Filtr

SKLIZEŇ ZRNIN

Sklizeň obilí bývala vždy jakýmsi završením hospodářského roku a předzvěstí toho, jak se bude vyvíjet hospodářský rok následující. I dnes patří obiloviny mezi komodity, na nichž rozhodujícím způsobem závisí ekonomické výsledky většiny zemědělských výrobních subjektů všech druhů.

Kategorie: Nezařazené

Sklizeň brambor

V podmínkách České republiky převažuje přímá sklizeň brambor dvouřádkovými sklízeči. Sklizeň malých ploch se částečně zajišťuje prosévacími vyorávači a ručním sběrem. Jednořádkové sklízeče se u nás převážně používají pro sklizeň velmi raných brambor, které se po přebírání na sklízeči ihned pytlují a bezprostředně expedují do obchodní sítě. ...

Kategorie: Nezařazené

Červená kavalerie se valí republikou

Jaro se v poklidu blíží svému konci, všichni zemědělci doufají, že nám letos příroda nepřipraví žádné překvapení a netrpělivě očekávají, za jakou cenu budou letos své produkty prodávat. Na toto období připravují prodejci zemědělské techniky řadu předváděcích akcí. Ani letos tomu samozřejmě není jinak. Firma Austro Diesel Bohemia připravila pro...

Kategorie: Nezařazené

Nový Arcusin E 2170

Pro čtenáře, kteří Arcusin neznají připomenu, že se jedná o stroj španělské provenience sloužící k automatickému sběru a odvozu balíků, ze kterých je možné i postavit stoh a to vše pouze s použitím popisovaného stroje. ...

Kategorie: Nezařazené

Sklizeň pícnin

Změna podmínek hospodaření našich zemědělských podniků po vstupu ČR do EU spolu se zlepšeným technologickým vybavením a s tím spojenou zvýšenou produktivitou práce a již existující vysoká koncentrace živočišné výroby mohou umožnit zemědělským podnikům ČR úspěšně se prosadit v konkurenčním prostředí zahraničního trhu s živočišnými výrobky. Lze tedy předpokládat, že...

Kategorie: Nezařazené

Používání bionafty v ČR a v Evropě

Pod pojmem bionafta, který je dále používán se rozumí palivo pro vznětové motory, které na rozdíl od běžné motorové nafty, složené z uhlovodíků, buď obsahuje kromě uhlovodíků ještě methylestery kyselin rostlinných, případně živočišných olejů nebo se skládá jen z těchto esterů, případně zušlechtěných malým množstvím přísad.

Kategorie: Nezařazené

Právní úprava ochrany zdraví při práci

Problematika ochrany zdraví při práci je v EU rámcově, avšak komplexně upravena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 89/391 EHS. Legislativa ČR zaznamenala v letošním roce v této oblasti zásadní změny. Oblast ochrany zdraví při práci je řešena řadou právních předpisů (zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění...

Kategorie: Nezařazené

Precizní zemědělství se rozbíhá

Je snem každého hospodáře mít na poli pěkný vyrovnaný porost a dosáhnout maximálního výnosu s co nejnižšími náklady. Ukazuje se, že cestou k tomuto cíli je tzv. precizní hospodaření, do něhož zapadá zařízení nazývající se Hydro N Sensor, které umožňuje plošně variabilní hnojení.

Kategorie: Nezařazené

MOTOROVÁ VOZIDLA A ROSTOUCÍ CENY PALIV

V posledním desetiletí u nás došlo k prudkému nárůstu počtu motorových vozidel. S tím souvisí i růst počtu ujetých kilometrů a v konečném důsledku i odpovídající růst spotřeby motorových paliv. A to i přes to, že od začátku devadesátých let u nás dochází k tzv. narovnávání cen a při tom...

Kategorie: Nezařazené

První předváděcí den firmy SOME

Skutečně širokou nabídku strojů má ve svém sortimentu společnost SOME Jindřichův Hradec. O tom se mohli přesvědčit návštěvníci prvního praktického předvádění strojů, které tato firma pořádala. Akce se konala xx v Kamenici nad Lipou, ve spolupráci s místním SOU a ZD Kalich.

Kategorie: Nezařazené