Na statku, kde se drží tradice

Nedaleko Pelhřimova leží víska Stanovice, ve které v roce 1992 začal hospodařit Ing. Jan Beneš se svojí rodinou. Zemědělství má v krvi, pochází z nedaleké Lipice a od studií na vysoké škole se zemědělstvím živil celý produktivní věk. Nejdříve jako agronom ve státním statku, později jako soukromý statkář. Stanovice leží na Českomoravské vysočině nedaleko Pelhřimova. První písemné zprávy o této obci pocházejí již z roku 1379. Jak praví historické prameny, patřily tehdy k nedalekému arcibiskupskému panství Červená Řečice. Vesnice však vznikla ještě mnohem dřív. Ve 14. stol. byly Stanovice poddanskou vesnicí robotnického typu. Obyvatelé sice hospodařili na svých usedlostech, ale byli povinni robotovat. Na rozkaz také chodili jako honci, když se panstvo vydalo do lesů na lov. Mlýn na Stanovicku držel jakýsi Johan. Tolik z historie. Dnes obývá mlýn ve Stanovicích rodina Benešových, která hospodaří na pozemcích v 11 katastrálních územích v okolí Stanovic a Lipice. Právě v kanceláři v Lipici jsme si povídali o minulosti a přítomnosti s bývalým hospodářem Ing. Janem Benešem a jeho synem Janem, který na rodinném statku hospodaří od roku 2001 a který po otci v loňském roce grunt převzal. Celý článek vychází v regionální příloze týdenníku Zemědělec věnované kraji Vysočina.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *