Novinky specialisty na přesné setí

Již od roku 1992 jsou na našem trhu zastoupeny přesné secí stroje francouzského výrobce Monosem, jejichž výhradním akreditovaným dovozcem pro Českou i Slovenskou republiku je firma Moreau Agri, spol. s r. o. „Monosemky“ si u svých uživatelů získaly oblibu kvalitou práce, snadným nastavením i dlouhou životností výsevních komponent, které jsou plně zhotoveny z kovu.

Tradice francouzské firmy Ribouleau Monosem sahá do období po druhé světové válce. Tehdy začala vyrábět sázecí stroje. Výrobu strojů na přesný výsev zahájila v šedesátých letech, v roce 1973 do své nabídky zařadila pneumatický systém výsevu. Na začátku osdesátých let na základě zkušeností z amerického trhu přichází s koncepcí výsevní jednotky NG, kde je výsevní botka vložena mezi dvojitý disk.
Návštěvníci veletrhu zemědělské techniky SIMA měli možnost prohlédnout si současnou nabídku této společnosti, která se specializuje pouze na stroje pro výsev širokořádkových plodin s přesnou vzdáleností osiva na řádku a sázecích strojů. Součástí expozice byly i novinky pro letošní rok. Podívejme se, čeho se inovace týkají.

Vylepšená výsevní jednotka NG Plus 4 Firma Monosem používá pneumatický podtlakový výsevní systém. Koncept Monosem NG Plus se vyznačuje tím, že je váha výsevní jednotky nesena dvěma nezávisle uloženými opěrnými koly o průměru 38 cm. Vysévané osivo plynule proudí do brázdy nakrojené dvojitým diskem a dále tvarované botkou. Podstatné je, že je vypouštěno v kolmici ke směru setí v bodě, ve kterém se odvaluje hloubkové kolo. Tím je dosaženo přesného kopírování povrchu (na což má vliv i značná hmotnost robustní výsevní jednotky) a tím i stejnoměrného uložení osiva. Výsevní skříň je vyrobena z hliníku, výsevní kotouče pak z nerezového plechu. Oproti dosavadní výsevní jednotce NG Plus 3 jsou na novince na první pohled drobná vylepšení, která však vedou ke zvýšení uživatelského komfortu. Za zmínku stojí úprava konstrukce držáku zadních přítlačných V kol, který je nyní z pásoviny. Tím je zajištěna lepší průchodnost hlíny, zejména při práci ve vlhké půdě. Nové je také off-set nastavení a rozestup přítlačných kol umožňující optimální uzavření brázdy bez ohledu na podmínky (např. kamení, posklizňové zbytky). Z dalších novinek jmenujme například přesné a rychlé výškové nastavení odhrnovače hrud v jedné z dvanácti pozic.

Nový typ taženého sklopného rámu
Tento nový rám se objevuje u osmiřádkového secího stroje pro výsev kukuřice s centrálním zásobníkem na přihnojení.
Nový tažený osmiřádkový stroj se sklopným rámem přináší výraznou výhodu – snadnější a rychlejší plnění hnojiva. Místo dosavadních čtyř plastových nádob po 175 l s celkovou kapacitou 700 l nebo dvou plechových zásobníků po 1000 l, které jsou v nabídce u nesených strojů, nabízí možnost jediného 1500 l centrálního zásobníku se zapravením hnojiva dvojitým diskem. Nový rám je charakteristický kompaktní konstrukcí. Dvě široká kola o rozměru 26×12 umístěná pod rámem zaručují výborný přenos pohonu výsevu. Sklopný rám má přepravní šířku 3 m a výšku (se znamenáky) 3,5 m.
Centrální zásobník na hnojivo s kapacitou 1500 l je zakryt snadno odnímatelnou plachtou. Případné rychlé vyprázdnění zajistí dvoje dvířka. Systém přihnojování se skládá z jednoduché a rychle nastavitelné převodovky, osmi vývodů, nerezových klapek k uzavírání každého řádku a systému dopravy vzduchu od ventilátoru.
Tak jako všechny ostatní typy secích strojů Monosem, lze i tento osmiřádkový sklopný rám s centrálním zásobníkem vybavit různými typy řídících jednotek pro kontrolu výsevu, manuálním i automatickým vypínáním řádků, hydraulickým nastavením vzdálenosti jedinců na řádek atd.

Tažený zásobník
na přihnojení Aulari

Zásobník byl vyvinut ve spoluprácí s kanadskou společností Aulari (odtud byl také převzat název), která má s jeho provozováním dlouholeté zkušenosti.
Monosem tak nabízí řešení přepravy granulovaného hnojiva pro 6 až 12 řádkové secí stroje (s přepravní šířkou 3,5 m) nebo až 16 řádkové (s přepravní šířkou 4,8 m).
Zásobník je usazen na taženém rámu vybaveném zadním tříbodovým závěsem, na který je možno zavěsit secí stroj nebo kultivátor se sklopným rámem, případně nesené rozmetadlo průmyslových hnojiv. Celek je osazen čtyřmi radiálními pneumatikami 380/85 R38 (jiné rozměry jsou možné na přání). Na dvojmontáže je tak rozložena hmotnost zásobníku a secího stroje, což omezuje zátěž traktoru. Dvojmontáže zásobníku jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k utužení půdy na řádku v místě výsevu osiva (při meziřádkové vzdálenosti 75 cm). Přepravní šířka je menší než 3,5 m.
Velkoobjemový zásobník s kapacitou 6000 litrů je zhotoven z nerezového plechu a je vhodný pro 12 a 16 řádkové secí stroje. Ve standardní výbavě je vybaven žebříkem, plošinou a svinovací plachtu.
V nabídce společnosti Monosem je též menší tažený zásobník o objemu 3000 litrů, který je vhodný například pro osmiřádkové secí stroje.
Dávkovací zařízení z nerezové oceli dávkuje hnojivo proporcionálně s dopřednou rychlostí. Dávkování je možné ovládat pro každý řádek zvlášť, dávku lze nastavit od 50 do 500 kg. Hnojivo je dopravováno proudem vzduchu hnaným turbínou k dvojitým zapravovacím přihnojovacím diskům. Každý vývod je vybaven odlučovačem prachu. Přívod hnojiva lze u každého řádku zastavit zvlášť záslepnými dvířky (ručně). Na přání lze tuto činnost ovládat hydraulicky.
Zásobník Aulari může být též na přání vybaven vážícím systémem. V tom případě je zásobník hnojiva uložen na čtyřech vážících senzorech a umožňuje tak vskutku precizní kontrolu aplikovaného množství (kromě řídící jednotky pro kontrolu výsevu je pak v kabině traktoru i kontrolní panel váhy).
Zařízení je ovládáno z kabiny traktoru hydraulickým rozvaděčem jedním dvojčinným okruhem.

Nový typ neseného sklopného rámu Nedílnou součástí nabídky výše popsaného zásobníku je pro naše podmínky 12 řádkový secí stroj Monosem pro výsev kukuřice s přepravní šířkou 3,5 m. Tento secí stroj je několikanásobně teleskopicky stažitelný a současně sklopný. Poprvé byl představen na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky v Paříži SIMA 2009.
Tato souprava zásobníku Aulari s objemem 6000 l a 12 řádkového sklopného secího stroje Monosem si již v České republice našla první zákazníky.

Čelně nesený zásobník pro kultivátory Monosem
Jako pokračování a navázání na kvalitní práci secích strojů dodává Monosem také robustní kultivátory s pracovními záběry od 4 do12 řádků pro kukuřici a od 6 do 18 řádků pro cukrovou řepu. Stroje mohou být vybaveny buď pevnými, nebo sklopnými rámy.
Kultivátory s označením Monosem SCD lze osadit jak zásobníky na granulované přihnojení, tak nádržemi na přihnojení kapalné. Ochrana rostlin při kultivaci je zajištěna buď kotouči s ozubem, nebo podélnými pláty. Kultivátor lze (u 45 cm rozteče mezi řádky) automaticky navádět.
Nově je možné kultivátory do osmi řádků šířky vybavit také čelním zásobníkem na přihnojení, který byl dosud užíván pouze v kombinaci se secími stroji.

Hydraulický pohon výsevu Seed Drive
V minulosti firma Monosem vyzkoušela systém výsevu, kdy se změny vzdálenosti mezi jedinci v jednotlivých řadách docilovalo pomocí elektrických motorků na každém vozíku. Byly to konkrétně stroje na výsev cukrové řepy, tzv. Meca E (E jako Electronic). Protože se tento systém plně neosvědčil, začali konstruktéři v Monosemu vyvíjet dokonalejší řešení. Hlavním důvodem bylo to, že v reálných podmínkách polních prací systém elektromotorů velmi trpěl, po několika sezonách nebyl již plně spolehlivý a neúměrně se pak zvyšovaly náklady na údržbu.
Monosem tento elektrický pohon zaměnil za pohon hydraulický. Pohonná kola a převodovky jsou nahrazeny několika hydromotory, které pohánějí výsevní kotouče. Tak lze kontinuálně měnit výsevní vzdálenost mezi jednici a upravovat tak množství vysévaného osiva na hektar přímo z pracoviště obsluhy, tj. kabiny traktoru.
Novinky Monosem pro rok 2009 jsou zajímavé a doufáme, že se s nimi budeme moci brzy seznámit přímo na poli.

Klíčové informace • Přesné secí stroje Monosem se na našem trhu prodávají již sedmnáct let.
• Na letošní výstavě SIMA představil výrobce několik novinek pro letošní rok.
• Změny se týkají výsevní jednotky, přepracované jsou rámy, nové jsou i zásobníky na hnojivo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *