Nový secí stroj šetří jednu operaci

Farma v obci Roštín se dědí z generace na generaci. A tak jak si dříve předávali zkušenosti rolníci z otce na syna, si je předávají generace farmářů i nyní. „Můj otec pořídil v minulosti secí stroj Ultima, který už začíná pomalu dosluhovat, má najeto přes 6500 ha. Nemusím řešit žádná výběrová řízení na secí stroj, vím, že nový model secího stroje Ultima CS splní naše očekávání při setí,“ řekl Ing. Jiří Babušník, soukromě hospodařící zemědělec a současný majitel farmy v Roštíně.

Roštín je jednou z nejstarších obcí v okrese Kroměříž. V roce 1890 koupilo několik rolníků společně za 2300 zlatých první parní mlátičku. Velmi se osvědčila, vypomáhali s ní i jiným zemědělcům. Převratnou záležitostí v obci byla elektřina. S výstavbou elektrické sítě v Roštíně se započalo v roce 1914. Elektřina byla dodávána v ceně pro světlo za 55 haléřů a pro motory za 30 haléřů za 1 kW. Poprvé se v Roštíně rozsvítilo světlo dne 12. května 1914 v hostinci u Kurečků na svatbě Josefa Žurmana s Filoménou Rozmaelovou. Ale ani roštínští zemědělci nezůstávali pozadu. Začali přemýšlet, hledat nové, lepší formy hospodaření, četli odborné časopisy a hledali rady od zkušenějších. Pořádali se přednášky, na kterých vysvětloval tehdejší hospodářské problémy a snahy v zemědělství kroměřížský statkář dr. Jan Kozánek. (pozn. red.: citováno z kroniky obce Roštín). Pokrokovost je v Roštíně znát dodnes, mladý farmář Jiří Babušník zkouší neustále nové moderní technologie i odrůdy. Kdo se ale za ním do Roštína vydá, měl by se mít na pozoru, protože jméno Roštín se často plete nejen v historických záznamech s obcí Roštění na Holešovsku.

Provozují rostlinnou výrobu

„Hospodaříme v obci Roštín v okrese Kroměříž na 740 ha zemědělské půdy v katastrech Roštín, Cetechovice a okrajově v katastrech Chvalnov a Lebedov. Naše pozemky se nachází v nadmořské výšce od 280 do 400 m. Půdy jsou středně těžké až těžké. Ozimou řepku máme vysetou na 180 ha, ozimou pšenici na 340 ha, jarní ječmen zabírá 90 ha, na 10 ha je vysetý jetel inkarnát, zbytek ploch zabírá oves, travní porosty podél lesa a úhor v rámci greeningu,“ shrnul Jiří Babušník. V minulosti zkoušel i slunečnici, ale kvůli problémům s černou zvěří, která se hojně vyskytuje v přilehlých buchlovských lesích, od jejího pěstování upustil. „Letošní výnosy byly dobré, jen ty ceny komodit, kdyby byly vyšší,“ posteskl si a dodal, že ozimá řepka měla výnos téměř 4 t/ha, ozimá pšenice 5,5 t/ha, ale 20 hektarů zničily kroupy, co se sklidilo do dešťů, mělo i kvalitu, zbytek spadl bohužel do krmné pšenice. Ozimý ječmen dal nečekaných 8 t/ha. Sladovnický jarní ječmen dává stabilně výnos kolem 5 t/ha. „Ekonomicky si podnik vede dobře, uživí nás. Kromě mě má farma (od roku 2012) ještě další tři zaměstnance,“ informoval dále.

Testují nový secí stroj

Co se týká strojového parku, snaží se být Ing. Babušník soběstačný, má dvě sklízecí mlátičky. Ve službách nechává dělat základní hnojení řepky, včetně map pro variabilní hnojení řepky dusíkem. „Můj otec spolupracoval s firmou P & L, spol. s r. o., od začátku jejího působení na trhu, takže od nich vlastníme více než deset strojů. Dodnes používám kromě jiných i secí stroj značky Köckerling ULTIMA z roku 2005 o záběru 4,5 m. Vzhledem k jeho vytížení ale pomalu začíná dosluhovat, proto jsem se rozhodl pořídit novější model o větším záběru a s větším zásobníkem osiva. Zkouším na našich pozemcích model ULTIMA CS o pracovní šířce 6 m. Tahá ho traktor John Deere, který má 320 koní a GPS navigaci. Bez problému zvládá tato kombinace i svažitější pozemky, které mají místy sklonitost i 16 stupňů. Sejeme s ním ozimou řepku, pšenici a meziplodiny, na jaře bude sít i jarní ječmen a oves. Výběrové řízení nebylo nutné dělat, rozhodl jsem se na základě dobré zkušenosti se straším modelem tohoto secího stroje. Nová Ultima se osvědčila, jsme s ní spokojeni,“ konstatoval.

Řádky mají optimální vzdálenost

Osivo je ukládáno do pásů o šířce 60 mm. Od středu jednoho pásu ke středu druhého je vzdálenost 185 mm, to poskytuje rostlinám optimální zásobování živinami, nižší je i napadení chorobami. Dláta jako secí agregát se zatížením botky více než 230 kg dodržují optimálně předem nastavenou hloubku, což je při setí řepky velmi důležité. „Díky radličkám dokáže tento secí stroj sít i za vlhčích podmínek, kdy se na diskové secí stroje lepí zemina. Také průchodnost hmoty je lepší,“ pochválil práci se secím strojem Ing. Babušník s tím, že příprava půdy na setí nemusí být tak precizní, část přípravy probíhá i při samotném setí, takže ušetří čas a náklady za jednu předseťovou operaci. „Dláta jsou vybavena pístnicemi na regulaci tlaku, stroj dokáže podle aktuálních půdních podmínek upravit hloubku setí tak, aby byla neustále rovnoměrná. Je vybaven také hydraulicky nastavitelnou smykovou deskou,“ dodal vedoucí provozovny P & L Kroměříž Ing. Vladimír Jemelka. V Roštíně mají v doplňkové výbavě secího stroje i svahové krojidlo. „Krojidlo zabrání bočnímu nežádoucímu pohybu stroje ze svahu a ULTIMA CS jede ve stopě za traktorem,“ vysvětlil obchodní zástupce P & L pro oblast Kroměříž, Hodonín a Břeclav Josef Husařík.

Secí dláta přesně uloží osivo

Vpředu běžící opěrné klecové kolo se dotýká povrchu půdy. Za opěrným kolem následují secí dláta, která přesně dodržují nastavenou hloubku setí. „Obsluha si velmi pochvaluje, že může změnu seťové hloubky nastavit hydraulicky přímo z kabiny traktoru,“ podotkl majitel farmy. Všechny výsevní jednotky jsou spolu propojeny hydraulickým vedením. Na překážkách, jako jsou velké kameny, se dláta vychýlí, aniž by se přitom poškodily. Za výsevními jednotkami následuje listový pružinový nivelátor, STS válec a zavlačovače. Nivelátor spolehlivě zakryje výsevní brázdy jemnou půdou a STS válec půdu optimálně utuží. Na závěr zavlačovač rozmělní půdní agregáty a vyrobí tak jemnou půdu. Jedním z důvodu, proč si Ing. Babušník rozhodl pořídit nový secí stroj, je jeho velký zásobník na osivo. „Velký otvor v zásobníku o objemu 3300 litrů a nízký způsob konstrukce stroje ulehčují obsluze plnění zásobníku osivem,“ dodal závěrem Ing. Babušník.

Jana Pančíková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *