Osmička zajímavých strojů v ukázkách

Součástí doprovodného programu na Dni pole v Nabočanech byly i aktivní ukázky techniky na zpracování půdy, jejichž společným jmenovatelem měla být redukce a náprava škodlivého zhutnění půdy. Proto byly povětšinou předvedeny stroje s nízkým měrným tlakem na půdu (redukce zhutnění), nebo pracující ve větší hloubce a rozrušující utužené orniční a podorniční vrstvy (náprava zhutnění). Návštěvníci polní výstavy mohli v aktivních ukázkách vidět sedm strojů. Čtveřice z nich byla určena pro kypření půdy, jeden pro její utužení, předveden byl i secí stroj a též speciál pro aplikaci kejdy. Více informací v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *