Nejdůležitější je dokonalé urovnání

Společnost Zetaspol, s. r. o., Bedihošť kromě dalších činností vyrábí a dodává uznaná osiva mnoha polních plodin. Je pro ni tedy velmi důležité, aby při předseťové přípravě vzniklo dokonale urovnané seťové lůžko, do kterého by bylo možné osivo vysít. V podniku se osvědčil stroj značky Köckerling Allounder Profiline, který úrodné černozemě na Prostějovsku připravuje již osmým rokem.

V oblasti Hané je společnost Zetaspol, s. r. o., se sídlem v Bedihošti u Prostějova známá jako distributor přípravků na ochranu rostlin. Firma se zaměřuje také na rostlinnou výrobu a především na produkci certifikovaných osiv polních plodin. Tato aktivita se podílí na obratu firmy přibližně z jedné třetiny. „Naše společnost byla založena v roce 1991, 25 let máme stejný název a IČO. Zabýváme se poradenstvím v oblasti ochrany rostlin, prodejem a distribucí agrochemikálií a zahrádkářům nabízíme v našem Zahradním centru v Bedihošti sortiment zboží pro dům a zahradu. Dodáváme balená hnojiva, zeminy i substráty. Organizujeme a provádíme rovněž kurzy k získání osvědčení I.–III. stupně pro práci s přípravky na ochranu rostlin,“ přiblížil zaměření podniku jeho jednatel Ing. Ludvík Jelínek, který řadu let působil také jako šlechtitel obilnin.

Mají čtyřhonný osevní postup

Společnost Zetaspol, s. r. o., hospodaří celkem na 550 ha zemědělské půdy v katastrech Bedihošť, Kralice na Hané, Výšovice, Vřesovice, Čehovice a Prostějov. „Půdy tady na Hané máme nejlepší v republice, zasejeme knoflík a vyrostou nám gatě,“ řekl s nadsázkou Ludvík Jelínek. Několik pozemků se nachází v okolí vodotečí, tam jsou půdy těžké jílovité. Kromě množitelských ploch mají na 80 ha vysetou cukrovou řepu, na 30 ha kukuřici, 110 ha zabírá ozimá řepka. Všechny tři zmíněné plodiny slouží jako předplodiny. Z obilnin pěstují na 100 ha ozimou pšenici, dalších 100 ha zabírá jarní ječmen, 10 až 20 ha oves. Na 60 až 70 ha mají vysetý hrách, 10 ha zabírá hořčice a zbytek pohanka a mák. Osiva množí pro většinu významných šlechtitelských firem a část vyprodukovaných osiv nabízí svým přímým zákazníkům. U některých plodin provádějí v Bedihošti také úpravu osiv, věnují se například i moření máku. Mají dvě čističky osiv a dvě mořicí a balicí linky. V Zetaspolu obvykle dosahují vysokých výnosů, u ozimé pšenice sklidili loni osm tun zrna z hektaru, jarní ječmen dal sedm tun zrna z hektaru, ostatní plodiny měly výnosy standardní. Podle Ing. Jelínka firma ročně vyprodukuje až 800 t osiva jarních plodin a 600 t osiv ozimů. Zaměřují se především na vyšší stupně množení. „Dodržujeme čtyřhonný osevní postup, je to racionální preventivní opatření, které přispívá ke zvýšení výnosů a omezuje nutnost použití materiálových vstupů. Navíc pro osivařinu je střídání plodin nezbytné pro zamezení výskytu příměsí a udržení přirozené úrodnosti půdy, zvýšila se využitelnost vody a živin, mikrobiální aktivita půdy, potlačilo se napadení kulturních rostlin chorobami a škůdci a omezila se konkurence plevelů,“ shrnul jednatel společnosti Zetaspol. Na obhospodařované půdě převládají obilniny, včetně kukuřice, strukturu osevních sledů dotvářejí luskoviny – hrách, olejniny – řepka, mák a hořčice a z okopanin pak cukrovka.

Většinu pozemků ořou

„Kvůli našemu osevnímu postupu je třeba regulovat účinek růstových látek z posklizňových zbytků, proto většinu pozemků ořeme. K tomu potřebujeme techniku na kvalitní srovnání a přípravu půdy. Již osm let využíváme stroj na předseťovou přípravu značky Köckerling Allrounder profiline o záběru sedm metrů. Každý zemědělec chce na jaře vjet do pole co nejdříve. Allrounder nám umožňuje zahájit polní práce, i když je vyšší vlhkost. Někdy můžeme vyjet i o dva dny dříve než s jinými stroji. Používáme ho na jarní přípravu před setím jarního ječmene na pozemku, který se diskoval, i na pozemku, jenž byl poorán, ale i před setím cukrovky,“ vysvětlil s tím, že jarní ječmen je velmi náročný na půdní strukturu a podmínky. „Jarní ječmen se musí sít co nejdříve, ale nesmí se zamazat,“ dodal.

Připravuje pro cukrovku i ječmen

Allrounder profiline 7000 je vybaven osvědčeným dvojitým STS válcem, integrovaným podvozkem a masivním základním rámem,“ popsal stroj Ing. Pavel Unar, vedoucí střediska P & L v Hrubčicích, které servisuje stroje dodávané v daném regionu. Vedení hloubky tohoto stroje je zabezpečeno pomocí velkých předních opěrných kol a zadního STS válce. Pro bezpečný transport lze stroj sklopit na přepravní šířku 3 m. Ing. Jelínek zdůraznil u Allrounderu zejména perfektní rovnací účinek, který je docílen u strojů Köckerling díky systému konstrukce a důmyslné sestavě pracovních orgánů. Běžně opotřebitelné díly, jako jsou dláta a radličky, lze lehce vyměnit. Univerzálnost stroje spočívá v tom, že zvládá řadu pracovních operací, jako jsou příprava seťového lůžka po pluhu, je-li třeba druhá podmítka, po níž následuje setí, a na některých pozemcích zvládne i první mělkou podmítku a další operace. Lze s ním však zapravit například i aplikaci neselektivního herbicidu.

Jana Pančíková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *