Nejprodávanější kejdovač má svého nástupce

Na veletrhu Sima měla svou expozici také firma Samson Agro. Vystavené stroje prezentovaly nejnovější výsledky výzkumu a vývoje této firmy, známé svými originálními inovacemi. Patří k nim například ejektor Samson, důmyslné zařízení pro usnadnění a urychlení plnění cisteren, či různé typy aplikátorů kejdy.

Návštěva expozice stála za to, již z toho důvodu, že tentokrát firma Samson Agro nechala nahlédnout do útrob svých cisteren PG II. Ve vnitřním prostoru v přední části cisterny byl k vidění ejektorový systém Samson. Toto zařízení pracuje na podobném principu jako vakuová čerpadla, ovšem eliminuje jejich nedostatek – klesající sací výkon při rostoucí hloubce nasávání hnojiva. Vakuovou cisternu lze stěží naplnit až po okraj.

Tyto problémy eliminuje ejektorový systém firmy Samson Agro tak, že nepracuje s odčerpáváním vzduchu z celého vnitřního objemu nádrže, ale na principu změny v proudění kapaliny. Tato změna rovněž tak produkuje vakuum, a to na principu tzv. Venturi-efektu. Vakuum však není v celém objemu cisterny, jako je tomu u běžných vakuových cisteren, ale pouze v nasávací oblasti (odbočce ejektoru).

Kejda je čerpána pomocí čerpadla uvnitř cisterny v samostatném okruhu. Přitom musí proudit místem, kde jsou trubky zúžené, a na základě fyzikálních zákonů pak za tímto místem vzniká podtlak a následně tah, s nímž se nasává kejda do nádrže. K tomu účelu má ejektor koleno, tedy jakousi odbočku, a tam se také nachází konec plnicího potrubí.

Díky sníženému atmosférickému tlaku v koleně ejektoru může okolní tlak vzduchu tlačit kejdu do cisterny. V ejektoru je tak kejda, nasávaná z laguny, transportována společně s kejdou, která cirkuluje v okruhu.

Více informací v Mechanizaci zemědělství 6/2017.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *