Na zpracování meziplodin s vhodnou technikou

V mnoha oblastech Evropy panovaly v letošní zimě velmi hluboké teploty. Meziplodiny tak mohly dobře vymrznout. Pro zachování vhodné struktury půdy a života v půdě je důležité provedení správné přípravy půdy před následným setím. Vymrzlá organická hmota meziplodin by měla být zapravena mělce, aby zároveň byla zachována i její protierozní funkce.

Firma Pöttinger nabízí pro mělké zpracování půdy při předseťové přípravě celou řadu strojů, jako například krátké talířové brány Terradisc nebo radličkový kypřič Synkro. Terradisc je stroj s vysokou průchodností, který si poradí i se silnou vrstvou mulče na povrchu pozemku. Stroj provádí při jednom přejezdu rovnoměrné, mělké zpracování půdy, spojené se zpětným utužením. Tím připravuje kvalitní seťové lůžko pro bezorebné setí.

Jako typické krátké talířové brány se Terradisc vyznačuje kompaktní konstrukcí, agresivním postavením talířů, stejně jako přesazeným uspořádáním obou řad talířů. Konstrukce pracovních orgánů a jejich zaúhlení pozitivně ovlivňují vtahování do půdy a intenzivní mísicí efekt na organickou hmotu. Pracovní hloubku lze nastavovat v rozpětí od 3 do 12 cm.

Alternativně lze mělké zpracování půdy provést i s radličkovými kypřiči Pöttinger Synkro. Špičky radliček lze namontovat ve dvou polohách – mělce anebo s větším zešikmením. Šípové radličky díky svému plochému tvaru podřezávají povrch pozemku mělce a v celém záběru stroje, čímž vytváří vhodné podmínky pro rovnoměrné vzcházení osiva. Nasazení radličkového kypřiče má navíc tu výhodu, že plevelné rostliny a vzešlý výdrol z podzimního období jsou mechanicky likvidovány.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *