o záběru 7 m. Tento model je zástupcem inovované řady strojů SL, které v jednom přejezdu můžou uskutečnit až pět pracovních operací. Tedy zpracovat celý půdní profil a zpětně ho utužit, zasít drobnosemenné plodiny včetně řepky a povrch přimáčknout agregovaným taženým polním válcem. K pracovním orgánům na robustním páteřovém rámu patří první řada talířů o průměru 610 mm s roztečí 250 mm, dvě řady ST radliček (16 ks), druhá řada stejných talířů a patentovaný DD válec o průměru 700 mm, který půdu precizně konsoliduje silou 2600 N na metr záběru stroje. Úhel nastavení talířů lze měnit nezávisle pro každou řadu zvlášť, což ocení uživatelé zejména při práci na různých typech půd, za různých vlhkostních podmínek, případně s rozdílným množstvím posklizňových zbytků. Součástí je již zmíněné výsevní ústrojí Simba OSR, čelní opěrná kola a zadní závěs pro připojení dalšího nářadí.
„Kombinovaný podmítač SL dokáže jedním přejezdem dokonale zpracovat celý požadovaný půdní profil, kvalitně zapravit posklizňové zbytky či porost a celý zpracovaný profil zpětně rovnoměrně přimáčknout,“ vysvětluje Ing. Václav Madl. „Tím se výrazně šetří půdní vláha, což je důležité zvláště v oblastech s jarními přísušky. Dobrým příkladem, kdy Simba pomáhala, byl i loňský suchý podzim. Zemědělci ocení i tupý úhel radliček a velkou vzdálenost jednotlivých pracovních sekcí, čímž je zajištěna průchodnost i značného množství rostlinných zbytků bez vytahování např. kamenů k povrchu. Podmítače SL určené pro traktory s motorem o výkonu 250 až 450 koní i silnější se mohou využít jak v technologii s pluhem, tak bez pluhu. Efektem je úspora nákladů, času a vláhy.“

Pro menší a střední farmáře
Úplnou veletržní novinkou byl nesený robustní kypřič Simba DTX 300 o záběru 3 m. Je vhodný pro menší a střední farmáře, kteří potřebují efektivně a s co nejmenšími náklady zpracovat půdu, popřípadě zasít a přitom si nemohou dovolit velký model SL.
V přední části kypřiče se nacházejí dvě řady podrývacích sekcí (lze volit dva typy podrývacích slupic Pro-Lift nebo LD) s pracovní hloubkou až 40 cm, následují dvě řady jednotlivě uložených talířů s nastavitelným úhlem podle množství rostlinných zbytků a vlhkosti a za nimi se nachází patentovaný DD pěch, popřípadě pneumatikový Aqueel II válec. Na přání může být kypřič doplněn výsevním ústrojím Simba OSR. Všechny pracovní orgány jsou uloženy na jednom robustním rámu, takže stroj je celkově kratší a lehčí pro zvedání v tříbodovém závěsu traktoru. Lze s ním uskutečnit až čtyři operace najednou (podrytí, kultivace, následné utužení, setí) a šetřit tak náklady na založení porostu i vláhu. Kypřič Simba DTX 300 je určen pro traktory od 150 do 220 kW.

Proti vodní i větrné erozi
Poslední novinkou z devíti vystavených strojů ve stánku společnosti AGRI CS byl jednoduchý tažený polní válec Simba SinglePress Aqueel II osazený speciálními pryžovými prstenci. Agreguje se přímo za traktor, popř. za jiný stroj na zpracování půdy. Na kyprém povrchu po setí vytváří důlky miskovitého tvaru, které pomáhají udržet vodu a rozvádět ji v profilu. Tím omezuje vliv vodní eroze, která patří spolu s větrnou erozí k nejškodlivějším přírodním jevům. Současným efektem je i zvětšení povrchu půdy a jeho rychlejší prohřívání, což má vliv na rychlejší vzcházení a růst rostlin. Tento systém ocení zejména pěstitelé kukuřice a jiných širokořádkových plodin pěstovaných na svažitých pozemcích. Angličtí, australští a afričtí farmáři ho však využívají i pro válení obilovin.
Patentovaný válec o průměru 610 mm je hydraulicky sklopný na dvě sekce. Jeho základem je ocelový válec, na němž jsou navlečeny nové pneumatikové protektory, do nichž jsou našroubovány kužele vyrobené z recyklátu. Měkká pryž s tvrdým přišroubovaným profilem dokáže vyvinout přítlak až 100 kg, ale vždy se opírá o tři body.

Klíčové informace
-Robustní technika Simba umí řešit problémy s půdní vláhou, erozí a hroudami.
-Lze ji využít jak v systémech s pluhem, tak v půdoochranných technologiích.
-Efektem je efektivní zakládání porostů a úspora nákladů, času a vláhy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *