Filtr

Účelné využívání větrné energie v zemědělství a venkovském osídlení

Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) patří k prioritám Evropské unie. Sleduje se tím hned několik cílů současně, zejména ozdravění životního prostředí, snížení zbytečného transportu energie, zejména elektrické, na velké vzdálenosti tam, kde ji lze alespoň částečně vyprodukovat přímo na místě a v neposlední řadě i zvýšení zaměstnanosti v oblastech, které...

Kategorie: Nezařazené

Heterogenita půdního prostředí a zpracování půdy

V dosavadních systémech hospodaření bylo pole bráno jako nejmenší jednotka. V rámci této jednotky byly prováděny veškeré polní operace jednotně. Dnes se stále častěji objevuje ve spojení se zemědělskou výrobou pojem „precizace operací“. S monitorováním pozemků a se sledováním heterogenity se setkáváme především při sklizni plodin, hnojení a ochraně rostlin....

Kategorie: Nezařazené

Opotřebení dezénu pneumatik

Základní funkcí pneumatiky je přenos síly z hnací nápravy do styčné plochy s podložkou, nesení nákladu o měnící se hmotnosti a působení jako pružný element mezi podvozkovou částí vozidla a podložkou, po které se vozidlo pohybuje. ...

Kategorie: Nezařazené

Talířový kypřič HORSCH Quattro

Jak pro bezorebné, tak i pro konvenční technologie vyvinula firma HORSCH nový kombinovaný talířový kypřič. Stroj s názvem Quattro je schopen na jeden přejezd promísit rostlinné zbytky v půdním horizontu do hloubky až 20 cm, odstranit zvýšené utužení ornice v hloubce až 45 cm a zároveň srovnat povrch pozemku a...

Kategorie: Nezařazené

Servis pro stroje Hardi slouží již řadu let

Tentokrát nám do svého servisního zázemí umožnila nahlédnout firma Unimarco, a. s., ze Zlína, která dováží, prodává a zároveň poskytuje servis na postřikovače a rosiče Hardi. Areálem, který slouží jako servis, prodejní středisko i hlavní zázemí firmy, nás provedli a s činností seznámili David Lůčný, prodejce, a Ing. Jaroslav Krojzl,...

Kategorie: Nezařazené

Dva dny Kvernelandu

Již pátým rokem se konal na pozemcích ZAS Bečváry Den Kvernelandu. Pro mnoho zemědělců se tato akce stala tradicí, a proto do Bečvár přijelo 23. a 24. května asi 2000 lidí, kteří mohli shlédnout 48 strojů z nabídky této norské firmy. Stroje byly většinou agregovány za různé typy traktorů a...

Kategorie: Nezařazené

Den Stromu

Když se řekne Den stromu, vybaví se mnoha lidem, kteří nemají se zemědělstvím nic společného, meeting ekologických aktivistů. Avšak zemědělská veřejnost si okamžitě uvědomí, že se jedná o předváděcí den techniky John Deere, kterou do České republiky dováží firma Strom Praha, a. s. Již se stalo tradicí, že je Den...

Kategorie: Nezařazené

500 mlátiček Claas prodaných v ČR

V prodejním a servisním areálu firmy Agrall Bantice se 2. 7. konala slavnostní akce. Co bylo důvodem k oslavě? Pětistá v ČR prodaná mlátička Claas. Jednalo se o model Lexion 460 a stroj byl určen pro školní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který se nachází v Žabčicích....

Kategorie: Nezařazené

Ze starých sil nová – a lepší

Posklizňová úprava a kvalitní uskladnění zrnin a olejnin je rozhodujícím faktorem pro efektivitu a ekonomiku rostlinné výroby. Rozhodující skladovací prostory (velkokapacitní sila, většinou s kapacitou 22 tis. tun, případně i ve dvojicích) jsou soustředěny v bývalých ZZN a jejich nástupnických organizancích.

Kategorie: Nezařazené