Nádrže na vodu a další kapaliny

Na Zemi živitelce se prezentovala i firma E-agro. Mezi vystavenými exponáty nechyběly tradiční plastové nádrže na naftu, či dešťovou vodu a další kapaliny, prezentována, i když s ohledem na rozměry jen ve formě modelu, byla též novinka a sice nádrž na skladování vody či jiných kapalin od nizozemské firmy Genap.

Nádrže Genap jsou vyráběny v objemech od 4 do 1775 m3 a jedná se o samonosné montované provedení. Jeho základní výhodou je jednoduchost, rychlost montáže a příznivá cena. Nádrže totiž využívají jen dvou základních součástí. První je obvodový plášť (boční stěna) z ocelových pozinkovaných profilů a druhou pak fólie, která zakrývá dno nádrže a překrývá a tím dotěsňuje i boční stěnu.

Proto je velmi rychlá instalace. Uživatel si jen vybere objem nádrže a připraví si plochu, na níž bude stát. Dno je třeba správně vyspádovat, aby ve středové části mohlo být umístěno vypouštěcí potrubí a vysypat pískem, aby se rozložil tlak vody působící na fólii a nemohlo dojít k jejímu protržení.

Pak již následuje montáž nádrže. Do střední části se nejprve položí zatím zabalená fólie a začne se montáží ocelových profilů, které vytvářejí svislou stěnu. Ty se jednoduše sešroubují k sobě s využitím dodaného spojovacího materiálu. Pak se položí podkladová textilní fólie a na ni plastová fólie, která se přehne přes okraj boční stěny a upevní.

Pokud se vše provede podle postupu výrobce a řádně zkontroluje, již nic nebrání napuštění vody. Napouštění je možné různými způsoby, a to i prostupem přes boční stěnu, podle účelu nádrže je pak možné využití dodatkových montážních systémů, jako je třeba plovoucí nebo pevná střecha.

Nádrže Genap jsou velmi vhodné pro akumulaci vody následně určené k závlahovým systémům, které firma E-agro rovněž nabízí. Jedna z prvních realizací v ČR (objem 1750 m3), je určena jako rezervoár pro kapkovou závlahu chmele. Možné je i plnění jinými kapalinami souvisejícími se zemědělskou či potravinářskou výrobou.

Výhodu popisovaných nádrží je i to, že díky absenci betonových základů je lze v případě potřeby demontovat a postavit na jiné místo. Montáž trvá 1 až 3 dny a její čas závisí zejména na velikosti nádrže a složitosti doplňkových systémů (střecha, systém přívodu a odtoku vody atd.).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *