Filtr

Tradiční nářadí v moderní podobě

Zemědělství je speciální oblastí lidské činnosti. Pro úspěšné hospodaření je třeba specializovaná technika, která je výkonná, vhodně adaptovaná podmínkám a spolehlivá. Zvláště technika pro zpracování půdy, tedy základního výrobního prostředku v zemědělství, má vykazovat požadovanou účinnost se současným šetrným působením na půdu. Zrovna takové stroje má v sortimentu firma LEMKEN.

Kategorie: Zpracování půdy

Flexibilní stroje pro zakládání porostů

Firma LEMKEN jako specialista v oboru zpracování půdy a setí nabízí ucelený sortiment pneumatických secích strojů, ze kterého si vybere vhodný typ každý pěstitel. Přitom je možné jak menší nesené typy, tak i velká polonesená provedení kombinovat s jedním z celé řady půdozpracujících strojů tak, aby při jednom přejezdu byla...

Kategorie: Secí stroje

Kvalitní technika pro úspěšné

Firma LEMKEN je specializovaný výrobce strojů na zpracování půdy, setí a ochranu rostlin. Konstrukční řešení, která vzešla z dílen této firmy, posouvají v mnohém moderní zemědělství dopředu. V oblasti zpracování půdy firma LEMKEN reaguje na moderní trendy, takže v současnosti může nabídnout stroje pro klasické i bezorebné zpracování půdy, využívající...

Kategorie: Zpracování půdy

Mulčovací technika pro zemědělství

Mulčovače patří mezi techniku, která nachází velmi široké uplatnění nejen v zemědělských provozech. Vzhledem ke skutečnosti, že řada podniků a farem zasahuje svou činností také do lesnictví, vodního hospodářství či komunálního sektoru, uplatní svou mulčovací techniku rovněž v dalších oblastech. V širokém portfoliu četných výrobců mulčovací techniky se setkáváme s...

Kategorie: Mulčovače

Málo, ale dobře

Firma Multos působí na našem trhu od roku 1993. Její historie i současnost je spjatá se značkou Dal-Bo, s jejímž prodejem začínala, nedlouho poté přibyly kloubové nakladače Schaffer a až v nedávné době byl sortiment doplněn o techniku Fransgard.

Kategorie: Výstavní a předváděcí akce

Pěstování plodin v podmínkách s ohrožením vodní erozí

Současným ústředním problémem zemědělství je zhoršující se stav půdy a nebezpečí poklesu půdní úrodnosti. Hlavními rizikovými faktory jsou eroze půdy, utužení půdy, narušení půdní struktury a změny vláhového režimu půdy, snižující se retence vody v krajině a změny klimatu v Evropě. Do půdy se nevrací zpět dostatek organické hmoty ze...

Kategorie: Zpracování půdy

Zpracování půdy předchází úprava posklizňových zbytků

Zakládání porostů nové úrody začíná již před setím, kterému předchází základní zpracování půdy a příprava seťového lože, přičemž v řadě případů se výše uvedené operace kombinují, a to různými způsoby. V řadě případů je nutné provádět též agrotechnické zásahy, které souvisejí s tzv. managementem posklizňových zbytků. Typický příklad, kdy provádíme...

Kategorie: Zpracování půdy

Zpracování půdy po plodinách sklízených v letním období

Půda patří mezi základní výrobní faktory a s ohledem na svou obtížnou genezi je to důležitý a velmi těžko obnovitelný přírodní zdroj. Produkční a mimoprodukční funkce půdy jsou nezastupitelné. Půda je vystavena rostoucímu antropogennímu zatížení a je proto nutné věnovat náležitou péči technologiím zpracování půdy snižujícím negativní vlivy na její...

Kategorie: Zpracování půdy

Když už, tak už

Traktory Valtra modelových řad N, T S se vyznačují propracovaným ovládáním. Dosud však mělo jistou chybu. Loketní opěrka s malým monitorem a malou páčkou pro ovládání čelních hydraulických okruhů již ztrácela na konkurenci v designu i komfortu používání. Výrobce se proto rozhodl konat, a to stylem když už, tak už.

Kategorie: Traktory a doprava

Historické milníky v konstrukci strojů McCormick

S příchodem průmyslové revoluce byla namáhavá ruční práce nahrazena stroji, což se následně projevilo i v zemědělství. Náhrada namáhavého ručního kosení luk, pastvin či lánů s obilím vedla k vzniku první mechanizace. Do července 1831 se datuje původ vynálezu první úspěšné mechanické sekačky (zvané sekáč). Srovnání této mechanické kosy proběhlo...

Kategorie: Sklizeň pícnin