Nastavená mlátička se bohatě odmění

Podařilo se vám letos zhodnotit v průběhu žní úsilí a finance, které jste do porostů v průběhu roku investovali? Poslední roky nám příroda začátek žní dramatizuje. Stává se pravidlem, že od půlky června jsou letní vedra, kdy nezaprší, ale kolem 15. července začne s dvoudenními přestávkami pršet. Jen co se mlátičky rozjedou do polí, musí čekat, až se počasí umoudří a pak je potřeba využít každý sklizňový den na maximum. Vždyť jen letos je rozdíl v ceně k 12. 10. 2016 mezi potravinářskou a krmnou pšenicí 307 Kč/t, což při průměrném výnosu 6,27 t/ha činí bezmála 2000 Kč.

Ostatně nechme promluvit následující oficiální žňové zpravodajství.

Postup sklizně obilnin a řepky v ČR k 1. 8. 2016

„Podle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu k 1. 8. 2016 sklizeň základních obilnin a řepky v 30. týdnu nezaznamenala žádný výrazný postup. Každodenní dešťové přeháňky a bouřky na celém území ČR výrazně zpomalily průběh žňových prací a žně mají výrazné zpoždění. Oproti minulému roku ve čtvrtém sklizňovém týdnu zaostávají sklizňové práce jak u základních obilnin, tak u řepek. K 1. 8. 2016 je sklizeno 26,8 % plochy základních obilnin a 62 % plochy řepky oproti 48,2 % plochy základních obilnin a 79,6 % plochy řepky ke dni 3. 8. 2015. Neustálé dešťové přeháňky mohou výrazně ovlivnit kvalitu sklizených obilnin (nižší obsah N-látek, hrozí také skryté porůstání).“

Využití potenciálu mlátičky

Výkonový potenciál sklízecích mlátiček s každým novým modelem roste. Motory jsou silnější, mláticí ústrojí výkonnější, čištění účinnější, přesto sledujeme, že na řadě farem praktická výkonnost neroste. Zvláště ve složitějších sklizňových podmínkách denní hektarová výkonnost klesá a důvodem není jen vyšší výnos a orientace na nízké ztráty. Příčina, proč není využitý potenciál mlátičky, se zpravidla nachází mezi volantem a sedačkou. Pro kombajnéry, kteří jsou ochotní vnímat „tep“ své mlátičky, přinášíme pár rad, jak postupovat v opravdu složitých sklizňových podmínkách, které letos panovaly, protože takový stav „umělá“ inteligence zpravidla nevyřeší.

Značka New Holland Agriculture jako jediná na trhu u svých strojů umožňuje řízeně „zabubnovat“ stroj. O co je tato funkce méně známá, o to je užitečnější. V zatížení do 90 % aktivujete funkci udušení motoru mlátičky přímo v dotykovém monitoru. Mlátička se zastaví a veškerá hmota v ní zůstane rozložená přesně tak, jak je tomu při sklizni – máte co hodnotit. Pokud nevyužijete tuto speciální funkci a standardně vypnete klíček, všechny systémy ještě „dojedou“ a mlátička je vyfoukaná, tedy je bez hmoty, a nezjistíte nic. Celý proces trvá maximálně 30 minut a na konci se mlátička po otočení klíčkem sama v pohodě rozběhne. Čas věnovaný kontrole nastavení mlátičky se bohatě vrátí ve vyšší pracovní rychlosti, produktivitě a kvalitě sklizně.

Devět kroků k perfektnímu nastavení sklízecí mlátičky

 1. Kontrola začíná u vytřásadel

Vytřásadla jsou pro stroj limitující.

 • Neobjevím-li v materiálu na konci vytřásadla „ani zrnko“, znamená to , že mlácení je příliš agresivní a přetěžuji sítovou skříň.
 • Pokud najdu na konci vytřásadla 1–2 zrna, mám nastaveno správně.
 • Pět a více zrn na konci vytřásadla znamená, že mlácení je málo agresivní. Musím přitáhnout koše a zvýšit otáčky bubnu (pozor na maximální otáčky bubnu pro danou plodinu, například maximálně 900 ot/min pro pšenici – pak se začíná štípat zrno).
 1. Kontrola materiálu na celé sítové skříni

Rozložení by mělo ideálně odpovídat nákresu.

 • Vynášecí deska plná.
 • Předsíto prázdné.
 • První čtvrtina horního síta je prázdná.
 • Druhá a třetí čtvrtina horního síta obsahuje plevy a zrno.
 • Poslední čtvrtina horního síta obsahuje pouze plevy.
 1. Pravidlo obráceného „smajlíku“

Pro hmotu na vynášecí desce platí jednoduše zapamatovatelné pravidlo obráceného „smajlíku“. Dosáhnete toho jednoduše – přidáním nebo ubráním přídavných lopatek prodloužení šnekovice příčného šnekového dopravníku lišty. U mlátiček CR toto řešit nemusíte, protože materiál rozprostírají na střed vynášecí desky proti sobě otáčející se rotory.

 1. Kontrola kvality zrna
 • Zlomky na vynášecí desce – moc zlomků znamená, že mlácení je příliš agresivní, je potřeba povolit koš a snížit otáčky mláticího bubnu.
 • V zásobníku jsou „fousky“ a nedomlácené špičky klasů. Je nutné zvýšit mláticí efekt, ale ne otáčkami a mezerou koše, ale zavřením klasňovacích plechů. Jinak budete mít více zlomků.
 1. Kontrola materiálu v domlaceči.

Pokud je v domlacečích hodně zrna, znamená to, že je málo otevřené spodní síto. Pokud jsou tam jen plevy, je naopak otevřené moc. Ideálně by to mělo být 50 : 50.

 1. Kontrola kvality slámy

Pokud je sláma moc nadrcená, je potřeba povolit koš rotačního separátoru.

 1. Kontrola ztrát

Ztráty je bezpodmínečně nutné přepočítat podle záběru lišty. Pokud jedu na menší než 0,5% ztráty, okrádám se o čas, kterého letos bylo opravdu málo. Jak na to. Aktivuji rozmetače plev a slámu ukládám do řádku. Za mlátičkou si vyberu tři místa, kde provedu měření – vpravo za lištou, vlevo za lištou a mezi koly. Na každém místě si odměřím na strništi čtverec o rozměru 30 x 30 cm a v tomto čtverci spočítám zrna. Výsledky zprůměruji. Výsledek porovnám s tabulkou na „posouvátku“. U sklízecí mlátičky se záběrem 9,15 m bude povolené půlprocentní ztráty v porostu s výnosem 8 t/ha představovat 12 zrn pšenice.

 1. Rozjezd mlátičky

Povolím koše, nastartuji a mlátička se sama bez problémů rozběhne.

 1. Nastavení podle provedených zjištění

Mlátičku jsem si nastavil na základě provedených zjištění, plošná výkonnost je odpovídající, kvalita sklízeného zrna je dobrá a ztráty zjištěné pomocí tabulky na poli jsou v souladu se vše­obecně přijímanou půlprocentní normou. Zbývá tedy poslední věc, a to překontrolovat citlivost ztrátoměrů.

Kvalitní kombajnér mění nastavení mláticího ústrojí nejméně třikrát za den – ráno je materiál vlhký, odpoledne přeschlý a večer znovu vlhne. Kromě toho je potřeba také reagovat na různou zralost porostu – místa u potoka, pod lesem. Na to musí obsluha reagovat, jinak stroj nevyužívá správně a na 100 %. Právě proto mají sklízecí mlátičky New Holland na hraně loketní opěrky pět nejdůležitějších tlačítek, která umožňují jedním pohybem rychle zareagovat na měnící se podmínky. Pokud někdo tvrdí, že jezdí mlátičkou třicet let a nikdy ji nepřenastavoval, pak těch třicet let jezdil s mlátičkou špatně.

Pokud chcete vědět víc, můžete si stáhnout prezentaci na našem webu.

 

Ing. Aleš Petr

Ing. Václav Koryčanský

AGROTEC a. s.

Foto:

Ideální rozložení hmoty v mlátičce – pravidlo obráceného „smajlíku“

Aktivace funkce řízeného udušení mlátičky – k dispozici pouze u New Hollandu

Kontrola obsahu domlaceče

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *