Nový Arcusin E 2170

Pro čtenáře, kteří Arcusin neznají připomenu, že se jedná o stroj španělské provenience sloužící k automatickému sběru a odvozu balíků, ze kterých je možné i postavit stoh a to vše pouze s použitím popisovaného stroje.

Pro rok 2001 postihly tento stroj poměrně zásadní změny, které se týkají především sběracího zařízení. Předně, sběrač byl posunut z levé strany na pravou stranu. Proč? Důvodem je to, že obsluha traktoru má většinu ovládacích prvků v obslužné konzole, která je vždy umístěna vpravo a traktorista má tak tendenci se otáčet na pravou stranu, je pro něj tedy příhodnější sledovat sběrač, který je umístěn na téže straně.
Dále byla zvětšena nosnost sběrače. Pro srovnání: v roce 1996 činila 400 kg, provedení roku 2001 již bez problému naloží balíky o maximální hmotnosti 1000 kg a rozměru do 160×160 cm. Dopravník je tedy silněší a úpravou prošly i unášecí válce. Mimoto byl celý sběrač posunut více do strany čímž se ulehčilo vlastní nakládání, neboť u dřívějších modelů musel traktorista najíždět velmi těsně vedle balíku. Inovována byla i vodící drána ložného prostoru na níž je nyní více válečků, které přispívají k lehčímu posunu především balíků sena. Tuto dráhu je možné z části překrýt krycími plechy vyřadit tak válečky z činnosti.
V souladu s moderními trendy byla rovněž zlepšena elektronické ovládání stroje (mimochodem již v původní verzi poměrně dokonalé). Arcusin má nyní nový ovládací panel, ze kterého lze řídit všechny funkce vozu. Například zvedání a sklápění nakládací plošiny, stavbu stohu, automatické nebo ruční nakládání, stlačování balíků, nebo jejich vykládání. Nechybí ani bezpečnostní tlačítko stop, které vyřadí z provozu všechny funkce. Arcusin E 2170 disponuje také sběrnicí Can Bus, která podstatně snížila počet propojovacích vodičů a ovládání převzaly magnetické spínače.
Nové jsou i použité pneumatiky. Jelikož má vůz tandemovou neřízenou nápravu, pohybuje se tato při ostrých zatáčkách smykem. Nejelegantnější řešení tohoto problému je pochopitelně řízená náprava. Toto řešení je však také nejdražší a tak výrobce vybavil vůz novými pneumatikami s jiným rozměrem, které by se měly v zatáčkách lépe odvalovat. Krom toho mají také robustnější konstrukci a tudíž vyšší odolnost vůči průrazu a maximální docolenou rychlost 50 km/h. To je u tandemových náprav zvláště důležité, neboť defekty zadních náprav jsou v tomto případě časté. Z tohoto důvodu by uživatelé jistě uvítali rezervní kolo, se kterým však výrobce nepočítal.

Luboš Stehno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *