Oboustranně výhodná spolupráce

Rolnické družstvo Bezno oslavilo v letošním roce 20 let činnosti. V současné době obhospodařuje 1460 ha zemědělské půdy (1420 OP). Specialitou podniku zabývajícího se rostlinnou výrobou je výroba osiv. Na dobrých výsledcích družstva má svůj podíl i kvalitní technika. Když ukončil svou činnost Státní statek Oseva Bezno, část restituentů se rozhodla svůj majetek vložit v roce 1992 do nově vzniklého Rolnického družstva Bezno. Původní státní statek měl velkou živočišnou výrobu, která přešla na nástupnické subjekty. Družstvo v Bezně bylo posledním, které se chovu skotu vzdalo. I přes velmi dobrou užitkovost neměl chov skotu budoucnost. Chov byl dlouhodobě ztrátový, stáje by si vyžádaly velké investice a politika dotací z evropské unie směřovala jednoznačně do rostlinné produkce. A tak když klesla cena mléka na pět korun byly kostky vrženy. Družstvo začalo chov skotu likvidovat a od roku 2009 se věnuje již pouze rostlinné výrobě. Specialitou družstva je výroba osiv na základě vlastní licence. Výroba osiv má v této oblasti dlouhodobou tradici, na kterou družstvo navázalo. Vyrábí se zde osivo vyšších stupňů přímo pro majitele odrůd a také osivo merkantilní, takzvaná céčka. Z hlediska plodin se zde vyrábí osivo ozimé a jarní pšenice, jarního ječmene, hrachu a řepky. Osivo se vyrábí přibližně z poloviny výměry orné půdy a množením pro Rolnické družstvo se zabývá i více než deset okolních zemědělských podniků. Osiva putují po sklizni na vlastní posklizňovou linku, kde se vyčistí a posléze namoří a uskladní. O zemědělské výrobě a používané technice jsme hovořili s předsedou družstva Ing. Alešem Nežerkou a vedoucím střediska Moreau Agri, spol. s r. o., v Bezně Ing. Josefem Kočím. Celý článek vychází v regionální příloze týdeníku Zemědělec věnované Středočeskému kraji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *