Filtr

DOPRAVA SLÁMY PŘI SKLIZNI

Rozsah výroby zrnin a olejnin určuje množství vyrobené slámy jako vedlejšího produktu. Přestože od roku 1990 v České republice neustále klesají průměrné výnosy zrna i slámy, a to jak obilovin, tak i luštěnin a olejnin a nedochází s výjimkou řepky ke zvýšení výměry těchto plodin, převyšuje produkce slámy její skutečnou...

Kategorie: Nezařazené

Porovnání šesti sklízecích mlátiček

Sklízecí mlátička patří k nedražším zemědělským strojům. Proto se každý zemědělec před koupí nového stroje důkladně rozmýšlí. Zvažuje všechna "pro i proti", sleduje informace v odborném tisku, navštěvuje výstavy a předvádění, seznamuje se s technickou dokumentací a nezřídka zpytuje souseda, který už podobný stroj má.

Kategorie: Nezařazené

Traktorové pneu Continental

Od roku 1996 dochází v české republice ke stálým meziročním úbytkům prodeje traktorů, což vzhledem k věkové struktuře traktorového parku není pozitivní trend.Příčinou jsou přetrvávající ztrátové výsledky hospodaření velkého počtu zemědělských výrobních subjektů a omezení státních podpor při nákupu nových mobilních prostředků od poloviny roku 1997.V celé republice je evidováno...

Kategorie: Nezařazené

Služby pod Orlickými horami

Ve Lhotách u Potštejna pracují ve službách již několik sezón sklízecí mlátičky Massey Ferguson. Podnik Agroslužby Jaroslav Horáček poskytuje zemědělcům sklizňové, ale i jiné práce již téměř deset let. Firma vznikla brzy po revoluci, kdy po rozpadu původního agrochemického podniku byla na trhu mezera, kterou nová firma vhodně zaplnila.

Kategorie: Nezařazené

Jak zpracovat vlhké zrno?

Crimpování je stručně řečeno metoda zpracování a konzervace obilí, sklizeného 2-3 týdny před běžnou sklizňovou zralostí a konzervace pícnin při nízké sušině za pomoci chemických konzervačních přípravků. S tím souvisí i použití mačkacího stroje speciálně upraveného pro mačkání vlhkých semen. ...

Kategorie: Nezařazené

Historie trvající dodnes

Nedílnou součástí novodobé historie zemědělské techniky v podmínkách České republiky jsou stroje, které se k nám dovážely z tehdejší NDR pod značkou Fortschritt a tvořily zejména v oblasti sklízecích mlátiček naprostou většinu všech používaných strojů na našem území. Ve velkém množství podniků je ještě dnes tato technika základem strojového parku...

Kategorie: Nezařazené

Lisy na hranaté balíky v popředí zájmu konstruktérů

Moderní zemědělské podniky sází ve stále větší míře při sklizni slámy na velkoobjemové lisy. Požadují přitom perfektně zformované balíky s optimálním tvarováním a vysokým stlačením. Větší rozměry balíků znamenají možnost snížení dopravních i materiálových nákladů. Těchto výhod využívá vzrůstající počet zemědělců i podniků služeb.

Kategorie: Nezařazené

V Košeticích bylo možné srovnávat

U příležitosti setkání Svazu pěstitelů a zpracovatelů brambor Solana proběhla v areálu Agrodružstva Košetice výstava strojů pro pěstování brambor. I když počasí akci nepřálo a stroje do polí vyjet nemohly, měli zemědělci možnost shlédnout novinky renomovaných firem, které se výrobou těchto strojů zabývají, alespoň na výstavní ploše. Výstaviště bylo zaplněno...

Kategorie: Nezařazené

MOŽNOSTI MAPOVÁNÍ VÝNOSU OBILNIN

Zjišťování okamžitého výnosu zrnin je v současné době nejlépe propracované. Systémy, sloužícími k získávání těchto údajů, jsou na přání zákazníka vybavovány sklízecí mlátičky všech významných výrobců. Potřebné snímače jsou napojeny na palubní počítač stroje. Snímače okamžitého výnosu mohou pracovat samostatně. V tomto případě poskytují pouze některé důležité provozní údaje (např....

Kategorie: Nezařazené

Sběrací návěsy v technologiích sklizně píce

Důsledkem poklesu domácí zemědělské produkce v živočišné výrobě je i snižování stavů chovu hospodářských zvířat, zejména celkového stavu dojnic a skotu. Souběžně s tímto poklesem dochází ke změně struktury pěstovaných pícnin zabezpečujících krmivovou základnu objemné píce ve formě sena, senáží, siláží i zeleného krmiva. Postupně dochází ke zvyšování plošného zastoupení...

Kategorie: Nezařazené